Sponzorovaný odkaz

7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu 
Katalogové číslo:  82317
ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu
ČSN EN 12620+A1ČSN EN 12620+A1 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože 
Katalogové číslo:  68527
ČSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13450ČSN EN 13450 Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu že
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy 
Katalogové číslo:  05400
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1519
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1565-15 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  30829
ČSN 72 1565-15 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého
ČSN 72 1565-15ČSN 72 1565-15 Norma platí pro stanovení volného krystalického SiO2 v cihlářských surovinách. Navazuje na ČSN 72 1564. Volným krystalickým oxidem křemičitým rozumí norma krystalick
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 
Katalogové číslo:  67526
ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-1ČSN EN 13383-1 Tato norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto materiálů pro použití jako kámen pro vodní st
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 1550 - Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  30813
ČSN 72 1550 - Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení
ČSN 72 1550
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13055 - Pórovité kamenivo 
Katalogové číslo:  501624
ČSN EN 13055 - Pórovité kamenivo
ČSN EN 13055ČSN EN 13055 Tato norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva (LWA), a z něho pocházejících filerů, získaného zpracováním přírodních nebo umělých materiálů a směsí tohoto kameniva pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16236 - Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby 
Katalogové číslo:  506154
ČSN EN 16236 - Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby
ČSN EN 16236ČSN EN 16236 This Standard specifies both type testing and factory production control procedures for use during the assessment and verification of constancy of performance of aggregates
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 
Katalogové číslo:  68492
ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13043ČSN EN 13043 Tato norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13139 ZMĚNA Z2 - Kamenivo pro malty 
Katalogové číslo:  95012
ČSN EN 13139 ZMĚNA Z2 - Kamenivo pro malty
ČSN EN 13139 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1564 - Cihlářské zeminy. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  30814
ČSN 72 1564 - Cihlářské zeminy. Společná ustanovení
ČSN 72 1564ČSN 72 1564 Norma stanoví požadavky na zeminy a výrobní směsi vhodné pro výrobu cihlářského zboží plastickým způsobem výroby. Cihlářská zemina je zplodina přírodního rozkladu hornin,
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1565-12 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru 
Katalogové číslo:  30826
ČSN 72 1565-12 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru
ČSN 72 1565-12
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13383-2 - Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  510792
ČSN EN 13383-2 - Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13383-2ČSN EN 13383-2 Tato norma určuje metody pro odběr vzorků a zkušební metody pro přírodní, umělé i recyklované kamenivo pro použití jako kámen pro vodní stavby. Tato evropská norma st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13139 - Kamenivo pro malty 
Katalogové číslo:  67525
ČSN EN 13139 - Kamenivo pro malty
ČSN EN 13139ČSN EN 13139 Tato norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití v malt
Cena:  358,- Kč
ČSN 72 1565-1 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  30815
ČSN 72 1565-1 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti
ČSN 72 1565-1
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1565-8 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku 
Katalogové číslo:  30822
ČSN 72 1565-8 - Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 72 1565-8
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13450 ZMĚNA Z1 - Kamenivo pro kolejové lože 
Katalogové číslo:  75639
ČSN EN 13450 ZMĚNA Z1 - Kamenivo pro kolejové lože
ČSN EN 13450 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 
Katalogové číslo:  81571
ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13242+A1ČSN EN 13242+A1 Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13383-1 ZMĚNA Z2 - Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 
Katalogové číslo:  95016
ČSN EN 13383-1 ZMĚNA Z2 - Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-1 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat