Sponzorovaný odkaz

7214 Přírodní a umělý kámen

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14617-9 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu 
Katalogové číslo:  74497
ČSN EN 14617-9 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 14617-9ČSN EN 14617-9 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti nárazu plochých výrobků z umělého kamene.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 
Katalogové číslo:  93996
ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN 14617-1ČSN EN 14617-1 Tato norma určuje metodu pro stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou výrobků z umělého kamene.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 
Katalogové číslo:  94686
ČSN EN 15286 - Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
ČSN EN 15286ČSN EN 15286 Tato norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14617-10 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti 
Katalogové číslo:  91480
ČSN EN 14617-10 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti
ČSN EN 14617-10ČSN EN 14617-10 Tato norma určuje metodu pro stanovení chemické odolnosti a odolnosti vůči tvorbě skvrn umělého kamene (viz ČSN EN 14618) s leštěným povrchem po dlouhodobém kontaktu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14618 - Umělý kámen - Terminologie a klasifikace 
Katalogové číslo:  84900
ČSN EN 14618 - Umělý kámen - Terminologie a klasifikace
ČSN EN 14618ČSN EN 14618 Tato normat určuje terminologii a klasifikaci výrobků z umělého kamene. Výrobky z umělého kamene jsou průmyslové výrobky vyrobené hlavně z cementu, pryskyřice nebo jejich s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14617-6 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 
Katalogové číslo:  91479
ČSN EN 14617-6 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14617-6ČSN EN 14617-6 Tato norma stanovuje metodu pro stanovení možných změn umělého kamene, vyvolaných náhlými výkyvy teploty (tepelný šok) ponořením do horké vody.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-11 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti 
Katalogové číslo:  74499
ČSN EN 14617-11 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
ČSN EN 14617-11ČSN EN 14617-11 Podstata stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti se sestává z měření proměnlivosti délky vzorku umělého kamene během teplotních změn. Teplotních změn je
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-2 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu 
Katalogové číslo:  501742
ČSN EN 14617-2 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN 14617-2ČSN EN 14617-2 Tato norma určuje metodu pro stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení (odolnost proti rozlomení) plochých výrobků z umělého kamene.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12440 - Přírodní kámen - Pojmenování 
Katalogové číslo:  504355
ČSN EN 12440 - Přírodní kámen - Pojmenování
ČSN EN 12440ČSN EN 12440 This European Standard establishes the criteria for the designation of natural stone from raw material to finished products.
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14617-12 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti 
Katalogové číslo:  91481
ČSN EN 14617-12 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 14617-12ČSN EN 14517-12 Tato norma určuje zkušební postup pro stanovení rozměrové stálosti a deformací desek z umělého kamene při styku s vodou.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-4 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu 
Katalogové číslo:  91477
ČSN EN 14617-4 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 14617-4ČSN EN 14617-4 Tato norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti obrusu výrobků z umělého kamene.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-5 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti 
Katalogové číslo:  91478
ČSN EN 14617-5 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 14617-5ČSN EN 14617-5 Tato norma stanovuje metodu pro vyhodnocení vlivu zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů na umělý kámen. Norma obsahuje ustanovení pro provedení technologické zkoušky k ho
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14617-16 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek 
Katalogové číslo:  74503
ČSN EN 14617-16 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek
ČSN EN 14617-16ČSN EN 14617-16 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení rozměrů (délka, šířka, tloušťka, přímost stran, pravoúhlost, rovinnost povrchu) a kvality povrchu desek z umělého ka
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12670 - Přírodní kámen - Terminologie 
Katalogové číslo:  511660
ČSN EN 12670 - Přírodní kámen - Terminologie
ČSN EN 12670ČSN EN 12670 Tato norma definuje doporučenou terminologii pokrývající vědecké a technické termíny, zkušební metody, výrobky a klasifikaci přírodních kamenů. Tento dokument nezahrnuje po
Cena:  1 045,- Kč
ČSN EN 14617-13 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu 
Katalogové číslo:  93995
ČSN EN 14617-13 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu
ČSN EN 14617-13ČSN EN 14617-13 Tato norma uvádí zkušební metodu pro stanovení izolačního odporu stejnosměrného proudu, povrchového odporu a měrného odporu, a odpovídající elektrické vodivosti a měr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat