Sponzorovaný odkaz

7226 Cihlářské pálené výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků 
Katalogové číslo:  89266
ČSN EN 772-11 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-11ČSN EN 772-11 Tato evropská norma určuje postup stanovení součinitele nasákavosti betonových a pórobetonových tvárnic a zdicích prvků z přírodního a umělého kamene vlivem kapilarity a
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  56987
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 2602 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov 
Katalogové číslo:  06521
ČSN 72 2602 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2602
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 772-2 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír) 
Katalogové číslo:  56801
ČSN EN 772-2 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-2ČSN EN 772-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-2:1998. Evropská norma EN 772-2:1998 má status české technické normy. Tato druhá část evropské normy určuje postup stano
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 772-10 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic 
Katalogové číslo:  56806
ČSN EN 772-10 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-10ČSN EN 772-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-10:1999. Evropská norma EN 772-10:1999 má status české technické normy. Tato desátá část evropské normy určuje postup
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov 
Katalogové číslo:  14588
ČSN 72 2602 ZMĚNA a - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2602 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy 
Katalogové číslo:  73645
ČSN EN 14437 - Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy
ČSN EN 14437ČSN EN 14437 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolností proti nadzvedávání položených pálených nebo betonových střešních tašek podle EN 490 a EN 1304, které se volně po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 539-1 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti 
Katalogové číslo:  74859
ČSN EN 539-1 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti
ČSN EN 539-1ČSN EN 539-1 Norma popisuje dvě zkušební metody pro zkoušení prosákavosti pálených střešních tašek a tvarovek. Metody se považují za rovnocenné. Z důvodu odlišného tvaru nejsou zkušeb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 771-3+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem 
Katalogové číslo:  501933
ČSN EN 771-3+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-3+A1ČSN EN 771-3+A1 Tato norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem nebo se směsí obou těchto kameniv, určené pro použití
Cena:  446,- Kč
ČSN 72 2699 - Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky 
Katalogové číslo:  05448
ČSN 72 2699 - Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN 72 2699
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 772-3 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením 
Katalogové číslo:  56802
ČSN EN 772-3 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-3ČSN EN 772-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-3:1998. Evropská norma EN 772-3:1998 má status české technické normy. Tato třetí část evropské normy určuje postup stano
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 2642 - Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky 
Katalogové číslo:  66612
ČSN 72 2642 - Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky
ČSN 72 2642ČSN 72 2642 Tato norma platí pro cihelné prvky hurdisky, které jsou určeny pro vodorovné konstrukce. Norma určuje požadavky na vlastnosti hurdisek, metody jejich zkoušení a zásady jeji
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 538 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti 
Katalogové číslo:  19515
ČSN EN 538 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti
ČSN EN 538ČSN EN 538 Tato evropská norma obsahuje požadavky na zkoušení únosnosti pálených tašek, jak je definována v normě EN 1304 Pálené střešní tašky - Definice a specifikace výrobků. Ostatní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1304 - Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku 
Katalogové číslo:  94012
ČSN EN 1304 - Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
ČSN EN 1304ČSN EN 1304 Tato norma stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Tato norma se vztahuje na všechny tašky a tvarovky defi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 772-16 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů 
Katalogové číslo:  89267
ČSN EN 772-16 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-16ČSN EN 772-16 Tato evropská norma určuje metodu stanovení vnějších rozměrů zdicích prvků, tloušťky vnitřních a obvodových žeber, hloubky dutin a rovnoběžnost rovin ložných ploch zdicíc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 772-4 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene 
Katalogové číslo:  56803
ČSN EN 772-4 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-4ČSN EN 772-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 772-4:1998. Evropská norma EN 772-4:1998 má status české technické normy. Tato čtvrtá část evropské normy určuje postup stan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 772-6 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic 
Katalogové číslo:  64810
ČSN EN 772-6 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-6ČSN EN 772-6 Tato evropská norma určuje metodu stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic podle prEN 771-3, jejichž šířka je menší než 100 mm a u nichž poměr délky k šířce
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 539-2 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti 
Katalogové číslo:  93925
ČSN EN 539-2 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN EN 539-2ČSN EN 539-2 Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení mrazuvzdornosti pálených střešních tašek a tvarovek. Zkušební metoda se používá ve všech členských státech CEN podle pož
Cena:  232,- Kč
ČSN 72 2600 ZMĚNA Z3 - Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  501223
ČSN 72 2600 ZMĚNA Z3 - Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2600 ZMĚNA Z3
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 771-2+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky 
Katalogové číslo:  501893
ČSN EN 771-2+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-2+A1ČSN EN 771-2+A1 Tato norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na vápenopískové zdicí prvky, které jsou určeny zejména pro použití ve vnitřních stěnách, vnějších stěnách, p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 771-1+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 
Katalogové číslo:  502340
ČSN EN 771-1+A1 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-1+A1ČSN EN 771-1+A1 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na pálené zdicí prvky které jsou určeny zejména pro použití v chráněných a nechráněných zděných kons
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 772-22 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků 
Katalogové číslo:  507163
ČSN EN 772-22 - Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-22ČSN EN 772-22 This document specifies a method for determining the freeze/thaw resistance of clay masonry units in one of two categories F1 or F2.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 771-1+A1 OPRAVA 1 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 
Katalogové číslo:  504831
ČSN EN 771-1+A1 OPRAVA 1 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-1+A1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat