Sponzorovaný odkaz

7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12843 - Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy 
Katalogové číslo:  73515
ČSN EN 12843 - Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
ČSN EN 12843ČSN EN 12843 Tato evropská harmonizovaná norma uvádí požadavky pro prefabrikované betonové sloupy, obecně také označované jako stožáry, které mohou být vyrobené z jednoho kusu nebo se
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14844+A2 - Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě 
Katalogové číslo:  90589
ČSN EN 14844+A2 - Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
ČSN EN 14844+A2ČSN EN 14844+A2 Tato norma se zabývá jak velkými (nosnými) tak malými (nenosnými nebo částečně nosnými) prostorovými prvky pro inženýrské sítě pravoúhlého průřezu vytvořenými jako je
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13369 ed. 2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
Katalogové číslo:  508040
ČSN EN 13369 ed. 2 - Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
ČSN EN 13369 ed. 2ČSN EN 13369 ed. 2 Tato evropská norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro nevyztužené, železobetonové a předpja
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1338 OPRAVA 1 - Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77338
ČSN EN 1338 OPRAVA 1 - Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1338 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 15050+A1 - Betonové prefabrikáty - Mostní prvky 
Katalogové číslo:  91412
ČSN EN 15050+A1 - Betonové prefabrikáty - Mostní prvky
ČSN EN 15050+A1ČSN EN 15050+A1 Tato norma platí pro prefabrikované betonové nosné prvky vyrobené ve výrobně a používané v mostních konstrukcích jako např. prvky mostovky. Norma se týká prvků vyrobe
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14843 - Betonové prefabrikáty - Schodiště 
Katalogové číslo:  79965
ČSN EN 14843 - Betonové prefabrikáty - Schodiště
ČSN EN 14843ČSN EN 14843 ČSN EN 14843 je harmonizovaná norma ze souboru norem pro betonové prefabrikáty. Pro společné požadavky, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13224 - Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky 
Katalogové číslo:  90587
ČSN EN 13224 - Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
ČSN EN 13224ČSN EN 13224 Tato norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody prefabrikovaných žebrových prvků z obyčejného železového nebo předpjatého betonu, které se používaj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15435 - Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku 
Katalogové číslo:  82409
ČSN EN 15435 - Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15435ČSN EN 15435 ČSN EN 15435 specifikuje vlastnosti a zkušební metody pro prefabrikované nenosné betonové dutinové bednicí tvárnice vyráběné s použitím obyčejného nebo lehkého kameniva neb
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13693+A1 - Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky 
Katalogové číslo:  85257
ČSN EN 13693+A1 - Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky
ČSN EN 13693+A1ČSN EN 13693+A1 Tato norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody speciálních prefabrikovaných střešních prvků vyrobených z obyčejného železobetonu nebo předpj
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13225 - Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky 
Katalogové číslo:  94032
ČSN EN 13225 - Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
ČSN EN 13225ČSN EN 13225 Tato norma určuje požadavky, základní funkční kritéria a hodnocení shody pro tyčové prefabrikované prvky (například sloupy, trámy a prvky rámů) vyrobené ze železového nebo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1338 - Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  70208
ČSN EN 1338 - Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1338ČSN EN 1338 Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody zkoušení pro cementem pojené betonové dlažební bloky a doplňková příslušenství. Je použit
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1339 - Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  70209
ČSN EN 1339 - Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339ČSN EN 1339 Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody pro cementem pojené betonové dlažební desky a doplňková příslušenství. Platí pro prefabri
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12794+A1 - Betonové prefabrikáty - Základové piloty 
Katalogové číslo:  80287
ČSN EN 12794+A1 - Betonové prefabrikáty - Základové piloty
ČSN EN 12794+A1ČSN EN 12794+A1 Tato norma byla zpracována jako součást celkového programu CEN pro stavebnictví a je v souladu s přidruženými normami EN 206-1 pro beton a EN 1992 pro navrhování beto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15498 - Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku 
Katalogové číslo:  82663
ČSN EN 15498 - Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku
ČSN EN 15498ČSN EN 15498 ČSN EN 15498 specifikuje vlastnosti a zkušební metody pro prefabrikované nenosné štěpkobetonové dutinové bednicí tvárnice, které mohou mít z výrobny zabudovanou tepelnou iz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15564 - Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  83853
ČSN EN 15564 - Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15564ČSN EN 15564 Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na beton s pojivem na bázi pryskyřice používaný na výrobu betonových prefabrikátů. Norma je určena k využívání při příprav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13978-1 - Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu 
Katalogové číslo:  75127
ČSN EN 13978-1 - Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
ČSN EN 13978-1ČSN EN 13978-1 Tato norma je částí série výrobkových norem pro betonové prefabrikáty a je v souladu s přidruženými normami EN 206-1 pro beton a EN 1992 pro navrhování betonových kon
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14992+A1 - Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky 
Katalogové číslo:  92146
ČSN EN 14992+A1 - Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
ČSN EN 14992+A1ČSN EN 14992+A1 Tato norma platí pro prefabrikované stěny vyrobené z obyčejného nebo hutného lehkého betonu. Je možné použít také beton vyztužený vlákny (ocelovými, polymerovými nebo
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 3031 - Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí 
Katalogové číslo:  30946
ČSN 72 3031 - Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí
ČSN 72 3031
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12839 ed. 2 - Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty 
Katalogové číslo:  91010
ČSN EN 12839 ed. 2 - Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty
ČSN EN 12839 ed. 2ČSN EN 12839 ed.2 Tato norma platí pro prefabrikované výrobky ze železového nebo předpjatého betonu s výztužnými vlákny nebo bez nich. Tyto výrobky lze použít samotné nebo v kombi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12737+A1 - Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek 
Katalogové číslo:  81113
ČSN EN 12737+A1 - Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek
ČSN EN 12737+A1ČSN EN 12737+A1 Tato norma specifikuje požadavky na železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty, které se používají pro stájové rošty určené pro ustájení dobytka, a určuje hodno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15258 - Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn 
Katalogové číslo:  83627
ČSN EN 15258 - Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn
ČSN EN 15258ČSN EN 15258 Tato evropská norma se zabývá požadavky, základními funkčními kritérii a hodnocením shody prefabrikovaných prvků vyrobených z obyčejného prostého, železového nebo předpjaté
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13198 - Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky 
Katalogové číslo:  69261
ČSN EN 13198 - Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky
ČSN EN 13198ČSN EN 13198 Tato evropská norma se zabývá širokou oblastí výrobků, které jsou velmi rozšířené a mají důležitou dekorativní funkci. Při uvážení velké rozmanitosti těchto výrobků norma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1340 - Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  69554
ČSN EN 1340 - Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1340ČSN EN 1340 Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody pro nevyztužené, cementem zpevněné prefabrikované betonové obrubníky, kanálky a doplňková
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1339 OPRAVA 1 - Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77336
ČSN EN 1339 OPRAVA 1 - Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 1340 OPRAVA 1 - Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77337
ČSN EN 1340 OPRAVA 1 - Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1340 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14474 - Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  73768
ČSN EN 14474 - Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14474ČSN EN 14474 Tato norma uvádí obecné požadavky na beton s pórovitou strukturou, v němž převažujícím plnivem jsou dřevěné štěpky, používaný pro prefabrikáty. Norma neplatí pro beton na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14991 - Betonové prefabrikáty - Základové prvky 
Katalogové číslo:  79963
ČSN EN 14991 - Betonové prefabrikáty - Základové prvky
ČSN EN 14991ČSN EN 14991 ČSN EN 14991 je harmonizovaná norma ze souboru norem pro betonové prefabrikáty. Pro společné požadavky, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1168+A3 - Betonové prefabrikáty - Dutinové panely 
Katalogové číslo:  90588
ČSN EN 1168+A3 - Betonové prefabrikáty - Dutinové panely
ČSN EN 1168+A3ČSN EN 1168+A3 Tato norma se zabývá požadavky, základními funkčními kritérii a specifikuje minimální hodnoty příslušné pro prefabrikované dutinové panely vyrobené z obyčejného železov
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13747+A2 - Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy 
Katalogové číslo:  86751
ČSN EN 13747+A2 - Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
ČSN EN 13747+A2ČSN EN 13747+A2 Norma se zabývá požadavky, základními funkčními kritérii a hodnocením shody prefabrikovaných stropních deskových dílců vyrobených z obyčejného železobetonu nebo předp
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat