Sponzorovaný odkaz

36 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů 
Katalogové číslo:  89346
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 Předmětem této normy je stanovení požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost pro mamografická rentgenová zařízení a mamografické stereotak
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61167 - Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  89714
ČSN EN 61167 - Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení
ČSN EN 61167ČSN EN 61167 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na provedení halogenidových výbojek pro všeobecné osvětlování. Nově byly upraveny souřadnice chromatičnosti pro CCT 3000 K a 4200 K n
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61029-2-12 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity 
Katalogové číslo:  89529
ČSN EN 61029-2-12 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity
ČSN EN 61029-2-12ČSN EN 61029-2-12 Tato norma platí pro závitnice, které otáčením obrobku nebo řezací hlavy vytváří vnější závity na trubky.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50556 - Systémy silniční dopravní signalizace 
Katalogové číslo:  89687
ČSN EN 50556 - Systémy silniční dopravní signalizace
ČSN EN 50556ČSN EN 50556 Tato norma stanovuje elektrické požadavky na návěstidla a řadiče pro řízení silniční dopravy pomocí světelného signalizačního zařízení. Dále stanovuje požadavky na bezpečno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62040-3 ed. 2 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení 
Katalogové číslo:  89583
ČSN EN 62040-3 ed. 2 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
ČSN EN 62040-3 ed. 2ČSN EN 62040-3 ed. 2 Tato část souboru norem platí pro pohyblivé, stacionární a pevné elektronické systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které poskytují jedno nebo třífázové v
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů 
Katalogové číslo:  89344
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají elektrické části.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61960 ed. 2 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití 
Katalogové číslo:  90067
ČSN EN 61960 ed. 2 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
ČSN EN 61960 ed. 2ČSN EN 61960 ed. 2 Tato norma se týká zkoušek funkčních vlastností, označování, značení, rozměrů a ostatních požadavků pro akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné pou
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 13888-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky 
Katalogové číslo:  89472
ČSN ISO/IEC 13888-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky
ČSN ISO/IEC 13888-2ČSN ISO/IEC 13888-2 Norma ČSN ISO/IEC 13888-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky se zabývá sl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
Katalogové číslo:  89989
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12464-1ČSN EN 12464-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62516-2 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS 
Katalogové číslo:  90192
ČSN EN 62516-2 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS
ČSN EN 62516-2ČSN EN 62516-2 Tato norma specifikuje charakteristiky a požadavky pro intektivní datové služby používající binární formát pro scénu (BIFS) v přijímačích pozemního digitálního multimed
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62554 - Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách 
Katalogové číslo:  90380
ČSN EN 62554 - Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách
ČSN EN 62554ČSN EN 62554 Norma specifikuje metody přípravy vzorků pro stanovení obsahu rtuti v nových zářivkách (včetně jednopaticových, dvoupaticových, s vlastním předřadníkem a zářivky se stude
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd. 1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 3: Mechanismy využívající techniky digitálního podpisu 
Katalogové číslo:  90311
ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd. 1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 3: Mechanismy využívající techniky digitálního podpisu
ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd. 1ČSN ISO/IEC 9798-3+Amd. 1 Tato část ISO/IEC 9798 specifikuje mechanismy autentizace entit používající digitální podpisy založené na asymetrických technikách. Dva mechanismy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily 
Katalogové číslo:  90820
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 - Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily
ČSN EN 61029-2-5 ed. 2ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 Tato norma platí pro přenosné pásové pily s pilovým pásem o délce nepřesahující 2 700 mm a vodicími kladkami pásu o průměru nepřesahujícím 350 mm.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb 
Katalogové číslo:  90827
ČSN ISO/IEC 20000-1 - Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-1ČSN ISO/IEC 20000-1 Požadavky ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 obsahují návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb, které uspokojují požadavky na služby a které poskytují zákazníkům a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub 
Katalogové číslo:  91074
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 Tato norma se zabývá bezpečností mikrovlnných trub pro domácnost a podobné použití, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V. Pro kombinované mikr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60335-1 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  91213
ČSN EN 60335-1 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60335-1 ed. 3ČSN EN 60335-1 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických spotřebičů pro domácnost a pro komerční účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spot
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  90850
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60730-1 ed. 3ČSN EN 6073-1 ed. 3 Tato norma platí obecně pro automatická elektrická řídicí zařízení pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely, na těchto zařízeních nebo ve spoje
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou 
Katalogové číslo:  92178
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou
ČSN EN 60335-2-79 ed. 4ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 Tato norma se zabývá bezpečností vysokotlakých čističů bez trakčního pohonu určených pro domácnost a vnitřní nebo venkovní komerční použití, které maj
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití 
Katalogové číslo:  92501
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických přenosných nesamočinně poháněných elektromechanických extrakčních čisticích strojů s rozprašováním s pří
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat