Sponzorovaný odkaz

7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti 
Katalogové číslo:  93713
ČSN EN 825 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
ČSN EN 825ČSN EN 825 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení odchylky od rovinnosti výrobků o skutečné velikosti.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách 
Katalogové číslo:  93718
ČSN EN 1605 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
ČSN EN 1605ČSN EN 1605 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určené tep
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení 
Katalogové číslo:  93730
ČSN EN 12430 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
ČSN EN 12430ČSN EN 12430 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1999 a specifikuje zařízení a postupy pro stanovení chování výrobku při působení síly danou rychlostí na malo
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 7022 - Stanovení zrnitosti křemelinových výrobků sítovým rozborem 
Katalogové číslo:  05515
ČSN 72 7022 - Stanovení zrnitosti křemelinových výrobků sítovým rozborem
ČSN 72 7022
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku 
Katalogové číslo:  16024
ČSN 72 7012-3 - Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
ČSN 72 7012-3ČSN 72 7012-3 Tato norma platí v návaznosti na ustanovení ČSN 72 7012-1:1993 pro stanovení součinitele tepelné vodivosti zkušebních vzorků stavebních materiálů sekundární (odvozenou)
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 29470 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti 
Katalogové číslo:  511086
ČSN EN ISO 29470 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 29470ČSN EN ISO 29470 This document specifies the equipment and procedures for determining the apparent overall densityand the apparent core density under reference conditions. This docu
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 7025 - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu 
Katalogové číslo:  05516
ČSN 72 7025 - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu
ČSN 72 7025
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 12241 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu 
Katalogové číslo:  83038
ČSN EN ISO 12241 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
ČSN EN ISO 12241ČSN EN ISO 12241 Tato norma stanovuje pravidla pro výpočet tepelně-přenosových vlastností vybavení budov a průmyslových instalací, převážně za časově ustálených podmínek. Uvádí také
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12429 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek 
Katalogové číslo:  56514
ČSN EN 12429 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek
ČSN EN 12429ČSN EN 12429 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12429:1998. Evropská norma EN 12429:1998 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje zařízení a postupy p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13820 - Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek 
Katalogové číslo:  70393
ČSN EN 13820 - Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek
ČSN EN 13820ČSN EN 13820 Tato norma předepisuje metodu stanovení obsahu organických látek v tepelně izolačních stavebních materiálech. Zkušební vzorek se zahřívá určenou dobu při dané teplotě a v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 822 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky 
Katalogové číslo:  93710
ČSN EN 822 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
ČSN EN 822ČSN EN 822 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení délky a šířky výrobků o skutečné velikosti. Platí pr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 824 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti 
Katalogové číslo:  93712
ČSN EN 824 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti
ČSN EN 824ČSN EN 824 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení odchylky od pravoúhlosti ve směru délky, šířky a/neb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1604 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek 
Katalogové číslo:  93717
ČSN EN 1604 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
ČSN EN 1604ČSN EN 1604 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení rozměrových změn zkušebních těles při určených tep
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12086 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry 
Katalogové číslo:  93724
ČSN EN 12086 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry
ČSN EN 12086ČSN EN 12086 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení hustoty difuzního toku vodní páry, propustnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12091 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování 
Katalogové číslo:  93729
ČSN EN 12091 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 12091ČSN EN 12091 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1997a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení vlivu cyklicky opakovaného působení suchého prost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12431 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy 
Katalogové číslo:  93731
ČSN EN 12431 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
ČSN EN 12431ČSN EN 12431 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1999 a specifikuje zařízení a postupy pro stanovení tloušťky tepelněizolačních výrobků pro zajištění kročejov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16546 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování 
Katalogové číslo:  511085
ČSN EN ISO 16546 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
ČSN EN ISO 16546ČSN EN ISO 16546 This document specifies the equipment and test method for determining the effects of successive cycling from dry conditions at -20 °C to wet conditions at 20 °C o
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 7025 ZMĚNA b - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu 
Katalogové číslo:  14632
ČSN 72 7025 ZMĚNA b - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu
ČSN 72 7025 ZMĚNA b
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 823 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky 
Katalogové číslo:  93711
ČSN EN 823 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
ČSN EN 823ČSN EN 823 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1996 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení tloušťky výrobků o skutečné velikosti. Platí pro tep
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1603 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost) 
Katalogové číslo:  93716
ČSN EN 1603 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)
ČSN EN 1603ČSN EN 1603 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení nevratných rozměrových změn zkušebních těles a výr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12085 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles 
Katalogové číslo:  93723
ČSN EN 12085 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
ČSN EN 12085ČSN EN 12085 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1998 a specifikuje charakteristiky a výběr měřicího zařízení a postupů pro stanovení lineárních rozměrů zkuše
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12090 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem 
Katalogové číslo:  93728
ČSN EN 12090 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem
ČSN EN 12090ČSN EN 12090 Tato evropská norma zkoušení je revidovanou verzí normy z roku 1997 a specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení chování výrobku při působení smyku. Platí pro te
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13793 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování 
Katalogové číslo:  70394
ČSN EN 13793 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování
ČSN EN 13793ČSN EN 13793 Tato norma předepisuje zařízení a postupy stanovení chování zkušebních vzorků tepelně izolačních výrobků za podmínek cyklického zatěžování. Pomocí vhodného zkušebního zař
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9229 - Tepelné izolace - Terminologie 
Katalogové číslo:  510935
ČSN EN ISO 9229 - Tepelné izolace - Terminologie
ČSN EN ISO 9229ČSN EN ISO 9229 This document provides a vocabulary of terms used in the field of thermal insulation that covers materials, products, components and applications. Some of the terms c
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem 
Katalogové číslo:  511084
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
ČSN EN ISO 16534ČSN EN ISO 16534 This document specifies the equipment and test method for determining the compressive creep of specimens under various conditions of stress. This document is appl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16535 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření 
Katalogové číslo:  509655
ČSN EN ISO 16535 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
ČSN EN ISO 16535ČSN EN ISO 16535 Tato norma specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení dlouhodobé nasákavosti zkušebních těles. Platí pro tepelněizolační výrobky. Tato evropská norm
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 7018 ZMĚNA a - Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot 
Katalogové číslo:  14630
ČSN 72 7018 ZMĚNA a - Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot
ČSN 72 7018 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 7025 ZMĚNA c - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu 
Katalogové číslo:  39147
ČSN 72 7025 ZMĚNA c - Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu
ČSN 72 7025 ZMĚNA c
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat