Sponzorovaný odkaz

3671 Vysílače

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60244-13 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM 
Katalogové číslo:  18001
ČSN EN 60244-13 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM
ČSN EN 60244-13ČSN EN 60244-13 Norma obsahuje EN 60244-13:1993. Obsahuje metody měření provozních vlastností kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání. K hodnocení ostatních vlastností je tř
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-12-2 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy 
Katalogové číslo:  18413
ČSN EN 60244-12-2 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Specifikační listy
ČSN EN 60244-12-2ČSN EN 60244-12-2 Norma obsahuje EN 60244-12-2:1993. Norma je jednou z řady norem IEC 244 a musí být používána ve spojení s IEC 244-12-1. Její aktualizované vydání je publikován
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů 
Katalogové číslo:  20206
ČSN EN 60244-5 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů
ČSN EN 60244-5ČSN EN 60244-5 Norma obsahuje EN 60244-5:1994. Popisuje metody měření pro schvalování provozních vlastností televizních vysílačů. Pro schvalování všech ostatních vlastností je třeb
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů 
Katalogové číslo:  21211
ČSN EN 60244-8 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů
ČSN EN 60244-8ČSN EN 60244-8 Norma obsahuje EN 60244-8:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 244-8:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Česká norm
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-9 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů 
Katalogové číslo:  20371
ČSN EN 60244-9 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů
ČSN EN 60244-9ČSN EN 60244-9 Norma obsahuje EN 60244-9:1994. Tato devátá část obsahuje metody měření provozních vlastností televizních převáděčů. K hodnocení ostatních vlastností je třeba tuto n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60244-14 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény 
Katalogové číslo:  55179
ČSN EN 60244-14 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény
ČSN EN 60244-14ČSN EN 60244-14 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60244-14:1997. Evropská norma EN 60244-14:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-1 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů 
Katalogové číslo:  60179
ČSN EN 60244-1 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů
ČSN EN 60244-1ČSN EN 60244-1 Tato ČSN EN 60244-1 definuje všeobecné vlastnosti rozhlasových vysílačů a normalizuje podmínky a metody měření určené k použití za účelem ověření funkčnosti rozhlaso
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60244-10 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků 
Katalogové číslo:  17455
ČSN EN 60244-10 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a předváděčů, využívající signálů měřicích řádků
ČSN EN 60244-10ČSN EN 60244-10 Norma obsahuje EN 60244-10:1993. Pojednává o aplikaci měření signálů u televizních vysílačů a převáděčů pomocí měřicích řádků. Tato měřicí metoda je použitelná při
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62273-1 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize 
Katalogové číslo:  79617
ČSN EN 62273-1 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize
ČSN EN 62273-1ČSN EN 62273-1 Tato část normy uvádí podmínky pro měření vlastností zemských digitálních vysílačů pro usnadnění porovnání měření, které byly provedeny různými osobami. Obsahuje podrob
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62272-2 - Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) - Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz - Metody měření vysílačů DRM 
Katalogové číslo:  79886
ČSN EN 62272-2 - Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) - Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz - Metody měření vysílačů DRM
ČSN EN 62272-2ČSN EN 62272-2 Tato část normy popisuje metody pro hodnocení vlastností digitálně modulovaných rádiových vysílačů v pásmech pod 30 MHz pro rozhlasové nebo datové vysílání v pásmech dl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-15 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání 
Katalogové číslo:  60597
ČSN EN 60244-15 - Metody měření rádiových vysílačů - Část 15: Amplitudově modulované vysílače rozhlasového vysílání
ČSN EN 60244-15ČSN EN 60244-15 Tato část IEC 60244 obsahuje metody měření pro zjišťování funkčních vlastností amplitudově modulovaných vysílačů pro rozhlasové vysílání v pásmech LF, MF a HF.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-12-1 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat 
Katalogové číslo:  18401
ČSN EN 60244-12-1 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů. Vlastnosti, které je třeba specifikovat
ČSN EN 60244-12-1ČSN EN 60244-12-1 Norma obsahuje EN 60244-12-1:1993. Norma je určena k tomu, aby: se stanovily jednotné metody pro vyjádření provozních vlastností vysílačů a převáděčů pro telev
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60244-11 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM 
Katalogové číslo:  18400
ČSN EN 60244-11 - Metody měření rádiových vysílačů. Část 11: Převáděče pro rozhlasové vysílání FM
ČSN EN 60244-11ČSN EN 60244-11 Norma obsahuje EN 60244-11:1993. Stanovuje podrobné metody měření, vybrané a doporučené pro hodnocení základních parametrů a všeobecných vlastností rozhlasových př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60864-2 - Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice 
Katalogové číslo:  55180
ČSN EN 60864-2 - Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice
ČSN EN 60864-2ČSN EN 60864-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60864-2:1997. Evropská norma EN 60864-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat