Sponzorovaný odkaz

3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62031 ZMĚNA A2 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  97610
ČSN EN 62031 ZMĚNA A2 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62031 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN IEC 62031 ed. 2 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  510885
ČSN EN IEC 62031 ed. 2 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN IEC 62031 ed. 2ČSN EN IEC 62031 ed. 2 Tato norma uvádí obecné a bezpečnostní požadavky pro moduly se světelnými diodami (LED): - neintegrované LED moduly (LEDni moduly) a částečně integrovan
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62776 - Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  98458
ČSN EN 62776 - Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62776ČSN EN 62776 Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost a způsob náhrady spolu se zkušebními metodami a podmínkami nezbytnými k prokázání shody u dvoupaticových LE
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62031 ZMĚNA A1 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  93502
ČSN EN 62031 ZMĚNA A1 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62031 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 63146 - LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list 
Katalogové číslo:  508923
ČSN EN IEC 63146 - LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list
ČSN EN IEC 63146ČSN EN IEC 63146 Tento dokument stanovuje požadavky na údajové listy pro LED součástky emitující bílé světlo v aplikacích všeobecného osvětlování. Tento dokument neobsahuje kritér
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62031 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  82968
ČSN EN 62031 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62031ČSN EN 62031 Tato mezinárodní norma uvádí všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost pro moduly s elektroluminiscenčními diodami (LED): moduly LED bez integrovaného ovládacího zaří
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62612 - LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  94850
ČSN EN 62612 - LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení
ČSN EN 62612ČSN EN 62612 Tato část souboru IEC 60598 specifikuje požadavky na svítidla určená pro použití v případech, kde existuje nutnost omezení teploty vnějšího povrchu s ohledem na riziko přít
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62504 - Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  96848
ČSN EN 62504 - Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
ČSN EN 62504ČSN EN 62504 Tato mezinárodní norma IEC 62504 má napomáhat společnému chápání termínů a definic, které mají význam pro všeobecné osvětlování LED technologií. Jsou zahrnuty termíny, kter
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62031 ZMĚNA Z1 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  510886
ČSN EN 62031 ZMĚNA Z1 - Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62031 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 62868 - Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  500693
ČSN EN 62868 - Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62868ČSN EN 62868 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na bezpečnost OLED dlaždic a panelů na stejnosměrné napájení až do 120 V při 50 Hz nebo 60 Hz pro vnitřní a obdobné všeobecné osvětlo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62838 - LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  99888
ČSN EN 62838 - LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62838ČSN EN 62838 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost spolu se zkušebními metodami a podmínkami požadovanými pro prokázání shody LED světelných zdrojů s in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62707-1 - Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu 
Katalogové číslo:  95778
ČSN EN 62707-1 - Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy pro aplikace v automobilovém průmyslu
ČSN EN 62707-1ČSN EN 62707-1 Tato část IEC 62707 specifikuje obecné požadavky, oblast a odpovídající kód chromatičnosti bílých LED součástek, které vyzařují nekoherentní viditelné záření. Ostatní č
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62560 - Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  93503
ČSN EN 62560 - Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62560ČSN EN 62560 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost spolu se zkušebními metodami a podmínkami požadovanými pro prokázání shody světelných zdrojů LED s in
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63013 - LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí 
Katalogové číslo:  509726
ČSN EN IEC 63013 - LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí
ČSN EN IEC 63013ČSN EN IEC 63013 This document is applicable to LED packages for general lighting services. It specifies procedures and conditions for measuring the luminous flux maintenance of L
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60604 - Soustavy "Bleskovek" pro fotografické účely 
Katalogové číslo:  16947
ČSN EN 60604 - Soustavy "Bleskovek" pro fotografické účely
ČSN EN 60604ČSN EN 60604 Norma obsahuje EN 604:1993. Stanovuje mezní hodnoty rozměrů a ostatních fyzikálních charakteristik, které jsou nutné pro zajištění zaměnitelnosti soustav bleskovek. ČSN
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62931 - Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  503251
ČSN EN 62931 - Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN 62931ČSN EN 62931 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost spolu s metodami zkoušek a podmínkami shody neintegrovaných trubicových LED světelných zdrojů urč
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62922 - Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky 
Katalogové číslo:  502802
ČSN EN 62922 - Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
ČSN EN 62922ČSN EN 62922 Tento dokument uvádí výkonnostní požadavky OLED dlaždic a panelů používaných na stejnosměrné napájení až do 120 V nebo na střídavé napájení až do 50 V při 50 Hz nebo 60 Hz
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat