Sponzorovaný odkaz

3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62226-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  73522
ČSN EN 62226-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 62226-1ČSN EN 62226-1 Norma stanoví způsoby prokazování shody se základními omezeními při posuzování vystavení těla člověka elektrickým a magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62226-3-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely 
Katalogové číslo:  80843
ČSN EN 62226-3-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely
ČSN EN 62226-3-1ČSN EN 62226-3-1 Tato norma platí pro kmitočtový rozsah, ve kterém jsou limity ozáření založeny na indukci napětí nebo proudů v lidském těle, které je vystaveno elektrickým nebo mag
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz) 
Katalogové číslo:  77463
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)
ČSN EN 50420ČSN EN 50420 Tato norma platí pro rozhlasový vysílač pracující v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 40 GHz, když je uváděn na trh. Účelem této normy je stanovit pro takovéto zařízení, které
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50499 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  84240
ČSN EN 50499 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
ČSN EN 50499ČSN EN 50499 Předmětem této normy je poskytnutí všeobecného postupu pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti, aby se prokáza
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62369-1 - Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech 
Katalogové číslo:  84951
ČSN EN 62369-1 - Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech
ČSN EN 62369-1ČSN EN 62369-1 Tato část souboru norem uvádí postupy pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zaří-zení používaných pro elektronickou ochranu zboží (EAS), vysokofre
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62110 - Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva 
Katalogové číslo:  86391
ČSN EN 62110 - Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva
ČSN EN 62110ČSN EN 62110 Tato norma stanovuje postupy pro měření úrovní elektrického a magnetického pole generovaných střídavými elektrickými soustavami pro hodnocení úrovní vystavení lidského tě
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50664 - Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ 
Katalogové číslo:  505466
ČSN EN 50664 - Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ
ČSN EN 50664ČSN EN 50664 Předmětem této evropské normy je poskytnutí způsobu hodnocení zařízení používaných zaměstnanci vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50360 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha 
Katalogové číslo:  505253
ČSN EN 50360 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha
ČSN EN 50360 ed. 2ČSN EN 50360 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro bezdrátová komunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského ucha (např. mobilní telefony, bezdrátové náhlavní soupravy). P
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50519 - Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev 
Katalogové číslo:  87518
ČSN EN 50519 - Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev
ČSN EN 50519ČSN EN 50519 Tato norma stanovuje postupy pro hodnocení elektrických, magnetických a elektromagnetických polí vytvá-řených průmyslovými a profesionálními zařízeními pro indukční ohřev.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50554 - Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  89335
ČSN EN 50554 - Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím
ČSN EN 50554ČSN EN 50554 Tato základní norma stanovuje metodu pro posouzení celkového vystavení ze všech pevných vysokofrekvenčních zdrojů na vysílacím stanovišti. Toto posouzení je přípustné použí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61786-1 - Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje 
Katalogové číslo:  95903
ČSN EN 61786-1 - Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje
ČSN EN 61786-1ČSN EN 61786-1 Tato norma uvádí pokyn k měřicím přístrojům používaným při měření intenzity pole v případě kvazistatických magnetických a elektrických polí, která mají kmitočtový obs
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62226-2-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely 
Katalogové číslo:  73431
ČSN EN 62226-2-1 - Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely
ČSN EN 62226-2-1ČSN EN 62226-2-1 Norma zavádí koeficient vazby K pro posuzování vystavení těla ve složitých situacích a podrobněji jej definuje pro jednoduché modely lidského těla, vystaveného ne
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 50499 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  509004
ČSN EN 50499 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
ČSN EN 50499 ed. 2ČSN EN 50499 ed. 2 The scope of this document is to provide a general procedure for the assessment of workers' exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields in a workp
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50663 - Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) 
Katalogové číslo:  505287
ČSN EN 50663 - Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)
ČSN EN 50663ČSN EN 50663 Tato evropská norma uvádí metody k jednoduchému posouzení shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení pracujícího při kmitočtech mezi 10 MHz a 300 GHz s me
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50566 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla 
Katalogové číslo:  505254
ČSN EN 50566 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla
ČSN EN 50566 ed. 2ČSN EN 50566 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro bezdrátová komunikační zařízení používaná až do vzdálenosti 200 mm včetně od lidského těla, tj. pokud jsou držena v ruce nebo u obl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50364 ed. 3 - Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích 
Katalogové číslo:  505663
ČSN EN 50364 ed. 3 - Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích
ČSN EN 50364 ed. 3ČSN EN 50364 ed. 3 Tato norma výrobku platí pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaná při elek-tronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identif
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50413 ed. 2 - Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 
Katalogové číslo:  510440
ČSN EN 50413 ed. 2 - Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
ČSN EN 50413 ed. 2ČSN EN 50413 ed. 2 Tato norma uvádí obecné metody měření a výpočtu veličin vztahujících se k vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 0 Hz do 300 GHz. J
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62209-1 ed. 2 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz) 
Katalogové číslo:  501865
ČSN EN 62209-1 ed. 2 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)
ČSN EN 62209-1 ed. 2ČSN EN 62209-1 ed. 2 Tato část IEC 62209 specifikuje protokoly a zkušební postupy pro měření špičkového prostorově-průměrného SAR indukovaného uvnitř zjednodušeného modelu hlavy
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 50647 - Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie 
Katalogové číslo:  504197
ČSN EN 50647 - Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
ČSN EN 50647ČSN EN 50647 Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62232 - Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka 
Katalogové číslo:  503899
ČSN EN 62232 - Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka
ČSN EN 62232ČSN EN 62232 This document provides methods for the determination of radio-frequency (RF) field strength and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 50401 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu 
Katalogové číslo:  505251
ČSN EN 50401 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu
ČSN EN 50401 ed. 2ČSN EN 50401 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62311 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 
Katalogové číslo:  82526
ČSN EN 62311 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
ČSN EN 62311ČSN EN 62311 Tato norma se týká elektronických a elektrických zařízení, pro které neplatí žádná určená výrobková norma nebo norma skupiny výrobků týkající se vystavení člověka elektroma
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50413 - Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 
Katalogové číslo:  83777
ČSN EN 50413 - Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
ČSN EN 50413ČSN EN 50413 Tato evropská norma přispívá k zavedení metod měření a výpočtů veličin spojených s posuzováním člověka vystavovaného elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (EM
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50527-2-2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory 
Katalogové číslo:  506765
ČSN EN 50527-2-2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory
ČSN EN 50527-2-2ČSN EN 50527-2-2 Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardioverzními defibri
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat