Sponzorovaný odkaz

3692 Lokální počítačové sítě (LAN)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 9545 - Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy 
Katalogové číslo:  19249
ČSN ISO/IEC 9545 - Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura aplikační vrstvy
ČSN ISO/IEC 9545ČSN ISO/IEC 9545 Norma obsahuje ISO/IEC 9545:1994. Zpřesňuje popis aplikační vrstvy obsažený v základním referenčním modelu pro OSI (Doporučení ITU-T X.200, norma ISO/IEC 7498-1)
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní 
Katalogové číslo:  20618
ČSN ISO/IEC 13575 - Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a obsazení kontaktů 50-pólového konektoru rozhraní
ČSN ISO/IEC 13575ČSN ISO/IEC 13575 Norma obsahuje ISO/IEC 13575:1995. Používá se pro 50-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a obsazení kontaktů pro použití v rozhraní mezi konc
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1745 - Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace 
Katalogové číslo:  17578
ČSN ISO 1745 - Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace
ČSN ISO 1745ČSN ISO 1745 Norma obsahuje iSO 1745:1975. Specifikuje metodu implementace souboru 7-bitových kódovaných znaků ISO/CCITT pro výměnu informace na kanálech přenosu dat. Definuje též fo
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 8886 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice spojové služby 
Katalogové číslo:  55742
ČSN ISO/IEC 8886 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice spojové služby
ČSN ISO/IEC 8886ČSN ISO/IEC 8886 Toto doporučení | mezinárodní norma definuje spojovou službu OSI pomocí: a) primitivních činností a událostí této služby; b) parametrů souvisejících s každou prim
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 14765 - Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu 
Katalogové číslo:  57845
ČSN ISO/IEC 14765 - Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu
ČSN ISO/IEC 14765ČSN ISO/IEC 14765 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 14765:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 14765:1997 má status české technické normy. Ve vrstvovém přístupu k
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 10733 - Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI 
Katalogové číslo:  59597
ČSN ISO/IEC 10733 - Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k síťové vrstvě OSI
ČSN ISO/IEC 10733ČSN ISO/IEC 10733 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 10733:1998 schválením k přímému používání. Norma uvádí specifikaci informací managementu v otevřeném systému ve vztahu
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 2593 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům 
Katalogové číslo:  66242
ČSN ISO/IEC 2593 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům
ČSN ISO/IEC 2593ČSN ISO/IEC 2593 Norma specifikuje 34-pólový konektor a přiřazení čísel kontaktům na rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (DTE) a ukončujícím zařízením datového okruhu (DCE),
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 11586-6 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe 
Katalogové číslo:  71032
ČSN ISO/IEC 11586-6 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe
ČSN ISO/IEC 11586-6ČSN ISO/IEC 11586-6 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-6:1997 (idt doporučení ITU-T X.835:1996). Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 115
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd.1 - Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE) 
Katalogové číslo:  71301
ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd.1 - Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)
ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd.1ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd.1 Norma přebírá originál mezinárodní normy ISO/IEC 13712-3:1995 se zapracovanou změnou ISO/IEC 13712-3:1995/Amd.1:1996. Tato norma poskytuje sys
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 - Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace 
Katalogové číslo:  73285
ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 - Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace
ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1ČSN ISO/IEC 13712-1+Amd. 1 Norma zavádí překladem mezinárodní normu ISO/IEC 13712 1:1995 a je do ní zapracována i její změna ISO/IEC 13712 1:1995/Amd.1:1996 a její opra
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 7816-13 - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí 
Katalogové číslo:  87111
ČSN ISO/IEC 7816-13 - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí
ČSN ISO/IEC 7816-13ČSN ISO/IEC 7816-13 Tato část ISO/IEC 7816 specifikuje příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí. Tyto příkazy pokrývají celý životní cyklus aplikací v multiaplikač
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 10745 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev 
Katalogové číslo:  57987
ČSN ISO/IEC 10745 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Model bezpečnosti vyšších vrstev
ČSN ISO/IEC 10745ČSN ISO/IEC 10745 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 10745:1995. Mezinárodní norma ISO/IEC 10745:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma/d
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7478 - Systémy zpracování informací. Datová komunikace. Procedury vícenásobného spoje 
Katalogové číslo:  17712
ČSN ISO 7478 - Systémy zpracování informací. Datová komunikace. Procedury vícenásobného spoje
ČSN ISO 7478ČSN ISO 7478 Norma obsahuje ISO 7478:1987 a Technickou opravu 1:1989. Specifikují se v ní procedury vícenásobného spoje, kde je využita několikanásobnost paralelních datových spojů v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC TR 13594 - Informační technologie - Bezpečnost nižších vrstev 
Katalogové číslo:  57848
ČSN ISO/IEC TR 13594 - Informační technologie - Bezpečnost nižších vrstev
ČSN ISO/IEC TR 13594ČSN ISO/IEC TR 13594 Tato norma je českou verzí technické zprávy ISO/IEC TR 13594:1995. Technická zpráva ISO/IEC TR 13594:1995 má status české technické normy. Toto doporučen
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 10022 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice fyzické služby 
Katalogové číslo:  55741
ČSN ISO/IEC 10022 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice fyzické služby
ČSN ISO/IEC 10022ČSN ISO/IEC 10022 Toto doporučení | mezinárodní norma definuje fyzickou službu OSI pomocí: a) primitivních činností a událostí této služby; b) parametrů souvisejících s každou pr
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 8881 - Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích 
Katalogové číslo:  21888
ČSN ISO/IEC 8881 - Systémy zpracování informací - Datová komunikace - Používání protokolu paketové úrovně X.25 v lokálních sítích
ČSN ISO/IEC 8881ČSN ISO/IEC 8881 Norma obsahuje ISO/IEC 8881:1989 včetně její opravy Technical Corrigendum 1:1991. ISO/IEC 8881 se zabývá použitím protokolu úrovně paketů (PLP) X.25, jak je spec
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 10030 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Protokol výměny směrovací informace koncového systému pro použití ve spojení s ISO/IEC 8878 
Katalogové číslo:  21973
ČSN ISO/IEC 10030 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Protokol výměny směrovací informace koncového systému pro použití ve spojení s ISO/IEC 8878
ČSN ISO/IEC 10030ČSN ISO/IEC 10030 Tato mezinárodní norma definuje protokol pro výměnu směrovacích informací mezi koncovým systémem a rozlišovací entitou adresy podsítě, a mezi mezilehlým systém
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 7816-12 - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury 
Katalogové číslo:  85140
ČSN ISO/IEC 7816-12 - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury
ČSN ISO/IEC 7816-12ČSN ISO/IEC 7816-12 Norma je součástí souboru mezinárodních norem pro informační technologie, které se zabývají problematikou identifikačních karet s integrovanými obvody. Tato č
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 19058 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol 
Katalogové číslo:  68757
ČSN ISO/IEC 19058 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol
ČSN ISO/IEC 19058ČSN ISO/IEC 19058 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 19058:2001. Tato norma specifikuje funkční protokol pro podporu doplňkových služeb a doplňkových způsobilostí základního
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 21409 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb 
Katalogové číslo:  68760
ČSN ISO/IEC 21409 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb
ČSN ISO/IEC 21409ČSN ISO/IEC 21409 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 21409:2001. Tato norma specifikuje spolupráci při signalizaci mezi signalizačním protokolem QSIG (používaným v referenčn
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 15802-3 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Společné specifikace - Část 3: Mosty řízení přístupu k médiu (MAC) 
Katalogové číslo:  59572
ČSN ISO/IEC 15802-3 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Společné specifikace - Část 3: Mosty řízení přístupu k médiu (MAC)
ČSN ISO/IEC 15802-3ČSN ISO/IEC 15802-3 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 15802-3:1998 schválením k přímému používání. Norma specifikuje architekturu a protokol propojení sítí LAN pod úrovn
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 8882-2 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 2: Sestava testů shody spojové vrstvy 
Katalogové číslo:  62879
ČSN ISO/IEC 8882-2 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 2: Sestava testů shody spojové vrstvy
ČSN ISO/IEC 8882-2ČSN ISO/IEC 8882-2 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 8882-2:2000 překladem a nahrazuje ČSN ISO/IEC 8882-2 z dubna 2000. Norma definuje sestavu abstraktních testů pro zkou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11569 - Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní 
Katalogové číslo:  18251
ČSN ISO/IEC 11569 - Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní
ČSN ISO/IEC 11569ČSN ISO/IEC 11569 Norma obsahuje ISO/IEC 11569:1993. Specifikuje 26-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a přiřazení čísel kontaktů pro použití v rozhraní mezi
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11586-1 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace 
Katalogové číslo:  71027
ČSN ISO/IEC 11586-1 - Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace
ČSN ISO/IEC 11586-1ČSN ISO/IEC 11586-1 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-1:1996 (idt doporučení ITU-T X.830:1995) doplněný o národní přílohu, která obsahuje překlad
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 10173 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T 
Katalogové číslo:  81588
ČSN ISO/IEC 10173 - Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T
ČSN ISO/IEC 10173ČSN ISO/IEC 10173 Tato mezinárodní norma specifikuje 8-pólový konektor (vidlice a zásuvka) a uspořádání čísel jeho kontaktů pro použití na fyzických rozhraních služeb primárního
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat