Sponzorovaný odkaz

3604 Vnitřní a venkovní osvětlení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
Katalogové číslo:  89989
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12464-1ČSN EN 12464-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13201-5 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti 
Katalogové číslo:  99528
ČSN EN 13201-5 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
ČSN EN 13201-5ČSN EN 13201-5 This part of the European Standard defines how to calculate the energy performance indicators for road lighting installations using the calculated power density indicat
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16791 - Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka 
Katalogové číslo:  503733
TNI CEN/TR 16791 - Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka
TNI CEN/TR 16791TNI CEN/TR 16791 Tato evropská technická zpráva stanovuje hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka.
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17165 - Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy 
Katalogové číslo:  506935
ČSN P CEN/TS 17165 - Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy
ČSN P CEN/TS 17165ČSN P CEN/TS 17165 This document specifies steps to be taken in the lighting system design process and lists responsibilities for the implementation and operation of the lightin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
Katalogové číslo:  95887
ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
ČSN EN 1838ČSN EN 1838 Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy pož
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16276 - Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  93883
ČSN EN 16276 - Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
ČSN EN 16276ČSN EN 16276 Tato norma popisuje nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací delších než 500 m s roční průměrnou denní intenzitou provozu (Anual Average Daily Traffic; AADT) větší
Cena:  232,- Kč
TNI 36 0450 - Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů 
Katalogové číslo:  71272
TNI 36 0450 - Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
TNI 36 0450
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12193 - Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť 
Katalogové číslo:  506936
ČSN EN 12193 - Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
ČSN EN 12193ČSN EN 12193 This document specifies lighting for those indoor and outdoor sports events most practised in Europe. This document only considers artificial lighting. It provides lighting
Cena:  545,- Kč
ČSN CEN/TR 13201-1 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 
Katalogové číslo:  503569
ČSN CEN/TR 13201-1 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
ČSN CEN/TR 13201-1ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Tato technická zpráva charakterizuje třídy osvětlení uvedené v EN 13201-2 a obsahuje směrnice pro výběr nejvhodnější třídy v konkrétní situaci. Její s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13032-5 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  506732
ČSN EN 13032-5 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací
ČSN EN 13032-5ČSN EN 13032-5 (36 0456) This document defines the presentation of utilances or utilization factors respectively for luminaires used for road lighting.
Cena:  347,- Kč
TNI 36 0451 - Údržba vnitřních osvětlovacích soustav 
Katalogové číslo:  75998
TNI 36 0451 - Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
TNI 36 0451TNI 36 0451 V průběhu života osvětlovací soustavy dochází k postupnému snížení jejího užitečného světelného toku v důsledku usazování nečistot na povrchu soustavy a jejího stárnutí. Míra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13032-3 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů 
Katalogové číslo:  80967
ČSN EN 13032-3 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů
ČSN EN 13032-3ČSN EN 13032-3 Tato norma stanovuje údaje, které se mají uvádět u světelných zdrojů a svítidel určených pro nouzové osvětlení pracovních prostorů. V normě jsou popsány dvě skupiny úda
Cena:  232,- Kč
TNI 36 0450 OPRAVA 1 - Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů 
Katalogové číslo:  78381
TNI 36 0450 OPRAVA 1 - Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
TNI 36 0450 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13201-4 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření 
Katalogové číslo:  99529
ČSN EN 13201-4 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
ČSN EN 13201-4ČSN EN 13201-4 This European Standard specifies measurement conditions and procedures for measuring the photometric quality parameters of road lighting installations, i.e. the quantit
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13032-4+A1 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla 
Katalogové číslo:  508221
ČSN EN 13032-4+A1 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
ČSN EN 13032-4+A1ČSN EN 13032-4+A1 (36 0456) This European Standard specifies the requirements for measurement of electrical, photometric, and colorimetric quantities of LED lamps, LED modules and
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13032-1+A1 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů 
Katalogové číslo:  91578
ČSN EN 13032-1+A1 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů
ČSN EN 13032-1+A1ČSN EN 13032-1+A1 Tato norma stanovuje obecné zásady měření základních fotometrických údajů u světelných zdrojů a svítidel pro účely osvětlování. Stanovuje kritéria měření potřebná
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory 
Katalogové číslo:  96447
ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory
ČSN EN 12464-2ČSN EN 12464-2 Tato norma stanovuje požadavky na osvětlení pro venkovní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly. Tuto
Cena:  347,- Kč
ČSN P 36 0455 - Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace 
Katalogové číslo:  502547
ČSN P 36 0455 - Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace
ČSN P 36 0455ČSN P 36 0455 Tato norma stanovuje doplňující informace pro osvětlení pozemních komunikací v návaznosti na ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4. Tato Č
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/CIE TS 22012 - Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup 
Katalogové číslo:  508474
ČSN P ISO/CIE TS 22012 - Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup
ČSN P ISO/CIE TS 22012ČSN P ISO/CIE TS 22012 Tento dokument určuje pracovní postup pro stanovení udržovacího činitele pro vnější a vnitřní osvětlení podle metodiky popsané v CIE 154:2003 a CIE 0
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16268 - Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla 
Katalogové číslo:  92634
ČSN EN 16268 - Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla
ČSN EN 16268
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13201-3 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 
Katalogové číslo:  99530
ČSN EN 13201-3 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN EN 13201-3ČSN EN 13201-3 This European Standard specifies the conventions and mathematical procedures to be adopted in calculating the photometric performance of road lighting installations des
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13032-2 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory 
Katalogové číslo:  504169
ČSN EN 13032-2 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
ČSN EN 13032-2ČSN EN 13032-2 (36 0456) This European Standard specifies the required data for lamps and luminaires for the verification of conformity to the requirements of EN 12464-1 and EN 1246
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  507064
ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-2ČSN EN 13201-2 Tato část evropské normy stanovuje požadavky specifikované prostřednictvím tříd osvětlení pozemních komunikací s ohledem na zrakové potřeby uživatelů pozemních komuni
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1837 - Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů 
Katalogové číslo:  511950
ČSN EN 1837 - Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů
ČSN EN 1837ČSN EN 1837 (36 0457) This document specifies the parameters of integral lighting systems designed to provide illumination in and/or at both stationary and mobile machines to enable th
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat