Sponzorovaný odkaz

3684 Záznam a reprodukce zvuku

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování 
Katalogové číslo:  20840
ČSN EN 61119-6 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování
ČSN EN 61119-6ČSN EN 61119-6 Tato norma se vztahuje na kazetový systém digitálního záznamu zvuku (DAT) pro neprofesionální použití. Stanoví požadavky na funkci záznamu se signály digitálního zvu
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60094-2 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 2: Měřicí a nastavovací pásky 
Katalogové číslo:  22087
ČSN EN 60094-2 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 2: Měřicí a nastavovací pásky
ČSN EN 60094-2ČSN EN 60094-2 Tato norma specifikuje minimální požadavky na měřicí pásky určené pro nastavení a srovnávací hodnocení reprodukčních vlastností jak profesionálních reprodukčních/záz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61595-3 - Vícekanálový digitální cívkový magnetofon (DATR) pro profesionální použití - Část 3: 24bitový provoz na 16bitovém médiu 
Katalogové číslo:  58785
ČSN EN 61595-3 - Vícekanálový digitální cívkový magnetofon (DATR) pro profesionální použití - Část 3: 24bitový provoz na 16bitovém médiu
ČSN EN 61595-3ČSN EN 61595-3 Tato mezinárodní norma se vztahuje na používání 16bitových párů pro záznam 24bitových datových slov na kanál. Požadavky na média pro digitální záznam zvukových datov
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61119-5 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT) - Část 5: DAT pro profesionální použití 
Katalogové číslo:  50551
ČSN EN 61119-5 - Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT) - Část 5: DAT pro profesionální použití
ČSN EN 61119-5ČSN EN 61119-5 Tato část IEC 1119 se vztahuje na kazetový systém digitálního záznamu zvuku (DAT) pro profesionální použití, pro záznam a/nebo reprodukci digitálních zvukových signá
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 841 - Záznam zvuku - Systém kodér/dekodér PCM 
Katalogové číslo:  50615
ČSN IEC 841 - Záznam zvuku - Systém kodér/dekodér PCM
ČSN IEC 841
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60094-1 +A1 - Systém pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky 
Katalogové číslo:  22057
ČSN EN 60094-1 +A1 - Systém pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky
ČSN EN 60094-1 +A1ČSN EN 60094-1 +A1 Tato norma určuje rozměrové, mechanické a elektrické požadavky na neperforovaný magnetický pásek, čistý nebo s rozmnožovanými programy, který pracuje v někte
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62571 - Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač 
Katalogové číslo:  89729
ČSN EN 62571 - Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač
ČSN EN 62571ČSN EN 62571 Tato mezinárodní norma definuje požadavky a poskytuje doporučení vydavatelům, softwarovým vývojářům, poskytovatelům obsahu a výrobcům hardwaru, na datovou strukturu, požada
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 98 - Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci 
Katalogové číslo:  16639
ČSN IEC 98 - Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci
ČSN IEC 98ČSN IEC 98 Tato norma se vztahuje na gramofonové desky a odpovídající zařízení pro reprodukci, pro profesionální i neprofesionální použití. Specifikuje parametry, které jsou nezbytné p
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 94-3 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení 
Katalogové číslo:  16131
ČSN IEC 94-3 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení
ČSN IEC 94-3ČSN IEC 94-3 Tato norma se vztahuje na záznamové a reprodukční zařízení pro záznam zvuku na magnetický pásek pro profesionální a neprofesionální účely. Obsahuje podmínky a metody měř
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 94-6 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 6: Cívkové systémy 
Katalogové číslo:  15277
ČSN IEC 94-6 - Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 6: Cívkové systémy
ČSN IEC 94-6ČSN IEC 94-6 Tato norma se vztahuje na systémy pro záznam a reprodukci zvuku, používající magnetický pásek. Stanovuje rozměry a mechanické požadavky na cívky a středovky a také rozmě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61909 - Záznam zvuku - Systém minidisk 
Katalogové číslo:  64132
ČSN EN 61909 - Záznam zvuku - Systém minidisk
ČSN EN 61909ČSN EN 61909 Tato norma se vztahuje na systém digitálního záznamu na minidisk (MD), který používá kompresi digitálního signálu. Definuje jeho mechanické a elektrické vlastnosti, které
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62121 - Metody měření rekordérů a přehrávačů minidisku 
Katalogové číslo:  64759
ČSN EN 62121 - Metody měření rekordérů a přehrávačů minidisku
ČSN EN 62121ČSN EN 62121 Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření zařízení pro záznam a reprodukci minidisků specifikovaných v IEC 61909. Předmětem této normy je výčet a definice vlastnos
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat