Sponzorovaný odkaz

03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU

 03 - NORMY PRO OCHRANU MATERIÁLU A            STROJNÍCH SOUČÁSTÍ, OCHRANA PROTI KOROZI 

Třída norem 03 obsahuje normy pro ochranné vrstvy, pro ochranu proti korozi a soubor norem na ochranu průmyslových zařízení.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U 
Katalogové číslo:  97981
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
ČSN EN ISO 7539-10ČSN EN ISO 7539-10 Norma zahrnuje postupy navrhování, přípravy a používání zkušebních vzorků tvaru obráceného U ke zkoumání náchylnosti kovu ke koroznímu praskání. Termín "kov" př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17081 - Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou 
Katalogové číslo:  95976
ČSN EN ISO 17081 - Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou
ČSN EN ISO 17081ČSN EN ISO 17081 1.1 This International Standard specifies a laboratory method for the measurement of hydrogen permeation and for the determination of hydrogen atom uptake and tra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60721-2-9 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání 
Katalogové číslo:  96119
ČSN EN 60721-2-9 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání
ČSN EN 60721-2-9ČSN EN 60721-2-9 V této normě jsou uvedena naměřená data o rázech a vibracích během skladování, přepravy a používání. Tato naměřená data jsou obvykle ve formě záznamů zrychlení v zá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13523-3 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání 
Katalogové číslo:  96663
ČSN EN 13523-3 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání
ČSN EN 13523-3ČSN EN 13523-3 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 3 specifikuje postupy st
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14920 - Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin 
Katalogové číslo:  98794
ČSN EN ISO 14920 - Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin
ČSN EN ISO 14920ČSN EN ISO 14920 This International standard defines the procedure for thermal spraying of self-fluxing alloys that are simultaneously or subsequently fused to create a homogeneous,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16222 - Katodická ochrana lodních trupů 
Katalogové číslo:  92377
ČSN EN 16222 - Katodická ochrana lodních trupů
ČSN EN 16222
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11127-4 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla 
Katalogové číslo:  90935
ČSN EN ISO 11127-4 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla
ČSN EN ISO 11127-4ČSN EN ISO 11127-4 Norma specifikuje metodu hodnocení, zda tvrdost nekovových otryskávacích prostředků odpovídá nejméně stupni 6 Mohsovy stupnice. Je jednou z částí ČSN EN ISO 111
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9225 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry 
Katalogové číslo:  91334
ČSN EN ISO 9225 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry
ČSN EN ISO 9225ČSN EN ISO 9225 Norma specifikuje metody měření parametrů potřebných k odhadu korozní agresivity použitému v ČSN EN ISO 9223 pro klasifikaci korozní agresivity atmosfér. Specifikuje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12944-7 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů 
Katalogové číslo:  505814
ČSN EN ISO 12944-7 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
ČSN EN ISO 12944-7ČSN EN ISO 12944-7 Norma se zabývá prováděním nátěrů a dozorem při jejich zhotovování na ocelových konstrukcích dílenským způsobem nebo ve venkovních podmínkách. Nevztahuje se na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11130 - Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku 
Katalogové číslo:  505511
ČSN EN ISO 11130 - Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
ČSN EN ISO 11130ČSN EN ISO 11130 This document specifies a method for assessing the corrosion resistance of metals by an alternate immersion test in salt solution, with or without applied stress.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8502-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu 
Katalogové číslo:  503282
ČSN EN ISO 8502-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
ČSN EN ISO 8502-2ČSN EN ISO 8502-2 Norma je součástí souboru ČSN EN ISO 8502, který specifikuje zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-29 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění) 
Katalogové číslo:  502624
ČSN EN 13523-29 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)
ČSN EN 13523-29ČSN EN 13523-29 This part of the EN 13523 series specifies a procedure for the comparative evaluation of resistance to soiling of an organic coating on a metallic substrate (coil coa
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1395-5 - Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách 
Katalogové číslo:  506082
ČSN EN 1395-5 - Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách
ČSN EN 1395-5ČSN EN 1395-5 This European Standard specifies requirements for the acceptance inspection of thermal spraying equipment, in this case the pressurized part only for low pressure and con
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15257 - Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma 
Katalogové číslo:  503326
ČSN EN ISO 15257 - Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
ČSN EN ISO 15257ČSN EN ISO 15257 This document defines five levels of competence for persons working in the field of cathodic protection (CP), including survey, design, installation, testing, mai
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi 
Katalogové číslo:  504246
ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
ČSN EN ISO 14713-1ČSN EN ISO 14713-1 Norma uvádí směrnice a doporučení týkající se všeobecných zásad navrhování výrobků, které mají být zinkovány za účelem ochrany proti korozi, a úrovně korozní od
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14232-1 - Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  502865
ČSN EN ISO 14232-1 - Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky
ČSN EN ISO 14232-1ČSN EN ISO 14232-1 This document specifies measuring methods for the characterization of powders and their technical supply conditions. It is applicable to powders that are used i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11126-10 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin 
Katalogové číslo:  504472
ČSN EN ISO 11126-10 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin
ČSN EN ISO 11126-10ČSN EN ISO 11126-10 This document specifies requirements for almandite garnet abrasives, as supplied for blast-cleaning. It specifies ranges of particle sizes and values for appa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17836 - Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání 
Katalogové číslo:  505411
ČSN EN ISO 17836 - Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání
ČSN EN ISO 17836ČSN EN ISO 17836 Norma popisuje postup zkoušky ke stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání pro konkrétní metodu nástřiku a konkrétní přídavný materiál pomocí definovaného z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11124-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny 
Katalogové číslo:  506554
ČSN EN ISO 11124-2 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny
ČSN EN ISO 11124-2ČSN EN ISO 11124-2 This document specifies requirements for 12 grades of chilled-iron grit abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11125-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti 
Katalogové číslo:  506557
ČSN EN ISO 11125-3 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti
ČSN EN ISO 11125-3ČSN EN ISO 11125-3 This document specifies a test method for the determination of the Vickers hardness of metallic blast-cleaning abrasives. This method is not recommended fo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11126-6 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky 
Katalogové číslo:  506565
ČSN EN ISO 11126-6 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky
ČSN EN ISO 11126-6ČSN EN ISO 11126-6 This document specifies requirements for iron and steel slag abrasives, as supplied for blast-cleaning processes. It specifies ranges of particle sizes and va
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13144 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem 
Katalogové číslo:  507724
ČSN EN 13144 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem
ČSN EN 13144ČSN EN 13144 This document specifies a quantitative method for the measurement of adhesive strength of metallic and other inorganic coatings applied to metallic, polymer and glass subst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21968 - Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn 
Katalogové číslo:  509185
ČSN EN ISO 21968 - Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn
ČSN EN ISO 21968ČSN EN ISO 21968 This document specifies a method for using phase-sensitive eddy-current instruments for non-destructive measurements of the thickness of non-magnetic metallic coa
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 7583 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  508208
ČSN ISO 7583 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice
ČSN ISO 7583ČSN ISO 7583 Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se anodicky oxidovaného hliníku.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  509093
ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 - Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2ČSN EN IEC 60721-3-3 V této části IEC 60721 jsou klasifikovány skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým jsou produkty vystaveny, když jsou instalovány
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12944-9 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám 
Katalogové číslo:  509593
ČSN EN ISO 12944-9 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
ČSN EN ISO 12944-9ČSN EN ISO 12944-9 Norma specifikuje požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám (tj. konstrukcí vystavených přímořs
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat