Sponzorovaný odkaz

0381 Zkoušení koroze

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17081 - Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou 
Katalogové číslo:  95976
ČSN EN ISO 17081 - Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou
ČSN EN ISO 17081ČSN EN ISO 17081 1.1 This International Standard specifies a laboratory method for the measurement of hydrogen permeation and for the determination of hydrogen atom uptake and tra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U 
Katalogové číslo:  97981
ČSN EN ISO 7539-10 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
ČSN EN ISO 7539-10ČSN EN ISO 7539-10 Norma zahrnuje postupy navrhování, přípravy a používání zkušebních vzorků tvaru obráceného U ke zkoumání náchylnosti kovu ke koroznímu praskání. Termín "kov" př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4516 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa 
Katalogové číslo:  66399
ČSN EN ISO 4516 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa
ČSN EN ISO 4516ČSN EN ISO 4516 Norma popisuje použití zkoušek mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa na kovové a jiné anorganické povlaky. Tuto metodu lze použít např. u elektrolyticky vylou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3651-2 - Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou 
Katalogové číslo:  56546
ČSN EN ISO 3651-2 - Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou
ČSN EN ISO 3651-2ČSN EN ISO 3651-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3651-2:1998. Evropská norma EN ISO 3651-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3651-1 - Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test) 
Katalogové číslo:  57733
ČSN EN ISO 3651-1 - Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)
ČSN EN ISO 3651-1ČSN EN ISO 3651-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3651-1:1998. Evropská norma EN ISO 3651-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10289 - Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám 
Katalogové číslo:  62571
ČSN EN ISO 10289 - Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
ČSN EN ISO 10289ČSN EN ISO 10289 Norma stanoví metodu vyhodnocení stavu vzorků nebo výrobků s dekorativními a ochrannými kovovými a jinými anorganickými povlaky, které byly při zkoušce nebo za ji
Cena:  358,- Kč
ČSN 03 8131 - Korozní zkouška v kondenzační komoře 
Katalogové číslo:  00560
ČSN 03 8131 - Korozní zkouška v kondenzační komoře
ČSN 03 8131ČSN 03 8131 Norma platí pro základní laboratorní zkoušku atmosférické koroze kovů a ochranných povlaků v kondenzační komoře. ČSN 03 8131 byla schválena 25.1.1973 a nabyla účinnosti od
Cena:  95,- Kč
ČSN 03 8135 - Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  24496
ČSN 03 8135 - Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky
ČSN 03 8135ČSN 03 8135 Norma je překladem ST SEV 6589-89. Do normy je doplněno v čl.1.1 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk". Norma platí pro kovy, slitiny, kovové povlaky a stanoví všeo
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2361 - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda 
Katalogové číslo:  16067
ČSN ISO 2361 - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda
ČSN ISO 2361ČSN ISO 2361 Norma obsahuje ISO 2361:1982. Stanovuje metodu používající tloušťkoměry magnetického typu pro nedestruktivní měření tloušťky elektrolyticky vyloučených povlaků niklu na
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 11846 - Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích 
Katalogové číslo:  21374
ČSN ISO 11846 - Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích
ČSN ISO 11846ČSN ISO 11846 Norma obsahuje ISO 11846:1995. Specifikuje metodu zkoušení mezikrystalové koroze u slitin hliníku (bez ochranných povlaků) vhodných pro tepelné zpracování v roztocích.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11463 - Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze 
Katalogové číslo:  26262
ČSN ISO 11463 - Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze
ČSN ISO 11463ČSN ISO 11463 Tato norma je identická s ISO 11463:1995. Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr postupů, které lze použít při zjišťování a prohlídce důlků a k hodnocení bod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13144 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem 
Katalogové číslo:  507724
ČSN EN 13144 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem
ČSN EN 13144ČSN EN 13144 This document specifies a quantitative method for the measurement of adhesive strength of metallic and other inorganic coatings applied to metallic, polymer and glass subst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11130 - Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku 
Katalogové číslo:  505511
ČSN EN ISO 11130 - Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
ČSN EN ISO 11130ČSN EN ISO 11130 This document specifies a method for assessing the corrosion resistance of metals by an alternate immersion test in salt solution, with or without applied stress.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4543 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování 
Katalogové číslo:  20375
ČSN EN ISO 4543 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování
ČSN EN ISO 4543ČSN EN ISO 4543 Norma obsahuje EN ISO 4543:1994. Poskytuje návod k metodám korozního zkoušení ochranných kovových, konverzních a jiných anorganických povlaků s dodatečnou ochranou
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4518 ZMĚNA 1 - Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda 
Katalogové číslo:  18522
ČSN ISO 4518 ZMĚNA 1 - Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda
ČSN ISO 4518 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 3868 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua 
Katalogové číslo:  20646
ČSN EN ISO 3868 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua
ČSN EN ISO 3868ČSN EN ISO 3868 Norma je identická s EN ISO 3868:1994. Stanoví metodu měření tloušťky tenkých (do 2 µm), silně odrazivých povlaků pomocí mnohosvazkové interferometrie podle Fizeau
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9400 - Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi 
Katalogové číslo:  21820
ČSN EN ISO 9400 - Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi
ČSN EN ISO 9400ČSN EN ISO 9400 Norma je identická s EN ISO 9400:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9400:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16701 - Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem 
Katalogové číslo:  98799
ČSN EN ISO 16701 - Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem
ČSN EN ISO 16701ČSN EN ISO 16701 This International Standard specifies the test method, the reagents, and the procedure to be used in an accelerated atmospheric corrosion test constituting a 6 h
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2064 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky 
Katalogové číslo:  60034
ČSN EN ISO 2064 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky
ČSN EN ISO 2064ČSN EN ISO 2064 Tato mezinárodní norma definuje pojmy týkající se měření tloušťky kovových a jiných anorganických povlaků na libovolném podkladu. Kromě toho uvádí některá obecná pr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3882 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky 
Katalogové číslo:  68965
ČSN EN ISO 3882 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky
ČSN EN ISO 3882ČSN EN ISO 3882 Norma podává přehled metod měření tloušťky kovových a jiných anorganických povlaku na kovových i na nekovových podkladech na hliníku a jeho slitinách. Přehled je om
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7539-7 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace 
Katalogové číslo:  74363
ČSN EN ISO 7539-7 - Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace
ČSN EN ISO 7539-7ČSN EN ISO 7539-7 Norma stanoví postupy pro zkoušky při malé rychlosti deformace ke zjišťování náchylnosti kovu ke korozi za napětí, včetně praskání vyvolaného vodíkem. Zkoušky j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2177 - Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním 
Katalogové číslo:  71790
ČSN EN ISO 2177 - Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním
ČSN EN ISO 2177ČSN EN ISO 2177 Norma popisuje coulometrickou metodu anodickým rozpouštěním pro měření tloušťky kovových povlaků. Metodu lze použít pouze pro elektricky vodivé povlaky. Typické
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat