Sponzorovaný odkaz

3696 Propojení otevřených systémů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 8613-9 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu 
Katalogové číslo:  50993
ČSN ISO/IEC 8613-9 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu
ČSN ISO/IEC 8613-9ČSN ISO/IEC 8613-9 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-9:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-9:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 I
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 8613-8 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou 
Katalogové číslo:  51912
ČSN ISO/IEC 8613-8 - Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou
ČSN ISO/IEC 8613-8ČSN ISO/IEC 8613-8 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-8:1994. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-8:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 se skl
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 10181-4 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti 
Katalogové číslo:  56081
ČSN ISO/IEC 10181-4 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti
ČSN ISO/IEC 10181-4ČSN ISO/IEC 10181-4 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10181-4:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 10181-4:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 10
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 10164-19 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu 
Katalogové číslo:  59233
ČSN ISO/IEC 10164-19 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu managementové domény a politiky managementu
ČSN ISO/IEC 10164-19ČSN ISO/IEC 10164-19 V této normě je definována funkce managementu managementové domény a politiky managementu. Tato funkce managementu je funkce managementu systému, kterou
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1 - Informační technologie - Architektura otevřeného distribuovaného managementu 
Katalogové číslo:  60186
ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1 - Informační technologie - Architektura otevřeného distribuovaného managementu
ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1ČSN ISO/IEC 13244 V této normě je popsána architektura otevřeného distribuovaného managementu (ODMA). ODMA poskytuje architekturu pro specifikaci a vývoj jak managementu
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 15851 - Informační technologie - Komunikační protokol - Otevřené propojení MUMPS 
Katalogové číslo:  60416
ČSN ISO/IEC 15851 - Informační technologie - Komunikační protokol - Otevřené propojení MUMPS
ČSN ISO/IEC 15851ČSN ISO/IEC 15851 MUMPS = Massachusets General Hospital Utility Multi-Programing Systém (programovací jazyk a rozsáhlé prostředí umožňující zejména tvorbu řídících informačních
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 10165-8 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev 
Katalogové číslo:  65563
ČSN ISO/IEC 10165-8 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev
ČSN ISO/IEC 10165-8ČSN ISO/IEC 10165-8 Tato norma se vztahuje k vyšším vrstvám referenčního modelu propojení otevřených systémů. Jde o část 8 ze skupiny norem ISO/IEC 10165 se společným názvem In
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 10021-8 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat 
Katalogové číslo:  65421
ČSN ISO/IEC 10021-8 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 8: Služba předávání zpráv elektronickou výměnou dat
ČSN ISO/IEC 10021-8ČSN ISO/IEC 10021-8 Tato česká technická norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10021-8:1999 překladem. ČSN ISO/IEC 10021-8:2002 (36 9651) obsahuje 49 stran textu rozčleněného
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 9314-26 - Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS) 
Katalogové číslo:  70358
ČSN ISO/IEC 9314-26 - Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS)
ČSN ISO/IEC 9314-26ČSN ISO/IEC 9314-26 Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) je určeno pro použití ve vysoce výkonné všeobecně použitelné síti s mnoha stanicemi a je navrženo pr
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 10731 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI 
Katalogové číslo:  59731
ČSN ISO/IEC 10731 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Konvence pro definování služeb OSI
ČSN ISO/IEC 10731ČSN ISO/IEC 10731 Tato norma je jednou ze souboru norem, které se zabývají problematikou propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection, OSI). Pro komunikaci systémů
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 15955 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby 
Katalogové číslo:  67079
ČSN ISO/IEC 15955 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol v režimu bez spojení pro prvek služby řízení asociace objektů aplikační služby
ČSN ISO/IEC 15955ČSN ISO/IEC 15955 V této normě jsou specifikovány procedury pro transfer informací mezi objekty aplikační služby (objekty ASO) v režimu bez spojení a je specifikována abstraktní
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 8348 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby 
Katalogové číslo:  81743
ČSN ISO/IEC 8348 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby
ČSN ISO/IEC 8348ČSN ISO/IEC 8348 Toto doporučení | mezinárodní norma je jedním | jednou ze souboru doporučení | mezinárodních norem vytvořených proto, aby usnadnily propojování počítačových systémů
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 10021-4 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby 
Katalogové číslo:  81585
ČSN ISO/IEC 10021-4 - Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Systém přenosu zpráv - Definice a procedury abstraktní služby
ČSN ISO/IEC 10021-4ČSN ISO/IEC 10021-4 Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem určených pro zprostředkování informací majících formu zpráv. Kompletní řada těchto norem představuje obsáhlý pře
Cena:  1 540,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat