Sponzorovaný odkaz

3672 Antény

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61114-2 - Metody měření přijímacích antén pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 2: Mechanické a klimatické zkoušky individuálních a společných antén 
Katalogové číslo:  51993
ČSN EN 61114-2 - Metody měření přijímacích antén pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 2: Mechanické a klimatické zkoušky individuálních a společných antén
ČSN EN 61114-2ČSN EN 61114-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61114-2:1996. Evropská norma EN 61114-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60728-7-1 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY) 
Katalogové číslo:  74150
ČSN EN 60728-7-1 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY)
ČSN EN 60728-7-1ČSN EN 60728-7-1 Tato část IEC 60728 specifikuje požadavky na fyzickou vrstvu (PHY) hybridní koaxiální vláknové (HFC) venkovní soustavy (OSP). Účelem těchto specifikací je podpoři
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50083-9 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2 
Katalogové číslo:  67943
ČSN EN 50083-9 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2
ČSN EN 50083-9ČSN EN 50083-9 Tato norma se vztahuje na kabelové sítě pro rozvod rozhlasových a televizních signálů a intaraktivní sítě. Zejména specifikuje přenos signálů DVB/MPEG-2 v normalizova
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky 
Katalogové číslo:  96297
ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky
ČSN EN 60728-1-2 ed. 2ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 Tato norma stanovuje minimální požadavky, které musí být splněny při činnosti na účastnické zásuvce nebo vstupu terminálu a popisuje souhrnná kritéria p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60728-14 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 14: Optické přenosové systémy používající technologii RFoG 
Katalogové číslo:  96295
ČSN EN 60728-14 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 14: Optické přenosové systémy používající technologii RFoG
ČSN EN 60728-14ČSN EN 60728-14 Tato norma popisuje specifikaci systému a zařízení sítí FTTH/FTTB (vlákno do bytu/vlákno do budovy; fibre to the home/fibre to the building) kde je informace přenášen
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60728-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu 
Katalogové číslo:  96607
ČSN EN 60728-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu
ČSN EN 60728-1 ed. 2ČSN EN 60728-1 ed. 2 Tato norma je použitelná na jakékoliv kabelové sítě (včetně individuálních přijímacích systémů), které mají v dopředné cestě koaxiální kabelové výstupy a js
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62623 - Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby 
Katalogové číslo:  93407
ČSN EN 62623 - Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby
ČSN EN 62623ČSN EN 62623 Tato norma pokrývá výrobky pro osobní výpočetní techniku. Vztahuje se na stolní a přenosné počítače definované v 4.1, které jsou nabízeny jako konečný výrobek a které jso
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60728-13 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů 
Katalogové číslo:  86677
ČSN EN 60728-13 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů
ČSN EN 60728-13ČSN EN 60728-13 Tato norma se vztahuje na optické přenosové systémy pro přenos rozhlasových signálů, které sestávají ze zařízení stanice systému, optických přenosových linek, domovní
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50600-2-5 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy 
Katalogové číslo:  500360
ČSN EN 50600-2-5 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy
ČSN EN 50600-2-5ČSN EN 50600-2-5 Tato evropská norma se zabývá fyzickou bezpečností datových center založených na kritériích a klasifikacích na "dostupnost", "zabezpečení" a "sledování energetick
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 63002 - Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními 
Katalogové číslo:  501803
ČSN EN 63002 - Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními
ČSN EN 63002ČSN EN 63002 This International Standard defines interoperability guidelines for external power supplies used with portable computing devices that implement the IEC 62680-1-2: Univers
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50600-4-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie 
Katalogové číslo:  502301
ČSN EN 50600-4-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie
ČSN EN 50600-4-2ČSN EN 50600-4-2 Tato evropská norma stanovuje účinnost (PUE) jako klíčového ukazatele výkonnosti (KPI) pro kvantifikaci efektivního využití energie ve formě elektřiny. POZNÁMKA:
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 63035 - MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015) 
Katalogové číslo:  503508
ČSN EN 63035 - MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015)
ČSN EN 63035ČSN EN 63035 This International Standard specifies a hardware and software specification which makes it possible to exchange symbolic music and control information between different m
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50600-3-1 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu 
Katalogové číslo:  501073
ČSN EN 50600-3-1 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu
ČSN EN 50600-3-1ČSN EN 50600-3-1 This European Standard specifies processes for the management and operation of data centres. The primary focus of this standard is the operational processes necessa
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62827-3 - Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů 
Katalogové číslo:  502901
ČSN EN 62827-3 - Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů
ČSN EN 62827-3ČSN EN 62827-3 This document specifies methods and procedures to form groups for a spatial wireless power-transfer system. The group of spatial wireless power-transfer systems that
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50173-4 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory 
Katalogové číslo:  506541
ČSN EN 50173-4 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory
ČSN EN 50173-4 ed. 2ČSN EN 50173-4 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v obytných prostorech. Obytný prostor může obsahovat jednu nebo více budov nebo může být uvnitř budovy, která o
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50173-5 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra 
Katalogové číslo:  506830
ČSN EN 50173-5 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra
ČSN EN 50173-5 ed. 2ČSN EN 50173-5 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž v prostoru pro výpočetní techniku v provozech datových center, nebo v prostorech jiných typů budov. Zahrnuje
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TR 50600-99-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí 
Katalogové číslo:  508524
ČSN CLC/TR 50600-99-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí
ČSN CLC/TR 50600-99-2ČSN CLC/TR 50600-99-2 This document is a compilation of recommended practices for improving the environmental sustainability of both new and existing data centres. Environmenta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50607 - Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu 
Katalogové číslo:  97449
ČSN EN 50607 - Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu
ČSN EN 50607ČSN EN 50607 This European Standard describes: - the system physical structure; - the system control signals, which implement a set of messages using DiSEqC physical layer but not t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě 
Katalogové číslo:  96299
ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě
ČSN EN 60728-1-1 ed. 2ČSN EN 60728-1-1 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky a popisuje implementační pravidla pro vysokofrekvenční dvoucestné domácí sítě. Tato norma je použitelná na jakékoliv domá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60728-10 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu 
Katalogové číslo:  96296
ČSN EN 60728-10 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu
ČSN EN 60728-10ČSN EN 60728-10 Tato norma specifikuje transparentní zpětnou cestu kabelových sítí pracujících v kmitočtovém pásmu mezi 5 MHz a 85 MHz nebo částí v nich. Když jsou v kabelové síti
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50700 - Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí 
Katalogové číslo:  96004
ČSN EN 50700 - Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí
ČSN EN 50700ČSN EN 50700 Tato evropská norma specifikuje kabeláž optické přístupové sítě v areálu s více účastníky nazývanou rozvodnou přístupovou sítí v areálu (PDAN). Obsahuje specifikaci struktu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60728-7-3 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní vláknové koaxiální soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB) 
Katalogové číslo:  86250
ČSN EN 60728-7-3 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní vláknové koaxiální soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB)
ČSN EN 60728-7-3 ed. 2ČSN EN 60728-7-3 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na napájecí zdroje (PS) hybridních vláknových koaxiálních (HFC) venkovních soustav (OSP). Tato norma je částí souboru vyv
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60728-7-2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC) 
Katalogové číslo:  74149
ČSN EN 60728-7-2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC)
ČSN EN 60728-7-2ČSN EN 60728-7-2 Tato část IEC 60728 popisuje vrstvu protokolu řízení přístupu k médiu, která musí být vložena mezi všechny transpondéry vyhovující řízení přístupu k médiu v hybri
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50173-6 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách 
Katalogové číslo:  506828
ČSN EN 50173-6 ed. 2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách
ČSN EN 50173-6 ed. 2ČSN EN 50173-6 ed. 2 Tato norma specifikuje univerzální kabeláž pro distribuované služby v budovách a může být používána ve spojení se všemi normami souboru EN 50173, které js
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50600-4-3 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie 
Katalogové číslo:  502300
ČSN EN 50600-4-3 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie
ČSN EN 50600-4-3ČSN EN 50600-4-3 Tato evropská norma: a) definuje faktor obnovitelné energie (REF) datového centra; b) specifikuje metodiku výpočtu a prezentaci faktoru obnovitelné energie
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60728-5 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému 
Katalogové číslo:  500481
ČSN EN 60728-5 ed. 2 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému
ČSN EN 60728-5 ed. 2ČSN EN 60728-5 ed. 2 Tato norma definuje vlastnosti zařízení použitých ve stanicích systému pro pozemní rozhlasové a satelitní přijímací systémy (kromě venkovních satelitních
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 63028 - Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel 
Katalogové číslo:  503509
ČSN EN 63028 - Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel
ČSN EN 63028ČSN EN 63028 This document defines technical requirements, behaviors and interfaces used for ensuring interoperability for flexibly coupled wireless power transfer (WPT) systems for A
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat