Sponzorovaný odkaz

7234 Vláknocementové výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 
Katalogové číslo:  93776
ČSN EN 15037-5 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
ČSN EN 15037-5ČSN EN 15037-5 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z lehkých materiálů, které se používají jako ztracené bednění během
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu 
Katalogové číslo:  94255
ČSN EN 15037-4+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
ČSN EN 15037-4+A1ČSN EN 15037+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z pěnového polystyrénu (EPS), které se používají spolu s betonov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1170-4 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu" 
Katalogové číslo:  56170
ČSN EN 1170-4 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
ČSN EN 1170-4ČSN EN 1170-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-4:1997. Evropská norma EN 1170-4:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: Zkratka pro sklovláknobe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14651+A1 - Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) 
Katalogové číslo:  81114
ČSN EN 14651+A1 - Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)
ČSN EN 14651+A1ČSN EN 14651+A1 Tato evropská norma určuje metodu měření pevnosti v tahu za ohybu betonu s kovovými vlákny na zkušebních tělesech odlévaných do forem. Tato metoda určuje způsoby, kte
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15422 - Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů 
Katalogové číslo:  82267
ČSN EN 15422 - Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů
ČSN EN 15422ČSN EN 15422 ČSN EN 15422 se zabývá požadavky na skleněná vlákna, která se používají jako výztuž do malt a betonů nenosných výrobků. Norma platí pro sklovláknové výrobky ze souvislého m
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1169 - Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu 
Katalogové číslo:  58225
ČSN EN 1169 - Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu
ČSN EN 1169ČSN EN 1169 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1169:1999. Evropská norma EN 1169:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí pokyny pro výrobky ze sklovl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1170-5 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu" 
Katalogové číslo:  56171
ČSN EN 1170-5 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
ČSN EN 1170-5ČSN EN 1170-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-5:1997. Evropská norma EN 1170-5:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: Zkratka pro sklovláknobe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14649 - Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC) 
Katalogové číslo:  74612
ČSN EN 14649 - Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)
ČSN EN 14649ČSN EN 14649 Tato norma stanoví podrobnosti týkající se vybavení, materiálů a postupu pro provádění zkoušky stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu na vzorku pramene sk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14650 - Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny 
Katalogové číslo:  75128
ČSN EN 14650 - Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny
ČSN EN 14650ČSN EN 14650 Tato evropská norma určuje obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1170-1 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti" 
Katalogové číslo:  56167
ČSN EN 1170-1 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"
ČSN EN 1170-1ČSN EN 1170-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-1:1997. Evropská norma EN 1170-1:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1170-6 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu 
Katalogové číslo:  56172
ČSN EN 1170-6 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu
ČSN EN 1170-6ČSN EN 1170-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-6:1997. Evropská norma EN 1170-6:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: Zkratka pro sklovláknobe
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14845-2 - Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton 
Katalogové číslo:  78505
ČSN EN 14845-2 - Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton
ČSN EN 14845-2ČSN EN 14845-2 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení vlivu ocelových nebo polymerových vláken na zbytkovou pevnost v tahu ohybem referenčního betonu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14721+A1 - Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu 
Katalogové číslo:  81115
ČSN EN 14721+A1 - Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu
ČSN EN 14721+A1ČSN EN 14721+A1 Tato evropská norma určuje dvě metody měření obsahu vláken v betonu s kovovými vlákny. Metoda A měří obsah vláken ve zkušebním tělese ze ztvrdlého betonu. Metoda B mě
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15037-1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy 
Katalogové číslo:  82268
ČSN EN 15037-1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
ČSN EN 15037-1ČSN EN 15037-1 ČSN EN 15037-1 je součástí souboru norem pro betonové prefabrikáty. Pro společné požadavky, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN 13369,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 494+A1 - Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99201
ČSN EN 494+A1 - Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 494+A1ČSN EN 494+A1 This European Standard specifies the technical requirements and establishes methods of control and test as well as acceptance conditions for fibre-cement profiled sheets
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12467+A2 - Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509597
ČSN EN 12467+A2 - Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 12467+A2ČSN EN 12467+A2 Tato evropská norma stanovuje technické požadavky a zavádí postupy pro kontrolu a zkoušení, stejně jako přejímací podmínky pro vláknocementové ploché desky, obkladové
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1170-2 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním" 
Katalogové číslo:  56168
ČSN EN 1170-2 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"
ČSN EN 1170-2ČSN EN 1170-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-2:1997. Evropská norma EN 1170-2:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: SVB je zkratka pro sklov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1170-7 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti 
Katalogové číslo:  56173
ČSN EN 1170-7 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti
ČSN EN 1170-7ČSN EN 1170-7 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-7:1997. Evropská norma EN 1170-7:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: Zkratka pro sklovláknobe
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14845-1 - Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony 
Katalogové číslo:  80128
ČSN EN 14845-1 - Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony
ČSN EN 14845-1ČSN EN 14845-1 Tato evropská norma specifikuje složení a vlastnosti referenčních betonů používaných k hodnocení účin-ku vláken v betonu. Referenční betony slouží ke stanovení všeobe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15037-3+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky 
Katalogové číslo:  89121
ČSN EN 15037-3+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky
ČSN EN 15037-3+A1ČSN EN 15037-3+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na pálené stropní vložky vyrobené z hlíny, které se používají spolu s betonovými trámy sp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14889-2 - Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda 
Katalogové číslo:  78508
ČSN EN 14889-2 - Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14889-2ČSN EN 14889-2 Tato Část 2 EN 14889 specifikuje požadavky na polymerová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce. POZNÁMKA
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1170-8 - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech 
Katalogové číslo:  83556
ČSN EN 1170-8 - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech
ČSN EN 1170-8ČSN EN 1170-8 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro zjištění vlivů prostředí, jako jsou voda a teplota, na změnu mechanických charakteristik GRC daného složení (charakterist
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15191 - Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu 
Katalogové číslo:  86399
ČSN EN 15191 - Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu
ČSN EN 15191ČSN EN 15191 Tato norma se zabývá klasifikací sklovláknobetonu. Tato klasifikace je v souladu s potřebami návrhu složek sklovláknobetonu. Tato evropská norma platí, pouze pokud se použi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 492+A2 - Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509598
ČSN EN 492+A2 - Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
ČSN EN 492+A2ČSN EN 492+A2 Tato evropská norma stanovuje technické požadavky a zavádí postupy pro kontrolu a zkoušení, stejně jako přejímací podmínky pro vláknocementové desky a z nich vyrobené tva
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1170-3 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB 
Katalogové číslo:  56169
ČSN EN 1170-3 - Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB
ČSN EN 1170-3ČSN EN 1170-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1170-3:1997. Evropská norma EN 1170-3:1997 má status české technické normy. Poznámka recenzenta: SVB je zkratka pro sklov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15057 - Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu 
Katalogové číslo:  76706
ČSN EN 15057 - Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 15057ČSN EN 15057 Norma specifikuje zkušební metodu pro náraz měkkého tělesa u vláknocementových vlnitých desek pro střechy. Norma platí pro vláknocementové vlnité desky odpovídající EN 494,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15037-2+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky 
Katalogové číslo:  89120
ČSN EN 15037-2+A1 - Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
ČSN EN 15037-2+A1ČSN EN 15037-2+A1 Tato norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii kladenými na stropní vložky vyrobené z betonu z hutného nebo z pórovitého kameniva, které se použív
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14889-1 - Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda 
Katalogové číslo:  78507
ČSN EN 14889-1 - Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14889-1ČSN EN 14889-1 Tato Část 1 EN 14889 specifikuje požadavky na ocelová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce. POZNÁMKA -
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat