Sponzorovaný odkaz

3646 Fotovoltaické součástky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62716 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem 
Katalogové číslo:  94401
ČSN EN 62716 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem
ČSN EN 62716ČSN EN 62716 Tato norma popisuje zkušební postupy a slouží k určení odolnosti PV modulů proti amoniaku (NH3). Všechny zkoušky zahrnuté do postupů zkoušek, kromě zkoušky funkčnosti přemo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62716 OPRAVA 1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem 
Katalogové číslo:  97033
ČSN EN 62716 OPRAVA 1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem
ČSN EN 62716 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 62093 - Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu 
Katalogové číslo:  74402
ČSN EN 62093 - Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu
ČSN EN 62093ČSN EN 62093 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na posuzování způsobilosti návrhu součástek vyvážených systémů (BOS) používaných v pozemních fotovoltaických (PV) systémech. Tato
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku 
Katalogové číslo:  77583
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
ČSN EN 50461ČSN EN 50461 Tato norma popisuje katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku. Záměrem této normy je poskytnout minimum informací požadovaných pro sest
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50583-1 - Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV 
Katalogové číslo:  99816
ČSN EN 50583-1 - Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV
ČSN EN 50583-1ČSN EN 50583-1 (36 4654) Tato část souboru norem se použije na fotovoltaické moduly použité jako konstrukční výrobky. Je zaměřena na vlastnosti těchto fotovoltaických modulů ve vztahu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61215-1-4 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2 
Katalogové číslo:  503492
ČSN EN 61215-1-4 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2
ČSN EN 61215-1-4ČSN EN 61215-1-4 Tato část souboru norem uvádí požadavky na posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu pozemských fotovoltaických modulů vhodných pro dlouhodobý provozu obec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61215-1-3 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku 
Katalogové číslo:  503493
ČSN EN 61215-1-3 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
ČSN EN 61215-1-3ČSN EN 61215-1-3 Tato část souboru norem uvádí požadavky na posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu pozemských fotovoltaických modulů vhodných pro dlouhodobý provozu obec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62925 - Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě 
Katalogové číslo:  503120
ČSN EN 62925 - Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě
ČSN EN 62925ČSN EN 62925 This document defines a test sequence that will quickly uncover CPV module failures that have been associ-ated with field exposure to thermal cycling for many years. This d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62788-1-5 - Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami 
Katalogové číslo:  502070
ČSN EN 62788-1-5 - Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami
ČSN EN 62788-1-5ČSN EN 62788-1-5 IEC 62788-1-5:2016 provides a method for measuring the maximum representative change in linear dimensions of encapsulation sheet material in an unrestricted thermal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60904-8-1 - Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody 
Katalogové číslo:  503822
ČSN EN 60904-8-1 - Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
ČSN EN 60904-8-1ČSN EN 60904-8-1 (36 4604) This part of IEC 60904 gives guidance for the measurement of the spectral responsivity (SR) of multi-junction photovoltaic devices. It is principally in
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 - Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení 
Katalogové číslo:  505687
ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 - Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 Rozsah platnosti IEC 61730-1 je rovněž platný k této části IEC 61730. Zatímco IEC 61730-1 uvádí požadavky na konstrukci, tato část normy uvádí zkouš
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 63202-1 - Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku 
Katalogové číslo:  509003
ČSN EN IEC 63202-1 - Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku
ČSN EN IEC 63202-1ČSN EN IEC 63202-1 (36 4662) This part of IEC 63202 describes procedures for measuring the light-induced degradation (LID) of crystalline silicon photovoltaic (PV) cells in simula
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62941 - Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů 
Katalogové číslo:  511019
ČSN EN IEC 62941 - Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů
ČSN EN IEC 62941ČSN EN IEC 62941 Tato norma je použitelná pro organizace vyrábějící fotovoltaické (PV) moduly ověřené podle souborů IEC 61215 a IEC 62108 s ohledem na způsobilost návrhu a pro schvá
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62788-6-2 - Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály 
Katalogové číslo:  510525
ČSN EN IEC 62788-6-2 - Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály
ČSN EN IEC 62788-6-2ČSN EN IEC 62788-6-2 This part of IEC 62788 describes methods to measure the permeation properties of polymeric materials. The degradation of PV modules is known to go through m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62938 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem 
Katalogové číslo:  511951
ČSN EN IEC 62938 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem
ČSN EN IEC 62938ČSN EN IEC 62938 Tento dokument poskytuje metodu pro určení dobré mechanické funkce rámového PV modulu, který je ovlivněn nerovnoměrným zatížením sněhem. Je použitelný pro rámové mo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61701 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou 
Katalogové číslo:  512041
ČSN EN 61701 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou
ČSN EN 61701 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 62790 ed. 2 - Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  511361
ČSN EN IEC 62790 ed. 2 - Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
ČSN EN IEC 62790 ed. 2ČSN EN IEC 62790 ed. 2 This document describes safety requirements, constructional requirements and tests for junction boxes up to 1 500 V DC for use on photovoltaic modules i
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62109-1 - Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  87817
ČSN EN 62109-1 - Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 62109-1ČSN EN 62109-1 Tato norma platí pro výkonové měniče (PCE) určené pro použití ve výkonových fotovoltaických (PV) systémech, u kterých je nezbytná jednotná technická úroveň s ohledem na
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50524 - Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory 
Katalogové číslo:  84437
ČSN EN 50524 - Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory
ČSN EN 50524
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60904-5 ed. 2 - Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno 
Katalogové číslo:  89581
ČSN EN 60904-5 ed. 2 - Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno
ČSN EN 60904-5 ed. 2ČSN EN 60904-5 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje preferovanou metodu pro stanovení ekvivalentní teploty článku (ECT) foto-voltaických zařízení (článků, modulů a polí jednoh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62759-1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů 
Katalogové číslo:  98959
ČSN EN 62759-1 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů
ČSN EN 62759-1ČSN EN 62759-1 This part of IEC 62759 describes methods for the simulation of transportation of complete package units of modules and combined subsequent environmental impacts, it doe
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61215-1-1 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku 
Katalogové číslo:  501450
ČSN EN 61215-1-1 - Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
ČSN EN 61215-1-1ČSN EN 61215-1-1 Tato část souboru norem uvádí požadavky pro posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu pozemských fotovoltaických modulů vhodných pro dlouhodobý provoz obec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62108 ed. 2 - Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu 
Katalogové číslo:  502735
ČSN EN 62108 ed. 2 - Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
ČSN EN 62108 ed. 2ČSN EN 62108 ed. 2 Tato norma specifikuje minimální požadavky pro posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu koncen-trátoru fotovoltaických (CPV) modulů a sestav vhodných
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50583-2 - Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV 
Katalogové číslo:  99817
ČSN EN 50583-2 - Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV
ČSN EN 50583-2ČSN EN 50583-2 (36 4654) Tato část souboru norem se použije na fotovoltaické systémy, které jsou začleněny do budov a které používají fotovoltaické moduly jako konstrukční výrobky. Je
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62446-1 - Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola 
Katalogové číslo:  500907
ČSN EN 62446-1 - Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
ČSN EN 62446-1ČSN EN 62446-1 Tato část souboru norem definuje informace a dokumentaci požadované pro předání zákazníkovi po instalaci fotovoltaického systému spojeného s rozvodnou sítí. Také popisu
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat