Sponzorovaný odkaz

3605 Terminologie svítidel a předřadníku

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  16478
ČSN EN 61049 - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení
ČSN EN 61049ČSN EN 61049 Norma obsahuje EN 61049:1993. Stanoví požadavky na samoregenerační i nesamoregenerační kondenzátory trvale zatěžované střídavým proudem do 2,5 kvar s kapacitou nejméně 0
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50285 - Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření 
Katalogové číslo:  56510
ČSN EN 50285 - Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření
ČSN EN 50285ČSN EN 50285 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50285:1999. Evropská norma EN 50285:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma byla vytvořena v rámci evropsk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60923 ed. 2 - Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  75822
ČSN EN 60923 ed. 2 - Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky
ČSN EN 60923 ed. 2ČSN EN 60923 Norma uvádí požadavky na provedení předřadníků na střídavé napětí až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz pro připojení k výbojkám, které mají příkony, rozměry a vlastnost
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60921 - Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  73060
ČSN EN 60921 - Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení
ČSN EN 60921ČSN EN 60921 Norma uvádí požadavky na provedení předřadníků na střídavé napětí až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz pro připojení k zářivkám s předžhavenými katodami, které se provozují
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62756-1 - Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  99473
ČSN EN 62756-1 - Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 62756-1ČSN EN 62756-1 Tato mezinárodní norma specifikuje protokol, elektrické rozhraní a zkušební postupy na kontrolu elektronických osvětlovacích zařízení řízených digitálním zátěžovým sign
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62442-2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení 
Katalogové číslo:  96441
ČSN EN 62442-2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
ČSN EN 62442-2ČSN EN 62442-2 Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát, celkového příkonu a ztrát v pohotovostním režimu elektronického ovládacího zařízení pro vysoko
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62386-101 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému 
Katalogové číslo:  98035
ČSN EN 62386-101 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému
ČSN EN 62386-101 ed. 2ČSN EN 62386-101 ed. 2 Tato část IEC 62386 se vztahuje na komponenty systému v systému sběrnice pro řízení digitálními signály elektronické osvětlovací techniky. Toto elektron
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem 
Katalogové číslo:  99021
ČSN EN 62811 - Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem
ČSN EN 62811ČSN EN 62811 Mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení elektronických ovládacích zařízení pro výbojky na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení až do 1 000 V při 50 Hz nebo 60
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61347-2-11 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech 
Katalogové číslo:  64394
ČSN EN 61347-2-11 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech
ČSN EN 61347-2-11ČSN EN 61347-2-11 Tato norma je revizí ČSN EN 60920:1997 a jejím výsledkem je začlenění všech základních společných ustanovení do základní normy ČSN EN 61347-1. V textu této Čás
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61347-2-1 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) 
Katalogové číslo:  62751
ČSN EN 61347-2-1 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)
ČSN EN 61347-2-1ČSN EN 61347-2-1 Tato norma je revizí 1. vydání ČSN EN 60926:1997 + A2:1997 a jejím výsledkem je začlenění a doplnění všech základních společných ustanovení do základní normy ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61347-2-8 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky 
Katalogové číslo:  63332
ČSN EN 61347-2-8 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky
ČSN EN 61347-2-8ČSN EN 61347-2-8 Tato norma je revizí 1. vydání ČSN EN 60920 + A1:1997 a jejím výsledkem je začlenění všech základních společných ustanovení do základní normy ČSN EN 61347-1. V t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61347-2-10 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice) 
Katalogové číslo:  63469
ČSN EN 61347-2-10 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)
ČSN EN 61347-2-10ČSN EN 61347-2-10 Tato norma se týká elektronických vysokofrekvenčních měničů a střídačů pro neonové trubice. Všechna základní společná ustanovení jsou uvedena v základní normě
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61347-2-14 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky 
Katalogové číslo:  506172
ČSN EN IEC 61347-2-14 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky
ČSN EN IEC 61347-2-14ČSN EN IEC 61347-2-14 Tato část souboru IEC 61347 specifikuje zvláštní bezpečnostní požadavky na elektronické ovládací zařízení na stejnosměrně napájení až do 1 000 V při 50 Hz
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62386-301 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka 
Katalogové číslo:  503999
ČSN EN 62386-301 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka
ČSN EN 62386-301ČSN EN 62386-301 Tato norma specifikuje sběrnicový systém pro ovládání elektronické osvětlovací soustavy, která je v souladu s požadavky normy IEC 61347, pomocí digitálních signál
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62386-224 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23) 
Katalogové číslo:  506322
ČSN EN IEC 62386-224 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23)
ČSN EN IEC 62386-224ČSN EN IEC 62386-224 Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení elektronických osvětlovacích zařízení, které jsou v souladu s požadavky souboru IEC 613
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení 
Katalogové číslo:  506499
ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 - Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát magnetických transformátorů a také energetických ztrát celkového příkonu a zt
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62386-104 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému 
Katalogové číslo:  509238
ČSN EN IEC 62386-104 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému
ČSN EN IEC 62386-104ČSN EN IEC 62386-104 Tato část IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvět-lovacího zařízení. Tato část IEC 62386 platí pro systé
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky 
Katalogové číslo:  91077
ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 - Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky
ČSN EN 61347-2-2 ed. 2ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 Tato část IEC 61347 uvádí zvláštní bezpečnostní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné napětí až do 250 V včetně nebo na střídavé nap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62384 - Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení 
Katalogové číslo:  78398
ČSN EN 62384 - Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení
ČSN EN 62384ČSN EN 62384 Norma uvádí požadavky na provedení pro elektronická ovládací zařízení na stejnosměrné napájení do 250 V včetně a na střídavé napájení do 1 000V včetně, při 50 Hz nebo 60 Hz
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62386-201 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0) 
Katalogové číslo:  99513
ČSN EN 62386-201 ed. 2 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)
ČSN EN 62386-201 ed. 2ČSN EN 62386-201 ed. 2 Tato část IEC 62386 určuje sběrnicový systém pro řízení elektronických osvětlovacích přístrojů digitálními signály. Tyto elektronické osvětlovací přístr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat