Sponzorovaný odkaz

7211 Zkušební metody hornin a zemin

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva 
Katalogové číslo:  96121
ČSN EN 933-6 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
ČSN EN 933-6ČSN EN 933-6 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení součinitele tekutosti hrubého a drobného kameniva, používanou při zkoušce typu a v případě pochybnosti. V jiných případech
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu 
Katalogové číslo:  96056
ČSN EN 1367-8 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu
ČSN EN 1367-8ČSN EN 1367-8 Tato norma určuje referenční zkušební metodu pro stanovení odolnosti pórovitého kameniva (LWA), podle EN 13055, proti rozpadu, používanou při zkouškách typu a v případě p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 
Katalogové číslo:  86061
ČSN EN 1367-2 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2ČSN EN 1367-2 Tato evropská norma popisuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případě sporu pro posouzení chování kameniva, které je vystavené cyklickému působení ponoře
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin 
Katalogové číslo:  92782
ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 72 1191ČSN 72 1191 Tato norma platí pro přímé zkoušení míry namrzavosti zemin, recyklovaných materiálů a vedlejších produktů (např. popílek, hlušina, struska, recykláty) a to jak neupravených,
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 
Katalogové číslo:  93578
ČSN EN 14066 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14066ČSN EN 14066 Tato norma určuje metodu pro posouzení možných změn přírodního kamene vlivem působení náhlých změn teploty (tepelný šok).
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 933-1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor 
Katalogové číslo:  90622
ČSN EN 933-1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
ČSN EN 933-1ČSN EN 933-1 Tato norma popisuje referenční metodu praní a prosévání za sucha, používanou při počátečních zkouškách typu a v případech sporu, pro stanovení zrnitosti kameniva. V jiných
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 932-5 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace 
Katalogové číslo:  90653
ČSN EN 932-5 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-5ČSN EN 932-5 Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na běžné zkušební zařízení, kalibraci, kontrolní postupy a činidla pro zkoušení vlastností kameniva.
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  30775
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1151ČSN 72 1151 Tato kmenová norma platí pro zkoušení přírodního stavebního kamene (dále jen kamene), tj. horniny používané ve stavebnictví v původním vytěženém stavu nebo různě upravené
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
Katalogové číslo:  30776
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1152
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva 
Katalogové číslo:  05395
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1180
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 932-3 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
Katalogové číslo:  26529
ČSN EN 932-3 - Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN EN 932-3ČSN EN 932-3 Norma je českou verzí evropské normy EN 932-3:1996. Evropská norma EN 932-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí základní postup pro petrograf
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací 
Katalogové číslo:  36299
ČSN 72 1127 ZMĚNA a - Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací
ČSN 72 1127 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13364 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík 
Katalogové číslo:  65744
ČSN EN 13364 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN EN 13364ČSN EN 13364 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík u přírodního kamene, používaného pro obklady či pásky na budovách.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14580 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti 
Katalogové číslo:  74762
ČSN EN 14580 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti
ČSN EN 14580ČSN EN 14580 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení statického modulu pružnosti přírodního kamene v jednoosém tlaku.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování 
Katalogové číslo:  81960
ČSN EN 1367-4 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-4ČSN EN 1367-4 Tato norma určuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případech sporu pro posouzení vlivu kameniva na smršťování betonu. Pro jiné účely, zejména pro řízení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
Katalogové číslo:  82386
ČSN EN 13755 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13755ČSN EN 13755 Tato norma určuje metodu pro stanovení nasákavosti vodou přírodního kamene ponořením do vody za atmosférického tlaku.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 933-8+A1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku 
Katalogové číslo:  501297
ČSN EN 933-8+A1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-8+A1ČSN EN 933-8+A1 Tato norma popisuje referenční metodu, používanou při zkoušce typu a v případě sporu, pro stanovení hodnoty ekvivalentu písku podílu 0/2 mm (pro 0/4 viz Příloha A) z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 933-2 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů 
Katalogové číslo:  511817
ČSN EN 933-2 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 933-2ČSN EN 933-2 Tento dokument určuje jmenovité velikosti otvorů zkušebních sít, používaných ke stanovení velikosti částic kameniva. Platí pro: a) zkušební síta z děrovaného plechu s
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1105 - Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku 
Katalogové číslo:  30773
ČSN 72 1105 - Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku
ČSN 72 1105ČSN 72 1105 Norma určuje postup stanovení koeficientu tepelné vodivosti stmelených i nestmelených stavebních materiálů líniových dopravních staveb metodou nestacionárního tepelného to
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1153 - Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 
Katalogové číslo:  30777
ČSN 72 1153 - Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1153
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1176 - Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 
Katalogové číslo:  05392
ČSN 72 1176 - Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1176
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 933-4 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index 
Katalogové číslo:  81956
ČSN EN 933-4 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-4ČSN EN 933-4 Tato norma určuje referenční metodu používanou pro zkoušku typu a v případech sporu pro stanovení tvarového indexu hrubého kameniva. Pro jiné účely, zejména pro řízení vý
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1097-1 - Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
Katalogové číslo:  88335
ČSN EN 1097-1 - Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN EN 1097-1ČSN EN 1097-1 Tato norma popisuje referenční metodu, používanou při zkouškách typu a v případě sporu, pro stanovení odolnosti proti otěru hrubého kameniva (hlavní text) a kameniva pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1936 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 
Katalogové číslo:  79067
ČSN EN 1936 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 1936ČSN EN 1936 Tato norma určuje metody pro stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti přírodního kamene.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 933-5 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu 
Katalogové číslo:  54205
ČSN EN 933-5 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-5ČSN EN 933-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 933-5:1998. Evropská norma EN 933-5:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Stanovení
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 1134 ZMĚNA b - Stanovení vaznosti keramických látek 
Katalogové číslo:  14542
ČSN 72 1134 ZMĚNA b - Stanovení vaznosti keramických látek
ČSN 72 1134 ZMĚNA b
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat