Sponzorovaný odkaz

0385 Ochranné vrstvy kovové

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 4526 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely 
Katalogové číslo:  72444
ČSN EN ISO 4526 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely
ČSN EN ISO 4526ČSN EN ISO 4526 Norma stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky niklu a jeho slitin pro technické účely na železných i neželezných podkladových kovech. Binární slitiny
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2179 - Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  18164
ČSN EN ISO 2179 - Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody
ČSN EN ISO 2179ČSN ISO 2179 Norma obsahuje ISO 2179:1986. Stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky intermetalické sloučeniny SnNi o přibližném hmotnostním složení 65 % cínu a 35 % n
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4524-3 - Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti 
Katalogové číslo:  15984
ČSN ISO 4524-3 - Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti
ČSN ISO 4524-3ČSN ISO 4524-3 Norma obsahuje ISO 4524-3:1986. ISO 4524 obsahuje pod společným názvem Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin tyto
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4525 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech 
Katalogové číslo:  71466
ČSN ISO 4525 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech
ČSN ISO 4525ČSN ISO 4525 Norma stanoví požadavky na dekorativní elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom (s mezivrstvou mědi nebo bez ní) na plastech. Pro splnění požadavků na odolnost cyklick
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12683 - Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  72453
ČSN EN ISO 12683 - Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení
ČSN EN ISO 12683
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13858 - Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli 
Katalogové číslo:  78792
ČSN EN 13858 - Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli
ČSN EN 13858ČSN EN 13858 Norma specifikuje požadavky na neelektrolyticky nanášené povlaky složené především ze zinkových mikrolamel a určené k ochraně ocelových součástí proti korozi. Norma se nevz
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4521 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  83197
ČSN EN ISO 4521 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek
ČSN EN ISO 4521ČSN EN ISO 4521 Norma stanovuje požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro elektrotechnické, elektronické a jiné technické účely včetně metod zkoušení
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15726 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem 
Katalogové číslo:  84371
ČSN ISO 15726 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem
ČSN ISO 15726ČSN ISO 15726 Norma stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené slitinové zinkové povlaky obsahující nikl, kobalt nebo železo. Uvádí způsob označování elektrolyticky vyloučených povl
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7587 - Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  18165
ČSN ISO 7587 - Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody
ČSN ISO 7587ČSN ISO 7587 Norma obsahuje ISO 7578:1986. Je nezbytné, aby odběratel stanovil informace vyjmenované v 4.1 a v případě potřeby i informace vyjmenované v 4.2. Odkaz na ISO 7587 je bez
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 2093 - Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  17478
ČSN ISO 2093 - Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody
ČSN ISO 2093ČSN ISO 2093 Norma obsahuje ISO 2093:1986. Stanoví požadavky pro povlaky přibližně čistého cínu vyloučené elektrolyticky na kovových výrobcích. Povlaky mohou být vyloučeny v matném n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16866 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP) 
Katalogové číslo:  505341
ČSN EN 16866 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)
ČSN EN 16866ČSN EN 16866 Norma specifikuje metodu, kterou se současně měří tloušťky jednotlivých vrstev niklu v elektrolyticky vyloučených vícevrstvých povlacích niklu a rozdílů potenciálů mezi jed
Cena:  232,- Kč
ČSN 03 8530 - Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  24535
ČSN 03 8530 - Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení
ČSN 03 8530ČSN 03 8530 Norma platí pro zkoušení elektrolytických pokovovacích lázní v Hullově vaničce. Podle jakosti vyloučeného povlaku se posuzuje technologická funkce lázně, popř. oblast vhod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 27874 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  83196
ČSN EN ISO 27874 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek
ČSN EN ISO 27874ČSN EN ISO 27874 Norma stanovuje požadavky na povlaky zlata a slitin zlata elektrolyticky vyloučené na kovových a nekovových podkladech, které se používají v elektrotechnice, elektr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  85076
ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody
ČSN EN ISO 1461ČSN EN ISO 1461 Norma specifikuje všeobecné vlastnosti a metody zkoušení povlaků nanesených ponořením ocelových a litinových výrobků do zinkové taveniny (obsahující nejvýše 2 % jin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17668 - Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace 
Katalogové číslo:  500152
ČSN EN ISO 17668 - Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace
ČSN EN ISO 17668ČSN EN ISO 17668 This International Standard specifies minimum thickness requirements for six classes of zinc diffusion layers applied to ferrous products by the sherardizing proc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14647 - Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné 
Katalogové číslo:  502036
ČSN EN ISO 14647 - Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné
ČSN EN ISO 14647ČSN EN ISO 14647 This International Standard specifies equipment and a method for using nitric acid vapour to determine porosity in gold coatings, particularly electrodeposits and c
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1460 - Kovové povlaky. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech. Vážkové stanovení plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  20645
ČSN EN ISO 1460 - Kovové povlaky. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech. Vážkové stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN ISO 1460ČSN EN ISO 1460 Norma je identická s EN ISO 1460:1994. Specifikuje metodu stanovení plošné hmotnosti žárových povlaků zinku nanášených ponorem (dále jen žárové povlaky) na železný
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4527 - Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  69197
ČSN EN ISO 4527 - Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení
ČSN EN ISO 4527ČSN EN ISO 4527 Norma stanoví požadavky a zkušební metody pro autokatalytické slitinové povlaky nikl-fosfor vytvořené z vodných roztoků na kovových podkladech. Norma neplatí pro au
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19598 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu 
Katalogové číslo:  502784
ČSN EN ISO 19598 - Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu
ČSN EN ISO 19598ČSN EN ISO 19598 Norma platí pro elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku (zinek-nikl, resp. zinek-železo) na železe a oceli pasivované bez použití šestimocného chromu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6158 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely 
Katalogové číslo:  508033
ČSN EN ISO 6158 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely
ČSN EN ISO 6158ČSN EN ISO 6158 Norma stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky kovového chromu (s mezivrstvami i bez nich) pro technické účely na železných i neželezných kovech. Označen
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2081 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli 
Katalogové číslo:  505507
ČSN EN ISO 2081 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
ČSN EN ISO 2081ČSN EN ISO 2081 This document specifies requirements for electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel. It includes information to be supplied by th
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4524-6 - Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí 
Katalogové číslo:  28804
ČSN ISO 4524-6 - Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí
ČSN ISO 4524-6ČSN ISO 4524-6 Norma obsahuje ISO 4524-6:1988. ISO 4524 obsahuje celkem sedm částí, a to: Část 1: Stanovení tloušťky. Část 2: Klimatické zkoušky. Část 3: Elektrografické zkoušky p
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat