Sponzorovaný odkaz

3643 Akumulátory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61434 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie 
Katalogové číslo:  52845
ČSN EN 61434 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie
ČSN EN 61434ČSN EN 61434 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61434:1996. Evropská norma EN 61434:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61427-2 - Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti 
Katalogové číslo:  99693
ČSN EN 61427-2 - Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti
ČSN EN 61427-2ČSN EN 61427-2 Tato norma se týká akumulátorových baterií používaných pro akumulaci elektrické energie (EES) v energetické síti. Norma poskytuje metody zkoušek pro ověření jejich odol
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62675 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články 
Katalogové číslo:  97662
ČSN EN 62675 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články
ČSN EN 62675ČSN EN 62675 Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61056-2 ed. 3 - Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení 
Katalogové číslo:  92747
ČSN EN 61056-2 ed. 3 - Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení
ČSN EN 61056-2 ed. 3ČSN EN 61056-2 ed. 3 Tato norma uvádí rozměry a značení všech typů ventilem řízených olověných článků a baterií pro všeobecné použití a tvary jejich pólových vývodů. Jedná se ol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50342-1 ed. 2 - Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  500121
ČSN EN 50342-1 ed. 2 - Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
ČSN EN 50342-1 ed. 2ČSN EN 50342-1 ed. 2 Tato norma platí pro olověné baterie se jmenovitým napětím 12 V používané především jako napájecí zdroje pro startování spalovacích motorů, pro svícení a ta
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62485-1 - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace 
Katalogové číslo:  506040
ČSN EN IEC 62485-1 - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace
ČSN EN IEC 62485-1ČSN EN IEC 62485-1 Tato část IEC 62485 stanoví základní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace. Požadavky na bezpečnost, spolehlivost, střední délku života, m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62485-4 - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích 
Katalogové číslo:  506455
ČSN EN IEC 62485-4 - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích
ČSN EN IEC 62485-4ČSN EN IEC 62485-4 Tato část souboru IEC 62485 platí pro bezpečnostní hlediska spojená s umístěním, uspořádáním obvodů a provozem olověných akumulátorových článků a baterií s regu
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 993 ZMĚNA Z1 - Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články 
Katalogové číslo:  66776
ČSN IEC 993 ZMĚNA Z1 - Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články
ČSN IEC 993 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61982 - Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti 
Katalogové číslo:  92280
ČSN EN 61982 - Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti
ČSN EN 61982ČSN EN 61982 Tato norma se týká zkoušek funkčních vlastností a odolnosti akumulátorových baterií používaných pro pohon elektrických silničních vozidel. Norma definuje určité základní ch
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60952-1 ed. 3 - Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti 
Katalogové číslo:  95052
ČSN EN 60952-1 ed. 3 - Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti
ČSN EN 60952-1 ed. 3ČSN EN 60952-1 ed. 3 Tato norma definuje zkušební postupy pro hodnocení, porovnávání a kvalifikaci leteckých baterií a stanoví minimální funkční a environmentální úrovně pro let
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50342-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  507010
ČSN EN 50342-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
ČSN EN 50342-1 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50342-2 ed. 2 - Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek 
Katalogové číslo:  509670
ČSN EN 50342-2 ed. 2 - Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek
ČSN EN 50342-2 ed. 2ČSN EN 50342-2 ed. 2 Tento dokument platí pro olověné baterie používané pro startování, osvětlení a zapalování osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel se jmenovitým nap
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62281 ed. 3 - Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy 
Katalogové číslo:  503220
ČSN EN 62281 ed. 3 - Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy
ČSN EN 62281 ed. 3ČSN EN 62281 ed. 3 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie, týkající se zajištění jejich
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62133-1 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy 
Katalogové číslo:  503285
ČSN EN 62133-1 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy
ČSN EN 62133-1ČSN EN 62133-1 Tato část IEC 62133 stanovuje požadavky a zkoušky pro bezpečný provoz přenosných uzavřených plynotěsných niklových akumulátorových článků a baterií obsahujících alkalic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62660-3 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  502326
ČSN EN 62660-3 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 62660-3ČSN EN 62660-3 Tato část IEC 62660 stanovuje zkušební postupy a přejímací kriteria pro bezpečnostní vlastnosti lithium-ion akumulátorových článků a bloků článků používaných pro pohon
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62984-2 - Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  511065
ČSN EN IEC 62984-2 - Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
ČSN EN IEC 62984-2ČSN EN IEC 62984-2 Tato část IEC 62984 specifikuje bezpečnostní požadavky a zkušební postupy pro vysokoteplotní akumulátorové baterie pro mobilní a/nebo stacionární použití, jejic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62984-3 - Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky 
Katalogové číslo:  511435
ČSN EN IEC 62984-3 - Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky
ČSN EN IEC 62984-3ČSN EN IEC 62984-3 Tato část IEC 62984 specifikuje funkční požadavky a zkušební postupy pro vysokoteplotní akumulátorové baterie pro mobilní a/nebo stacionární použití, jejichž jm
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61044 - Příležitostné nabíjení trakčních olověných baterií 
Katalogové číslo:  19774
ČSN EN 61044 - Příležitostné nabíjení trakčních olověných baterií
ČSN EN 61044ČSN EN 61044 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61044:1995. Evropská norma EN 61044:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60896-21 - Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  71842
ČSN EN 60896-21 - Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek
ČSN EN 60896-21ČSN EN 60896-21 Tato norma platí pro všechny ventilem řízené typy staničních olověných článků a monoblokových baterií při použití v režimu udržovacího nabíjení (tj. trvale připojen
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50342-2 - Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek 
Katalogové číslo:  80895
ČSN EN 50342-2 - Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek
ČSN EN 50342-2ČSN EN 50342-2 Tato evropská norma platí pro olověné baterie používané pro startování, osvětlení a zapalování osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel se jmenovitým napětím 12
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60254-2 ed. 2 - Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích 
Katalogové číslo:  82266
ČSN EN 60254-2 ed. 2 - Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích
ČSN EN 60254-2 ed. 2ČSN EN 60254-2 ed. 2 Tato norma se týká olověných trakčních baterií, které jsou používány k napájení elektrických pohonů. Norma stanoví maximální celkové vnější rozměry článků t
Cena:  358,- Kč
ČSN 36 4399 - Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení 
Katalogové číslo:  73817
ČSN 36 4399 - Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení
ČSN 36 4399ČSN 36 4399 Tato norma popisuje základní podmínky potřebné pro vznik jednotlivých nebezpečí. To zahrnuje identifikaci a popis možných nebezpečí.souvisejících s použitím a zneužitím nik
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50342-5 - Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí 
Katalogové číslo:  88680
ČSN EN 50342-5 - Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí
ČSN EN 50342-5ČSN EN 50342-5 Tato norma se týká vícečlánkových bateriových pouzder vyráběných přednostně z polypropylenu. Baterie, které jsou v nich umístěny, se používají jako zdroj energie pro st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60952-3 ed. 3 - Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti 
Katalogové číslo:  95054
ČSN EN 60952-3 ed. 3 - Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti
ČSN EN 60952-3 ed. 3ČSN EN 60952-3 ed. 3 Tato norma definuje požadavky pro specifikaci výrobků a postupů pro deklarování provedení a funkčnosti nikl-kadmiových a olověných leteckých akumulátorových
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62660-1 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností 
Katalogové číslo:  89433
ČSN EN 62660-1 - Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností
ČSN EN 62660-1ČSN EN 62660-1 Tato norma se týká podmínek zkoušek lithium-ion akumulátorových článků pro pohon elektrických silničních vozidel. Stanoví požadavky na použité měřicí přístroje, jejich
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50342-4 - Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla 
Katalogové číslo:  86085
ČSN EN 50342-4 - Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla
ČSN EN 50342-4ČSN EN 50342-4 Norma uvádí požadavky na bezpečnostní značení podle EN 50342-1, značení pólových vývodů, návrh a dimenzování pólových vývodů. Norma obsahuje i požadavky na značení použ
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 993 - Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články 
Katalogové číslo:  57083
ČSN IEC 993 - Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články
ČSN IEC 993ČSN IEC 993 Norma je identická s mezinárodní normou IEC 993:1989 a obsahuje harmonizační dokument HD 585 S1:1991, který je úplným a nezměněným převzetím uvedené mezinárodní normy. Nor
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat