Sponzorovaný odkaz

0387 Ochranné vrstvy organické a kombinované

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13523-3 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání 
Katalogové číslo:  96663
ČSN EN 13523-3 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání
ČSN EN 13523-3ČSN EN 13523-3 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 3 specifikuje postupy st
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-16 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru 
Katalogové číslo:  73591
ČSN EN 13523-16 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru
ČSN EN 13523-16ČSN EN 13523-16 Tato část normy popisuje postup pro určení odolnosti proti oděru organického povlaku na kovovém substrátu. Zkušební vzorek se umístí na rotující disk pod sadu dvou br
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14920 - Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin 
Katalogové číslo:  98794
ČSN EN ISO 14920 - Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin
ČSN EN ISO 14920ČSN EN ISO 14920 This International standard defines the procedure for thermal spraying of self-fluxing alloys that are simultaneously or subsequently fused to create a homogeneous,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17836 - Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání 
Katalogové číslo:  505411
ČSN EN ISO 17836 - Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání
ČSN EN ISO 17836ČSN EN ISO 17836 Norma popisuje postup zkoušky ke stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání pro konkrétní metodu nástřiku a konkrétní přídavný materiál pomocí definovaného z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14232-1 - Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  502865
ČSN EN ISO 14232-1 - Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky
ČSN EN ISO 14232-1ČSN EN ISO 14232-1 This document specifies measuring methods for the characterization of powders and their technical supply conditions. It is applicable to powders that are used i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1395-5 - Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách 
Katalogové číslo:  506082
ČSN EN 1395-5 - Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách
ČSN EN 1395-5ČSN EN 1395-5 This European Standard specifies requirements for the acceptance inspection of thermal spraying equipment, in this case the pressurized part only for low pressure and con
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13523-29 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění) 
Katalogové číslo:  502624
ČSN EN 13523-29 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)
ČSN EN 13523-29ČSN EN 13523-29 This part of the EN 13523 series specifies a procedure for the comparative evaluation of resistance to soiling of an organic coating on a metallic substrate (coil coa
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14921 - Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti 
Katalogové číslo:  88578
ČSN EN ISO 14921 - Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti
ČSN EN ISO 14921ČSN EN ISO 14921 Norma specifikuje všeobecné postupy nanášení žárově stříkaných povlaků, jejichž účelem je zlepšení vlastností povrchu součásti nebo oprava opotřebených a nevyhovují
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14922-3 - Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost 
Katalogové číslo:  57626
ČSN EN ISO 14922-3 - Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost
ČSN EN ISO 14922-3ČSN EN ISO 14922-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14922-3:1999. Evropská norma EN ISO 14922-3:1999 má status české technické normy. ČSN EN ISO 14922 se skládá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14922-4 - Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost 
Katalogové číslo:  57627
ČSN EN ISO 14922-4 - Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost
ČSN EN ISO 14922-4ČSN EN ISO 14922-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14922-4:1999. Evropská norma EN ISO 14922-4:1999 má status české technické normy. ČSN EN ISO 14922 se skládá
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-20 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty 
Katalogové číslo:  90591
ČSN EN 13523-20 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty
ČSN EN 13523-20ČSN EN 13523-20 Norma popisuje laboratorní metodu pro zkoušení přilnavosti pěnových hmot za sucha a za vlhka k organickým povlakům na kovových podkladech. Přilnavost se zkouší odtrhn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13523-5 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem) 
Katalogové číslo:  96664
ČSN EN 13523-5 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)
ČSN EN 13523-5ČSN EN 13523-5 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 5 specifikuje postup sta
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-9 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody 
Katalogové číslo:  96666
ČSN EN 13523-9 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody
ČSN EN 13523-9ČSN EN 13523-9 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Část 9 specifikuje postup sta
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-21 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  504652
ČSN EN 13523-21 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
ČSN EN 13523-21ČSN EN 13523-21 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Stanoví postup vyhodnocování
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2063-2 - Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi 
Katalogové číslo:  504294
ČSN EN ISO 2063-2 - Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi
ČSN EN ISO 2063-2ČSN EN ISO 2063-2 This document specifies requirements for corrosion protection of steel structures, components or parts, which are coated by thermal spraying of zinc, aluminium or
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13523-22 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání 
Katalogové číslo:  503245
ČSN EN 13523-22 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání
ČSN EN 13523-22ČSN EN 13523-22 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Předpisuje postup stanovení r
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16813 - Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů 
Katalogové číslo:  501837
ČSN EN 16813 - Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů
ČSN EN 16813ČSN EN 16813 This European standard specifies the procedure of the measurement of the electrical conductivity of non-Ferro-magnetic thermal sprayed coatings. By this measurement the abs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14918 - Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání 
Katalogové číslo:  505769
ČSN EN ISO 14918 - Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání
ČSN EN ISO 14918ČSN EN ISO 14918 This document specifies procedural instructions for qualification testing of thermal sprayers. It defines requirements, ranges of qualification, test conditions, ac
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15648 - Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem 
Katalogové číslo:  84042
ČSN EN 15648 - Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem
ČSN EN 15648ČSN EN 15648 Norma definuje požadavky na kvalifikaci specifikace postupu žárového stříkání. Uvádí podmínky použití kvalifikace postupu a kvalifikace pro určitý rozsah součástí. Tyto sou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12690 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti 
Katalogové číslo:  88577
ČSN EN ISO 12690 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti
ČSN EN ISO 12690ČSN EN ISO 12690 Norma určuje úkoly a odpovědnosti nezbytné k zabezpečení kvality žárově stříkaného povlaku nebo součásti s tímto povlakem včetně koordinace činností souvisejících s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15340 - Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem 
Katalogové číslo:  79724
ČSN EN 15340 - Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem
ČSN EN 15340ČSN EN 15340 Norma specifikuje postup stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem za předpokladu, že je známa jejich minimální tloušťka. Navíc definuje odolnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15520 - Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky 
Katalogové číslo:  80585
ČSN EN 15520 - Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky
ČSN EN 15520ČSN EN 15520 Norma obsahuje základní doporučení pro konstrukční řešení součástí, které musí být úplně nebo zčásti opatřeny žárově stříkaným povlakem. Doporučení platí jak pro výrobu nov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17834 - Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot 
Katalogové číslo:  69979
ČSN EN ISO 17834 - Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot
ČSN EN ISO 17834ČSN EN ISO 17834 Norma se používá pro kovové povlaky nanášené žárovým stoíkáním na ochranu proti korozi při teplotách do 1000 °C. V normě jsou stanoveny požadavky na materiál povl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-6 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením 
Katalogové číslo:  65941
ČSN EN 13523-6 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením
ČSN EN 13523-6ČSN EN 13523-6 Tato část EN 13523 definuje postup stanovení přilnavosti organických povlaků ke kovovému podkladovému materiálu po pomalé deformaci hloubením.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-18 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn 
Katalogové číslo:  66326
ČSN EN 13523-18 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn
ČSN EN 13523-18ČSN EN 13523-18 Tato část EN 13523 definuje postup stanovení odolnosti organických povlaků na kovovém podkladu proti vzniku skvrn. Zkušební vzorek s povlakem nebo rovinný povrch na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13523-8 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze 
Katalogové číslo:  504653
ČSN EN 13523-8 - Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze
ČSN EN 13523-8ČSN EN 13523-8 Norma je součástí souboru ČSN EN 13523, který specifikuje metody zkoušení organických povlaků na kontinuálně lakovaných kovových pásech. Specifikuje postupy stanovení o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17001 - Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku 
Katalogové číslo:  507091
ČSN EN 17001 - Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku
ČSN EN 17001ČSN EN 17001 Norma určuje požadavky, které musí být stanoveny ve specifikaci žárově stříkaného povlaku. Platí pro součásti a díly zhotovené z kovových nebo nekovových materiálů, které m
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13507 - Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním 
Katalogové číslo:  507213
ČSN EN 13507 - Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
ČSN EN 13507ČSN EN 13507 Norma stanoví postup přípravy povrchu před žárovým stříkáním. Důležité zásady uvedené v této normě jsou určeny k tomu, aby byly brány v úvahu při přípravě povrchů kovových
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat