Sponzorovaný odkaz

3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62798 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče 
Katalogové číslo:  96749
ČSN EN 62798 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče
ČSN EN 62798ČSN EN 62798 Tato norma specifikuje zkušební postupy, podmínky a metody, na nichž jsou založeny hlavní parametry a hlavní provozní charakteristiky průmyslových infračervených zářičů.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61308 ed. 2 - Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu 
Katalogové číslo:  76962
ČSN EN 61308 ed. 2 - Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu
ČSN EN 61308 ed. 2ČSN EN 61308 ed. 2 Tato norma se používá pro průmyslová vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení používaná pro účely tepelných aplikací jako tavení, sušení, svařování, hube
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61922 - Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru 
Katalogové číslo:  67117
ČSN EN 61922 - Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru
ČSN EN 61922ČSN EN 61922 Norma EN 61922 se vztahuje na průmyslové radiofrekvenční a vysokofrekvenční vytápěcí instalace používané pro tepelné aplikace např. kalení povrchu, svařování, pájení, tav
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61307 ed. 3 - Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu 
Katalogové číslo:  89992
ČSN EN 61307 ed. 3 - Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu
ČSN EN 61307 ed. 3ČSN EN 61307 ed. 3 Tato norma stanovuje zkušební metody pro určování dostupného mikrovlnného výkonu a účinnost převodu kmitočtu z elektrického napájení v průmyslových mikrovlnných
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60683 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem 
Katalogové číslo:  91027
ČSN EN 60683 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem
ČSN EN 60683ČSN EN 60683 Tato norma specifikuje zkušební postupy, podmínky a metody, podle kterých jsou nastaveny hlavní parametry a provozní charakteristiky pecí s ponořeným obloukem (SAF) se jmen
Cena:  347,- Kč
ČSN 36 1174 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Prevádzka a konštrukcia točivých elektrických ventilátorov a regulátorov 
Katalogové číslo:  23994
ČSN 36 1174 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Prevádzka a konštrukcia točivých elektrických ventilátorov a regulátorov
ČSN 36 1174ČSN 36 1174 Norma je překladem IEC 879. Norma platí pro ty typy ventilátorů, poháněných přímo elektrickým motorem s regulátorem rychlosti které jsou určeny pro použití v obvodech, nap
Cena:  171,- Kč
ČSN 36 1175 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ventilátory s regulátormi na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely 
Katalogové číslo:  15807
ČSN 36 1175 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ventilátory s regulátormi na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely
ČSN 36 1175ČSN 36 1175 Norma stanovuje funkční schopnost a příslušné metody zkoušek ventilátorů pro domácnost a na podobné účely, určených k nucenému pohybu a sání vzduchu, nepřesahující rozměry
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62076 - Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece 
Katalogové číslo:  78691
ČSN EN 62076 - Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece
ČSN EN 62076ČSN EN 62076 Tato norma se používá pro elektrické instalace zahrnující průmyslové indukční kanálové pece a indukční kelímkové pece pro tavení, udržování a přehřívání. Jejím předmětem je
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60676 ed. 2 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem 
Katalogové číslo:  91019
ČSN EN 60676 ed. 2 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem
ČSN EN 60676 ed. 2ČSN EN 60676 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební postupy, podmínky a metody, podle kterých jsou nastaveny hlavní parametry a provozní charakteristiky elektrických obloukových pe
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60779 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece 
Katalogové číslo:  76098
ČSN EN 60779 - Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece
ČSN EN 60779ČSN EN 60779 Tato norma platí pro průmyslové elektrostruskové přetavovací pece, jejichž jmenovitá kapacita je stejná nebo větší než 50 kg. Tato norma se používá pro průmyslové elektrost
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60398 ed. 2 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody 
Katalogové číslo:  98895
ČSN EN 60398 ed. 2 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody
ČSN EN 60398 ed. 2ČSN EN 60398 ed. 2 Tato norma specifikuje základní zkušební postupy, podmínky a metody pro stanovení hlavních funkčních parametrů a hlavních provozních charakteristik průmyslových
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60240-1 - Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev - Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče 
Katalogové číslo:  22070
ČSN EN 60240-1 - Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev - Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče
ČSN EN 60240-1ČSN EN 60240-1 Norma obsahuje EN 60240-1:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 240-1:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 63078 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení 
Katalogové číslo:  509727
ČSN EN IEC 63078 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení
ČSN EN IEC 63078ČSN EN IEC 63078 This document specifies the test procedures, conditions and methods for determining the main performance parameters and operational characteristics of induction t
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60779 ed. 2 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece 
Katalogové číslo:  511099
ČSN EN IEC 60779 ed. 2 - Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece
ČSN EN IEC 60779 ed. 2ČSN EN IEC 60779 ed. 2 This International Standard specifies the test procedures, conditions and methods for determining the main performance parameters and operational char
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60239 ed. 2 - Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení 
Katalogové číslo:  74982
ČSN EN 60239 ed. 2 - Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení
ČSN EN 60239 ed. 2ČSN EN 60239 ed. 2 Tato norma stanovuje rozměry válcových grafitových elektrod se závitovou paticí pro elektrické obloukové pece a spojky grafitových elektrod používané jako kompl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60703 - Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly 
Katalogové číslo:  83098
ČSN EN 60703 - Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly
ČSN EN 60703
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat