Sponzorovaný odkaz

7210 Zeminy, popisy a klasifikace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech 
Katalogové číslo:  98449
ČSN EN ISO 17628 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech
ČSN EN ISO 17628ČSN EN ISO 17628 This International Standard specifies requirements for the Geothermal Response Test (GRT). This test comprises the in situ determination of the thermal conductivity
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot 
Katalogové číslo:  98214
ČSN 72 1070 - Stanovení pH keramických surovin a hmot
ČSN 72 1070ČSN 72 1070 Tato norma platí pro stanovení pH kaolinů, jílovinových zemin, pigmentů a jiných anorganických surovin a hmot, pokud se na ni příslušné normy nebo dohody odvolají.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv 
Katalogové číslo:  98210
ČSN 72 1077 - Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
ČSN 72 1077ČSN 72 1077 Tato norma platí pro zkoušení vaznosti bentonitů, slévárenských jílovinových zemin a pojivých složek obsažených v přírodních slévárenských píscích; s tím souvisí i zkoušení d
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů 
Katalogové číslo:  98224
ČSN 72 1079 - Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
ČSN 72 1079ČSN 72 1079 Tato norma platí pro stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin a dalších nerudných surovin i jiných anorganických látek, pokud se normy nebo dohody na ni odvo
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů 
Katalogové číslo:  98220
ČSN 72 1086 - Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
ČSN 72 1086ČSN 72 1086 Tato norma platí pro stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů, při velikosti zrn zavážky v rozmezí 2 mm až 50 mm a při velikosti zrn produktu drcení pod 2 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard 
Katalogové číslo:  92828
ČSN EN ISO 22476-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard
ČSN EN ISO 22476-4ČSN EN ISO 22476-4 Tato část ISO 22476 specifikuje požadavky na vybavení, provedení a vyhodnocení zkoušky presiometrem Ménard. Tato část ISO 22476 popisuje proces řízení zkoušky
Cena:  545,- Kč
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách 
Katalogové číslo:  05372
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
ČSN 72 1022
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 22476-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška 
Katalogové číslo:  73277
ČSN EN ISO 22476-3 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška
ČSN EN ISO 22476-3ČSN EN ISO 22476-3 Tento dokument specifikuje požadavky na nepřímé průzkumy zeminy standardní penetrační zkouškou, jako část geotechnického průzkumu a zkoušení podle EN 1997-1 a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14688-2 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování 
Katalogové číslo:  504776
ČSN EN ISO 14688-2 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN EN ISO 14688-2ČSN EN ISO 14688-2 This document specifies the basic principles for classification of those material characteristics most commonly used for soils for engineering purposes. It is
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17892-7 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku 
Katalogové číslo:  504774
ČSN EN ISO 17892-7 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku
ČSN EN ISO 17892-7ČSN EN ISO 17892-7 This document specifies a method for the unconfined compression test. This document is applicable to the determination of the unconfined compressive streng
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17892-6 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška 
Katalogové číslo:  502394
ČSN EN ISO 17892-6 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška
ČSN EN ISO 17892-6ČSN EN ISO 17892-6 This document specifies a method of undrained strength index testing of both undisturbed and remoulded specimens of fine grained soils by the fall cone method
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22476-15 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání 
Katalogové číslo:  500965
ČSN EN ISO 22476-15 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání
ČSN EN ISO 22476-15ČSN EN ISO 22476-15 This part of ISO 22476 specifies the technical principles for measuring equipment requirements, the execution and reporting on the parameters of the investiga
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16907-4 - Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 
Katalogové číslo:  507039
ČSN EN 16907-4 - Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
ČSN EN 16907-4ČSN EN 16907-4 This European Standard applies to the treatment with binders of natural soils, weak rocks, intermediate rocks, chalk, recycled materials and artificial materials for
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 17892-10 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška 
Katalogové číslo:  506897
ČSN EN ISO 17892-10 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška
ČSN EN ISO 17892-10ČSN EN ISO 17892-10 This document specifies two laboratory test methods for the determination of the effective shear strength of soils under consolidated drained conditions usi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22476-14 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu 
Katalogové číslo:  510124
ČSN EN ISO 22476-14 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu
ČSN EN ISO 22476-14ČSN EN 22476-14 (72 1004) This document specifies the equipment requirements, execution of and reporting on borehole dynamic probing. NOTE - This document fulfills the require
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 22476-9 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F) 
Katalogové číslo:  511550
ČSN EN ISO 22476-9 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)
ČSN EN ISO 22476-9ČSN EN 22476-9 (72 1004) This document deals with the equipment requirements, execution and reporting of field vane tests for the measurement of peak and remoulded vane shear st
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 1010 - Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 
Katalogové číslo:  30753
ČSN 72 1010 - Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 1010
Cena:  347,- Kč
ČSN 72 1018 - Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 
Katalogové číslo:  05370
ČSN 72 1018 - Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1018
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 22475-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění 
Katalogové číslo:  77371
ČSN EN ISO 22475-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění
ČSN EN ISO 22475-1ČSN EN ISO 22475-1 Tato část EN ISO 22475 stanovuje zásady odběrů vzorků zemin, skalních hornin a podzemní vody a měření podzemní vody v souvislosti s geotechnickým průzkumem a zk
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 18674-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  97875
ČSN EN ISO 18674-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN ISO 18674-1ČSN EN ISO 18674-1 This part of ISO 18674 lays out the general rules for the performance monitoring of the ground, of structures interacting with the ground, of geotechnical fil
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 1068 - Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu 
Katalogové číslo:  98215
ČSN 72 1068 - Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu
ČSN 72 1068ČSN 72 1068 Tato norma platí pro stanovení obsahu Cu, Mn, Fe ("gumárenských jedů") ve výluhu plaveného kaolinu pro průmysl gumárenský a kabelový (viz článek 3 ČSN 72 1310-1) a CaO ve výl
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1076 - Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin 
Katalogové číslo:  98208
ČSN 72 1076 - Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin
ČSN 72 1076ČSN 72 1076 Tato norma platí pro stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin včetně bentonitů.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1085 - Stanovení melitelnosti 
Katalogové číslo:  98219
ČSN 72 1085 - Stanovení melitelnosti
ČSN 72 1085ČSN 72 1085 Tato norma určuje způsob stanovení melitelnosti keramických a stavebních hmot za sucha nebo za mokra při velikosti zrn produktu mletí převážně pod 1,25 mm.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18674-2 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry 
Katalogové číslo:  501152
ČSN EN ISO 18674-2 - Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry
ČSN EN ISO 18674-2ČSN EN ISO 18674-2 This document specifies the measurement of displacements along a line by means of extensometers carried out for geotechnical monitoring. General rules of perf
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat