Sponzorovaný odkaz

3678 Navigační a bezpečnostní systémy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62320-3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 3: Stanice opakovače - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  97729
ČSN EN 62320-3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 3: Stanice opakovače - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62320-3ČSN EN 62320-3 This part of IEC 62320 specifies the minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results for AIS repeater stations, compati
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62065 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  96126
ČSN EN 62065 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62065 ed. 2ČSN EN 62065 ed. 2 Tato norma specifikuje minimální požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení i požadované výsledky zkoušek zařízení, vyhovujících funkčním normám, které přija
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61162-401 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil 
Katalogové číslo:  65464
ČSN EN 61162-401 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil
ČSN EN 61162-401ČSN EN 61162-401 Tato norma popisuje aplikační profil (A-profil - odpovídající vrstvám OSI 5 až 7 podle ISO 7498) komunikačního protokolu, který je základem pro komunikační systém
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62287-1 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA) 
Katalogové číslo:  503705
ČSN EN 62287-1 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)
ČSN EN 62287-1 ed. 3ČSN EN 62287-1 ed. 3 Tato norma stanovuje minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro palubní zařízení AIS třídy B používající tech
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62320-2 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  502612
ČSN EN 62320-2 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62320-2 ed. 2ČSN EN 62320-2 ed. 2 Tato norma specifikuje provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro stanice AIS AtoN kompatibilní s normami výkonnosti, k
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet 
Katalogové číslo:  506487
ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet
ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na rozhraní a metody zkoušek vysokorychlostní komunikace mezi palubním navigačním a radiokomunikačním zařízením a
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 61108-5 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  510531
ČSN EN IEC 61108-5 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) - Přijímací zařízení - Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN IEC 61108-5ČSN EN IEC 61108-5 This part of IEC 61108 specifies the minimum performance requirements, methods of testing and required test results for BDS shipborne receiver equipment, based
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62388 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  94971
ČSN EN 62388 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62388 ed. 2ČSN EN 62388 ed. 2 Tato norma specifikuje minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek odpovídající funkčním normám, které nejsou horší ne
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 61162-400 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 400: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Úvod a všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  65747
ČSN EN 61162-400 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 400: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Úvod a všeobecné zásady
ČSN EN 61162-400ČSN EN 61162-400 Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: Evropská norma EN 61162-400:2002 Námořní navigační a radiokomunikační zaříze
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61097-14 - Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (AIS-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  87084
ČSN EN 61097-14 - Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (AIS-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61097-14ČSN EN 61097-14 Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek vysílačů pro pátrací a záchranné operace
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61108-3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  87421
ČSN EN 61108-3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61108-3ČSN EN 61108-3 Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek palubního přijímacího zařízení systému Gali
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62288 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  96208
ČSN EN 62288 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62288 ed. 2ČSN EN 62288 ed. 2 This International Standard specifies the general requirements, methods of testing, and required test results, for the presentation of navigation-related info
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62320-1 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  98532
ČSN EN 62320-1 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 62320-1 ed. 2ČSN EN 62320-1 ed. 2 Tato norma specifikuje minimum provozních a výkonnostních požadavků, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek základnových stanic AIS, které splňují po
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61996-1 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  94454
ČSN EN 61996-1 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61996-1 ed. 2ČSN EN 61996-1 ed. 2 Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro instalované palubní záznamn
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61097-1 ed. 2 - Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  80583
ČSN EN 61097-1 ed. 2 - Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61097-1 ed. 2ČSN EN 61097-1 ed. 2 Tato první část IEC 61097 specifikuje požadavky na parametry a typové zkoušení námořních radarových odpovídačů používaných pro záchranářské operace na moři
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61023 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  80979
ČSN EN 61023 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61023 ed. 2ČSN EN 61023 Tato mezinárodní norma specifikuje minimální funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek přístrojů pro zobrazení rychlosti a vzdálenosti - zaříze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě 
Katalogové číslo:  505751
ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě
ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2 This part of IEC 61162 is an add-on to IEC 61162-450 where higher safety and security standards are needed, for example due to higher exposure
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  506960
ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3 Tato norma specifikuje minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek, které splňují požadavky přijaté IMO v
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61174 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 
Katalogové číslo:  99165
ČSN EN 61174 ed. 3 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
ČSN EN 61174 ed. 3ČSN EN 61174 ed. 3 This International Standard specifies the performance requirements, methods of testing and required test results of equipment conforming to performance standa
Cena:  1 925,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat