Sponzorovaný odkaz

3688 Elektroakustická měření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 118-9 - Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor 
Katalogové číslo:  51086
ČSN IEC 118-9 - Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor
ČSN IEC 118-9ČSN IEC 118-9 Norma je identická s mezinárodní normou IEC 118-9:1985 a obsahuje harmonizační dokument HD 450.9 S1:1987, který je úplným a nezměněným převzetím výše uvedené mezinárod
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku 
Katalogové číslo:  17172
ČSN IEC 1012 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku
ČSN IEC 1012ČSN IEC 1012 Norma obsahuje IEC 1012:1990. Stanoví elektrické vlastnosti váhového filtru U pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku, zejména pro použití se zvukoměry,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61094-1 - Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony 
Katalogové číslo:  62846
ČSN EN 61094-1 - Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony
ČSN EN 61094-1ČSN EN 61094-1 Tato norma specifikuje rozměry a určité elektroakustické vlastnosti kondenzátorových mikrofonů používaných jako laboratorní etalony při vytváření jednotky akustickéh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62489-1 - Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému 
Katalogové číslo:  87070
ČSN EN 62489-1 - Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému
ČSN EN 62489-1ČSN EN 62489-1 Tato Část souboru IEC 62489 platí pro součásti systémů audiofrekvenčních indukčních smyček pro asistované slyšení. Může být rovněž použita pro takové systémy, které jso
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60318-4 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek 
Katalogové číslo:  87282
ČSN EN 60318-4 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek
ČSN EN 60318-4ČSN EN 60318-4 Tato část IEC 60318 popisuje simulátor uzavřeného ucha, který je určen pro měření vsuvných sluchátek v kmitočtovém rozsahu od 100 Hz do 10 000 Hz. Je vhodný pro sluch
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60118-7 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání 
Katalogové číslo:  76662
ČSN EN 60118-7 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání
ČSN EN 60118-7ČSN EN 60118-7 Tato část IEC 60118 stanovuje doporučení k měření provozních vlastností příslušného modelu sluchadel s vedením zvuku vzduchem pro účely zajištění kvality výroby, zásobo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60318-5 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek 
Katalogové číslo:  78737
ČSN EN 60318-5 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek
ČSN EN 60318-5ČSN EN 60318-5 Tato část IEC 60318 popisuje akustickou spojku pro zatížení sluchátka nebo sluchadla specifickou akustickou impedancí při určování jeho fyzikálních provozních vlastnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61094-3 ed. 2 - Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity 
Katalogové číslo:  501903
ČSN EN 61094-3 ed. 2 - Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity
ČSN EN 61094-3 ed. 2ČSN EN 61094-3 ed. 2 Tato část mezinárodní normy IEC 61094 specifikuje primární metodu pro určování komplexní citlivosti laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60942 ed. 2 - Elektroakustika - Akustické kalibrátory 
Katalogové číslo:  504741
ČSN EN IEC 60942 ed. 2 - Elektroakustika - Akustické kalibrátory
ČSN EN IEC 60942 ed. 2ČSN EN IEC 60942 ed. 2 This document specifies the performance requirements for three classes of sound calibrator: class LS (Laboratory Standard), class 1 and class 2. Accepta
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60118-9 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením 
Katalogové číslo:  509883
ČSN EN IEC 60118-9 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením
ČSN EN IEC 60118-9ČSN EN IEC 60118-9 Tato část IEC 60118 specifikuje metody měření charakteristik sluchadel s kostním vedením. Popsané metody vytvoří vhodný základ pro výměnu informací nebo př
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 1252 ZMĚNA 1 - Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry 
Katalogové číslo:  22556
ČSN IEC 1252 ZMĚNA 1 - Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry
ČSN IEC 1252 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60118-13 ed. 3 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Katalogové číslo:  89647
ČSN EN 60118-13 ed. 3 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
ČSN EN 60118-13 ed. 3ČSN EN 60118-13 ed. 3 Tato část IEC 60118 v principu pokrývá všechny podstatné jevy elektromagnetické kompatibility (EMC) u sluchadel. V současnosti není známo, že by takové je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60318-3 ed. 2 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii 
Katalogové číslo:  98475
ČSN EN 60318-3 ed. 2 - Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii
ČSN EN 60318-3 ed. 2ČSN EN 60318-3 ed. 2 Tato část mezinárodní normy IEC 60318 popisuje akustickou spojku, které je určena k měření náušních audiometrických sluchátek v kmitočtovém rozsahu 125 Hz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61260-1 - Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky 
Katalogové číslo:  96412
ČSN EN 61260-1 - Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky
ČSN EN 61260-1ČSN EN 61260-1 Tato část souboru IEC 61260 uvádí provozní požadavky na analogové pásmové filtry, pásmové filtry navzorkovaných dat a digitální implementace pásmových filtrů. Pro všech
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60118-8 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ 
Katalogové číslo:  76663
ČSN EN 60118-8 - Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ
ČSN EN 60118-8ČSN EN 60118-8 Účelem této části IEC 60118 je popsání metod ke zkoušce, která simuluje akustické účinky průměrné dospělé osoby vybavené sluchadlem na provoz sluchadla. Stanovuje urč
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60645-1 ed. 3 - Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí 
Katalogové číslo:  504230
ČSN EN 60645-1 ed. 3 - Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí
ČSN EN 60645-1 ed. 3ČSN EN 60645-1 ed. 3 Tato část IEC 60645 stanovuje obecné požadavky na audiometry navržené k použití při určování hladin prahu slyšení vzhledem ke standardním referenčním prahov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61043 - Elektroakustika. Přístroje na měření akustické intenzity. Měření dvojicí tlakových mikrofonů 
Katalogové číslo:  19806
ČSN EN 61043 - Elektroakustika. Přístroje na měření akustické intenzity. Měření dvojicí tlakových mikrofonů
ČSN EN 61043ČSN EN 61043 Norma je identická s EN 61043:1993. Základním účelem této normy je zajištění přesnosti měření akustické intenzity, využívaných k určování akustického výkonu v souladu s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61094-2 ed. 2 - Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity 
Katalogové číslo:  84264
ČSN EN 61094-2 ed. 2 - Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity
ČSN EN 61094-2 ed. 2ČSN EN 61094-2 ed. 2 Tato Část EN 61094 se vztahuje na laboratorní etalonové mikrofony splňující požadavky EN 61094-1 a další typy kondenzátorových mikrofonů, které mají shodné
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61094-4 - Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony 
Katalogové číslo:  22083
ČSN EN 61094-4 - Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony
ČSN EN 61094-4ČSN EN 61094-4 Norma je identická s EN 61094-4:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1094-4 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Ta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60645-2 - Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii 
Katalogové číslo:  52818
ČSN EN 60645-2 - Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii
ČSN EN 60645-2ČSN EN 60645-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60645-2:1997. Evropská norma EN 60645-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62585 - Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli 
Katalogové číslo:  92979
ČSN EN 62585 - Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli
ČSN EN 62585ČSN EN 62585 Tato mezinárodní norma poskytuje informaci o korekcích potřebných v rozsahu kmitočtů k tomu, aby se periodická zkouška zvukoměru prováděla v souladu s IEC 61672-3. Tyto k
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61672-3 ed. 2 - Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky 
Katalogové číslo:  95631
ČSN EN 61672-3 ed. 2 - Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky
ČSN EN 61672-3 ed. 2ČSN EN 61672-3 ed. 2 Toto druhé vydání IEC 61672-3 popisuje postupy při periodické zkoušce časově vážících, integrujících-průměrujících a integrujících zvukoměrů, které byly kon
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 1012 ZMĚNA 1 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku 
Katalogové číslo:  55490
ČSN IEC 1012 ZMĚNA 1 - Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku
ČSN IEC 1012 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61669 ed. 2 - Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu 
Katalogové číslo:  500476
ČSN EN 61669 ed. 2 - Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu
ČSN EN 61669 ed. 2ČSN EN 61669 ed. 2 Tato mezinárodní norma dává doporučení a požadavky pro měření a odhady akustických vlastností sluchadel s vedením zvuku vzduchem na lidském uchu a pro měření ur
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat