Sponzorovaný odkaz

7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16578 - Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti 
Katalogové číslo:  503588
ČSN EN 16578 - Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti
ČSN EN 16578ČSN EN 16578 Tato norma uvádí požadavky na udržitelnost společně s metodami posuzování udržitelnosti a schématy vyhodnocování pro keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty, jako
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13407+A1 - Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509623
ČSN EN 13407+A1 - Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13407+A1ČSN EN 13407 Tato norma stanovuje konstrukční a funkční charakteristiky a zkušební metody pro nástěnné pisoárové mísy používané pro účely osobní hygieny, vyrobené ze zdravotnické ker
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 80 - Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  63908
ČSN EN 80 - Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry
ČSN EN 80ČSN EN 80 Tato norma stanovuje rozměry pro připojení nástěnných pisoárových mís se zapuštěným vtokovým hrdlem a trubkovým odtokovým hrdlem, nezávisle na materiálu, použitém pro jejich v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 80 OPRAVA 1 - Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  65764
ČSN EN 80 OPRAVA 1 - Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry
ČSN EN 80 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14528+A1 - Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509628
ČSN EN 14528+A1 - Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14528+A1ČSN EN 14528+A1 Tato norma stanovuje funkční charakteristiky a zkušební metody pro bidety pro domácí použití, vyrobené z keramiky nebo korozivzdorné oceli Všechna vyobrazení v norm
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 4841 - Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  32079
ČSN 72 4841 - Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody
ČSN 72 4841ČSN 72 4841 Tato norma je určena pro výrobky zdravotnické keramiky z tvrdé kameniny (porcelánu), fajánse a žárohlíny. Cílem normy je stanovení zkušebních metod takových požadavků, jeji
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 4801 - Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice 
Katalogové číslo:  05464
ČSN 72 4801 - Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice
ČSN 72 4801ČSN 72 4801 Touto normou se zavádí ST SEV 1002-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma určuje základní názvy a definice výrobků zdravotně-technických zařízen
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 35 - Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  95883
ČSN EN 35 - Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry
ČSN EN 35ČSN EN 35 Tato norma specifikuje připojovací rozměry stojících a závěsných (nástěnných) bidetů (dále jen bidetů) podle EN 14528, bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 997 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 
Katalogové číslo:  508862
ČSN EN 997 - Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
ČSN EN 997ČSN EN 997 Tato norma uvádí konstrukční a funkční charakteristiky a metody zkoušení pro záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (kombinační, monoblokové, se samostatným přívode
Cena:  545,- Kč
ČSN 72 4805 - Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice 
Katalogové číslo:  30953
ČSN 72 4805 - Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice
ČSN 72 4805ČSN 72 4805 Norma stanoví názvy a definice nejčastěji se vyskytujících vad na výrobcích jemné keramiky, tj. v užitkové a ozdobné keramice a v užitkovém, ozdobném a figurálním porcelán
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 31+A1 - Umyvadla - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  95884
ČSN EN 31+A1 - Umyvadla - Připojovací rozměry
ČSN EN 31+A1ČSN EN 31+A1 Tato norma specifikuje připojovací rozměry umyvadel podle EN 14688, bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 33 - Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  508118
ČSN EN 33 - Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry
ČSN EN 33
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14688+A1 - Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509629
ČSN EN 14688+A1 - Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14688+A1ČSN EN 14688+A1 Tato norma specifikuje funkční charakteristiky a zkušební metody pro umyvadla pro domácí použití.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat