Sponzorovaný odkaz

0383 Oblasti koroze

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16222 - Katodická ochrana lodních trupů 
Katalogové číslo:  92377
ČSN EN 16222 - Katodická ochrana lodních trupů
ČSN EN 16222
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 14038-2 - Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů 
Katalogové číslo:  89370
ČSN P CEN/TS 14038-2 - Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů
ČSN P CEN/TS 14038-2ČSN P CEN/TS 14038-2 Tato technická specifikace stanovuje postup pro provádění elektrochemické chloridové extrakce vloženým proudem na stávajících betonových konstrukcích napade
Cena:  232,- Kč
ČSN 03 8372 - Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě 
Katalogové číslo:  00575
ČSN 03 8372 - Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
ČSN 03 8372ČSN 03 8372 Norma stanoví hlavní zásady ochrany proti korozi vnějšího povrchu ocelových neliniových zařízení. Dále stanoví některé zásady ochrany ocelové výztuže železového betonu a p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12499 - Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení 
Katalogové číslo:  68360
ČSN EN 12499 - Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení
ČSN EN 12499ČSN EN 12499 Norma specifikuje zařízení, kovy a povrchy, které lze proti korozi chránit použitím katodické ochrany vnitřních povrchů. Dále specifikuje elektrolyty a podmínky nezbytné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15257 - Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma 
Katalogové číslo:  503326
ČSN EN ISO 15257 - Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
ČSN EN ISO 15257ČSN EN ISO 15257 This document defines five levels of competence for persons working in the field of cathodic protection (CP), including survey, design, installation, testing, mai
Cena:  446,- Kč
ČSN 03 8361 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod 
Katalogové číslo:  24516
ČSN 03 8361 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod
ČSN 03 8361ČSN 03 8361 Norma platí pro fyzikálně chemický rozbor zemin a vod, prováděný v rámci korozních průzkumů současně s ČSN 03 8360. Podstata zkoušky: Podle požadavků jednotlivých postupů
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 8373 - Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi 
Katalogové číslo:  00576
ČSN 03 8373 - Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
ČSN 03 8373ČSN 03 8373 Podle zásad této normy se řídí provoz údržba a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm, uloženým v zemi a v povrchových vodách, pokud pro n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12499 OPRAVA 1 - Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení 
Katalogové číslo:  76600
ČSN EN 12499 OPRAVA 1 - Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení
ČSN EN 12499 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 13174 - Katodická ochrana přístavních staveb 
Katalogové číslo:  92431
ČSN EN ISO 13174 - Katodická ochrana přístavních staveb
ČSN EN ISO 13174
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13636 - Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí 
Katalogové číslo:  73699
ČSN EN 13636 - Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí
ČSN EN 13636ČSN EN 13636 Norma stanoví zásady používání systémů katodické ochrany proti korozi u kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí. Stanoví podmínky a parametry, které je nutno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12954 - Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě - Všeobecné zásady a aplikace na potrubí 
Katalogové číslo:  62956
ČSN EN 12954 - Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě - Všeobecné zásady a aplikace na potrubí
ČSN EN 12954ČSN EN 12954 Norma specifikuje všeobecné zásady použití systému katodické ochrany proti koroznímu napadení kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě bez ohledu na to, zda jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18086 - Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany 
Katalogové číslo:  504046
ČSN EN ISO 18086 - Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany
ČSN EN ISO 18086ČSN EN ISO 18086 This International Standard is applicable to buried cathodically-protected pipeline that is influenced by AC traction systems and/or AC power lines. In the presen
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12068 - Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály 
Katalogové číslo:  56732
ČSN EN 12068 - Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály
ČSN EN 12068ČSN EN 12068 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12068:1998. Evropská norma EN 12068:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební m
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13509 - Měřicí postupy v katodické ochraně 
Katalogové číslo:  69326
ČSN EN 13509 - Měřicí postupy v katodické ochraně
ČSN EN 13509ČSN EN 13509 Norma popisuje zásady různých měřicích metod napomáhajících při navrhování systému katodické ochrany kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě, při ověření jeho úči
Cena:  358,- Kč
ČSN 03 8363 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou 
Katalogové číslo:  00570
ČSN 03 8363 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou
ČSN 03 8363ČSN 03 8363 Norma platí pro měření zdánlivého měrného odporu, a to současně s ČSN 03 8360 - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stručná norma kr
Cena:  73,- Kč
ČSN 03 8374 - Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 
Katalogové číslo:  00577
ČSN 03 8374 - Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
ČSN 03 8374ČSN 03 8374 Norma platí pro projektování, stavbu a provoz podzemních kovových zařízení z hlediska zajištění jejich vnějšího povrchu proti korozi, a to jak pro samostatná vedení a obje
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 8332 - Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů 
Katalogové číslo:  15148
ČSN 03 8332 - Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů
ČSN 03 8332ČSN 03 8332 Norma platí pro požadované vlastnosti a zkoušení izolací z protikorózních pásek a teplem smršťovacích materiálů pro v zemi a ve vodě uložená potrubí z nelegovaných a nízk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14038-1 - Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace 
Katalogové číslo:  500377
ČSN EN 14038-1 - Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace
ČSN EN 14038-1ČSN EN 14038-1 This This European Standard specifies a procedure for carrying out impressed current electrochemical realkalization (ER) of carbonated reinforced concrete in existing
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15589-2 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách 
Katalogové číslo:  95470
ČSN EN ISO 15589-2 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách
ČSN EN ISO 15589-2ČSN EN ISO 15589-2 This part of ISO 15589 specifies requirements and gives recommendations for the pre-installation surveys, design, materials, equipment, fabrication, installat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14505 - Katodická ochrana složitých konstrukcí 
Katalogové číslo:  74666
ČSN EN 14505 - Katodická ochrana složitých konstrukcí
ČSN EN 14505ČSN EN 14505 Norma platí pro katodickou ochranu složitých konstrukcí. Lze ji použít na konstrukce, které mají být katodicky chráněny, nemohou však být (z technických nebo bezpečnostní
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat