Sponzorovaný odkaz

0386 Ochranné vrstvy anorganické nekovové

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 2128 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků 
Katalogové číslo:  87550
ČSN EN ISO 2128 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků
ČSN EN ISO 2128ČSN EN ISO 2128 Tato norma stanovuje nedestruktivní metodu stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách pomocí mikroskopu s děleným svazkem paprsků.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4520 - Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  24542
ČSN ISO 4520 - Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky
ČSN ISO 4520ČSN ISO 4520 Norma obsahuje ISO 4520:1981. Stanoví požadavky na chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu určené k ochraně proti korozi. Norma neplatí pro povlaky určené pouze p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3892 - Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody 
Katalogové číslo:  64489
ČSN EN ISO 3892 - Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody
ČSN EN ISO 3892ČSN EN ISO 3892 Norma stanoví vážkové metody pro určení plošné hmotnosti konverzních povlaků na kovových materiálech. metody platí pro fosfátové povlaky na železe a oceli, na zinku
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7599 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku 
Katalogové číslo:  505673
ČSN EN ISO 7599 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku
ČSN EN ISO 7599ČSN EN ISO 7599 Tento dokument stanovuje metodu pro specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku (včetně slitin na bázi hliníku). Definuje chara
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9717 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech 
Katalogové číslo:  506337
ČSN EN ISO 9717 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech
ČSN EN ISO 9717ČSN EN ISO 9717 This document specifies a process for the confirmation of requirements for phosphate coatings which are usually destined for application on ferrous materials, zinc, c
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12487 - Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku 
Katalogové číslo:  79753
ČSN EN 12487 - Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku
ČSN EN 12487ČSN EN 12487 Norma stanoví požadavky týkající se oplachovaných i neoplachovaných chromátových konverzních povlaků na hliníku a slitinách hliníku, a to povlaků určených pro ochranu proti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6719 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí 
Katalogové číslo:  87557
ČSN EN ISO 6719 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí
ČSN EN ISO 6719ČSN EN ISO 6719 Tato norma specifikuje metodu měření celkových a difuzních světelných odrazových vlastností hliníkových povrchů použitím přístrojů s integrační koulí. Popsaná metod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3613 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  88436
ČSN EN ISO 3613 - Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 3613ČSN EN ISO 3613 Norma specifikuje metody stanovení: - přítomnosti transparentních chromátových konverzních povlaků, - přítomnosti šestimocného chromu v transparentních i barevnýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3210 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny 
Katalogové číslo:  505063
ČSN EN ISO 3210 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny
ČSN EN ISO 3210ČSN EN ISO 3210 Tento dokument stanovuje metody posuzování kvality utěsněných anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách měřením úbytku hmotnosti po ponoření do rozto
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2931 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance 
Katalogové číslo:  505675
ČSN EN ISO 2931 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
ČSN EN ISO 2931ČSN EN ISO 2931 Tento dokument stanovuje metodu pro posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách měřením admitance. Tato metoda je použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8251 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru 
Katalogové číslo:  508005
ČSN EN ISO 8251 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru
ČSN EN ISO 8251ČSN EN ISO 8251 Tento dokument stanovuje následující zkoušky: a) zkoušku opotřebení oděrovým kotoučem, kterou se stanovuje odolnost proti opotřebení oděrovým kotoučem anodických
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8994 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda 
Katalogové číslo:  508209
ČSN EN ISO 8994 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda
ČSN EN ISO 8994ČSN EN ISO 8994 Tento dokument stanovuje systém hodnocení mřížkovou metodou, který poskytuje prostředky pro definování úrovní provedení anodických oxidových povlaků na hliníku a je
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10215 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda 
Katalogové číslo:  505801
ČSN EN ISO 10215 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda
ČSN EN ISO 10215ČSN EN ISO 10215 Tento dokument stanovuje vizuální metodu pro stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách pomocí grafické mřížky a stupnice
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10216 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda 
Katalogové číslo:  506029
ČSN ISO 10216 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda
ČSN ISO 10216ČSN ISO 10216 Tento dokument stanovuje přístrojovou metodu pro stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách měřením odrazu od povrchu pomocí po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7759 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru 
Katalogové číslo:  87558
ČSN EN ISO 7759 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru
ČSN EN ISO 7759ČSN EN ISO 7759 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu pro měření odrazových vlastností anodicky oxidovaných hliníkových povrchů s vysokým leskem. Popsaná metoda je také vhodná pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2106 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda 
Katalogové číslo:  88753
ČSN EN ISO 2106 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda
ČSN EN ISO 2106ČSN EN ISO 2106 Tato mezinárodní norma stanovuje gravimetrickou metodu pro stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2376 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí 
Katalogové číslo:  508659
ČSN EN ISO 2376 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí
ČSN EN ISO 2376ČSN EN ISO 2376 Tento dokument stanovuje zkušební metody pro stanovení průrazného napětí a výdržného napětí anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách na plochých neb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6581 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla 
Katalogové číslo:  508004
ČSN EN ISO 6581 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
ČSN EN ISO 6581ČSN EN ISO 6581 Tento dokument stanovuje porovnávací metodu pro stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového (UV) záření a tepla. Tato m
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3211 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci 
Katalogové číslo:  508175
ČSN EN ISO 3211 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci
ČSN EN ISO 3211ČSN EN ISO 3211 Tato dokument stanovuje empirickou metodu posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci. Tato metoda je vhodná zejména pro plochý
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2085 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým 
Katalogové číslo:  508174
ČSN EN ISO 2085 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
ČSN EN ISO 2085ČSN EN ISO 2085 Tento dokument stanovuje metodu kontroly kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách kontaktní zkouškou síranem měďnatým. Použití
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 7668 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85° 
Katalogové číslo:  505802
ČSN EN ISO 7668 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°
ČSN EN ISO 7668ČSN EN ISO 7668 Tento dokument stanovuje metody pro měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku plochých vzorků anodicky oxidovaného hliníku při použití geometrie 20° (metoda A)
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2143 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou 
Katalogové číslo:  505064
ČSN EN ISO 2143 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou
ČSN EN ISO 2143ČSN EN ISO 2143 Tento dokument stanovuje metodu odhadu ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků, které byly podrobeny úpravě utěsňováním, podle absorpce barviva po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8993 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda 
Katalogové číslo:  508006
ČSN EN ISO 8993 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda
ČSN EN ISO 8993ČSN EN ISO 8993 Tento dokument stanovuje grafický hodnotící systém založený na normalizovaných grafech, které poskytují prostředky definující úrovně provedení anodických oxidových
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10074 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách 
Katalogové číslo:  505062
ČSN ISO 10074 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách
ČSN ISO 10074ČSN ISO 10074 Tento dokument stanovuje požadavky na tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách včetně zkušebních metod. Také stanovuje informace, které má zákazník po
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat