Sponzorovaný odkaz

3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60835-3-2 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa 
Katalogové číslo:  50736
ČSN EN 60835-3-2 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa
ČSN EN 60835-3-2ČSN EN 60835-3-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-2:1996. Evropská norma EN 60835-3-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů 
Katalogové číslo:  19750
ČSN EN 60835-3-5 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů
ČSN EN 60835-3-5ČSN EN 60835-3-5 Tento oddíl norem IEC 835-3 popisuje metody měření elektrických charakteristik konvertorů (kmitočtových měničů) nahoru a konvertorů dolů, používaných ve vysílačí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  20341
ČSN EN 60835-2-1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně
ČSN EN 60835-2-1ČSN EN 60835-2-1 Tato část normy, která doplňuje Část 1 IEC 835-1-1, popisuje metody měření použitelné v pozemních radioreléových systémech používajících digitální modulaci. Předm
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60510-2-6 - Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory 
Katalogové číslo:  21426
ČSN EN 60510-2-6 - Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory
ČSN EN 60510-2-6ČSN EN 60510-2-6 V této normě jsou uvedeny metody měření elektrických vlastností kmitočtových demodulátorů. Rovněž zahrnuje měření prahové citlivosti a poměru signálu k šumu, prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60835-2-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému 
Katalogové číslo:  21312
ČSN EN 60835-2-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému
ČSN EN 60835-2-10ČSN EN 60835-2-10 Tato část IEC 835-2 se zabývá měřeními prováděnými ve výrobním podniku pro přejímací zkoušky a typové schvalovací zkoušky na zcela simulovaném radioreléovém sy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60835-2-8 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer 
Katalogové číslo:  21399
ČSN EN 60835-2-8 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer
ČSN EN 60835-2-8ČSN EN 60835-2-8 Tento oddíl IEC 835-2-8 se zabývá metodami měření adaptivních ekvalizerů používaných v mikrovlnných radioreléových systémech. Tato měření jsou určena ke zjištění
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-2-9 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 9: Služební kanály 
Katalogové číslo:  22306
ČSN EN 60835-2-9 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 9: Služební kanály
ČSN EN 60835-2-9ČSN EN 60835-2-9 Tento oddíl IEC 835-2 se zabývá měřeními, která se vztahují na služební kanály používané v digitálních mikrovlnných rádioreléových systémech. Obvykle se v digitá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-3-12 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému 
Katalogové číslo:  22308
ČSN EN 60835-3-12 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému
ČSN EN 60835-3-12ČSN EN 60835-3-12 Tento oddíl normy IEC 835-3 popisuje metody měření celkových vlastností systému v pozemních družicových stanicích.
Cena:  95,- Kč
ČSN CLC/TS 50703 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS 
Katalogové číslo:  510715
ČSN CLC/TS 50703 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS
ČSN CLC/TS 50703ČSN CLC/TS 50703 This document defines the requirements and testing for joints of metal sheets, with or without insulating coatings, used as natural components in roofs, facades or
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-3-6 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 6: Výkonové zesilovače 
Katalogové číslo:  51024
ČSN EN 60835-3-6 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 6: Výkonové zesilovače
ČSN EN 60835-3-6ČSN EN 60835-3-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-6:1996. Evropská norma EN 60835-3-6:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61319-1 - Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa 
Katalogové číslo:  53057
ČSN EN 61319-1 - Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa
ČSN EN 61319-1ČSN EN 61319-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61319-1:1996. Evropská norma EN 61319-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61079-3 - Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou 
Katalogové číslo:  20343
ČSN EN 61079-3 - Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou
ČSN EN 61079-3ČSN EN 61079-3 Tato část se vztahuje na všeobecné podmínky a metody měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou, určených pro přímý příjem družicového vysílání v pásmu 12
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-2-3 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 3: Vysokofrekvenční rozdělovací obvody 
Katalogové číslo:  21237
ČSN EN 60835-2-3 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 3: Vysokofrekvenční rozdělovací obvody
ČSN EN 60835-2-3ČSN EN 60835-2-3 Tato část IEC 835-2 se zabývá metodami měření rozdělovacíchobvodů používaných v radioreléových systémech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60835-3-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 3: Měření na pozemských stanicích družicových spojů - Oddíl 10: Koncová zařízení TDMA režim pozemských stanic 
Katalogové číslo:  21397
ČSN EN 60835-3-10 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 3: Měření na pozemských stanicích družicových spojů - Oddíl 10: Koncová zařízení TDMA režim pozemských stanic
ČSN EN 60835-3-10ČSN EN 60835-3-10 Tento oddíl se zabývá metodami měření na koncovém zařízení vícenásobného přístupu s časovým dělením (TDMA). Existují různé typy TDMA systémů, které se mohou li
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-1-3 +A1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 3: Přenosové charakteristiky 
Katalogové číslo:  22302
ČSN EN 60835-1-3 +A1 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 3: Přenosové charakteristiky
ČSN EN 60835-1-3 +A1ČSN EN 60835-1-3 +A1 Tento oddíl IEC 835-1 se zabývá měřením přenosových charakteristik důležitých pro přenosové mikrovlnné systémy s digitální modulací. Provedení některých,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60835-3-11 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 11: Zařízení obslužného kanálu pro přenos SCPC-PSK 
Katalogové číslo:  22309
ČSN EN 60835-3-11 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 11: Zařízení obslužného kanálu pro přenos SCPC-PSK
ČSN EN 60835-3-11ČSN EN 60835-3-11 Tento oddíl normy IEC 835-3 se zabývá měřeními prováděnými na zařízení obslužného kanálu využívající koncová zařízení SCPC-PSK (jeden kanál na jednu nosnou, kl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60835-3-4 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 4: Nízkošumové zesilovače 
Katalogové číslo:  22307
ČSN EN 60835-3-4 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 4: Nízkošumové zesilovače
ČSN EN 60835-3-4ČSN EN 60835-3-4 Tento oddíl normy IEC 835-3 popisuje metody měření nízkošumových zesilovačů používaných v pozemních družicových stanicích.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61319-1 ZMĚNA A11 - Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa 
Katalogové číslo:  57745
ČSN EN 61319-1 ZMĚNA A11 - Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa
ČSN EN 61319-1 ZMĚNA A11
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60835-3-7 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 7: Činitel jakosti přijímacího systému 
Katalogové číslo:  50737
ČSN EN 60835-3-7 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 7: Činitel jakosti přijímacího systému
ČSN EN 60835-3-7ČSN EN 60835-3-7 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-7:1995. Evropská norma EN 60835-3-7:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60835-3-13 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 13: Systémy VSAT 
Katalogové číslo:  51384
ČSN EN 60835-3-13 - Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 13: Systémy VSAT
ČSN EN 60835-3-13ČSN EN 60835-3-13 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-13:1996. Evropská norma EN 60835-3-13:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61079-2 - Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS) 
Katalogové číslo:  19200
ČSN EN 61079-2 - Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS)
ČSN EN 61079-2ČSN EN 61079-2 Tato část normy se vztahuje na ladicí jednotku přijímače určeného pro přímý příjem družicových vysílání v pásmu 12 GHz. Předmětem této části je definovat podmínky a m
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat