Sponzorovaný odkaz

3698 Zpracování a výměna dokumentů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 19795-7 - Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě 
Katalogové číslo:  95291
ČSN ISO/IEC 19795-7 - Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě
ČSN ISO/IEC 19795-7ČSN ISO/IEC 19795-7 ČSN ISO/IEC 19795-7 stanoví mechanismus pro měření základních algoritmických schopností algoritmů biometrického porovnávání provozovaných na kartách s integ
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 19794-5 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje 
Katalogové číslo:  92920
ČSN ISO/IEC 19794-5 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje
ČSN ISO/IEC 19794-5ČSN ISO/IEC 19794-5 Obrazy obličeje, obvykle také uváděné jako zobrazené portréty, jsou po desetiletí používány pro ověření identity osob. V posledních letech jsou digitální ob
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 14755 - Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení 
Katalogové číslo:  55674
ČSN ISO/IEC 14755 - Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení
ČSN ISO/IEC 14755ČSN ISO/IEC 14755 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 14755:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 14755:1997 má status české technické normy. Tato norma definuje meto
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11581-6 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí 
Katalogové číslo:  59365
ČSN ISO/IEC 11581-6 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí
ČSN ISO/IEC 11581-6ČSN ISO/IEC 11581-6 Norma ČSN ISO/IEC 11581-6 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 6: Ikony akcí popisuje ikony, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 13673 - Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML) 
Katalogové číslo:  61452
ČSN ISO/IEC 13673 - Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)
ČSN ISO/IEC 13673ČSN ISO/IEC 13673 Norma ISO/IEC 13673 je zaměřena na konstrukci a používání sestav testů pro ověřování shody systémů používajících jazyk SGML (systémů SGML) s normou. Stanovení,
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 18035 - Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací 
Katalogové číslo:  69609
ČSN ISO/IEC 18035 - Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací
ČSN ISO/IEC 18035ČSN ISO/IEC 18035 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 18035:2003 překladem. Specifikuje řadu značek, které mají podobu srozumitelných ikon, jejichž pomocí se prostřednictvím
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 11581-3 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů 
Katalogové číslo:  63513
ČSN ISO/IEC 11581-3 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů
ČSN ISO/IEC 11581-3ČSN ISO/IEC 11581-3 Norma ČSN ISO/IEC 11581-3 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů popisuje ikon
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 26300 - Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0 
Katalogové číslo:  80127
ČSN ISO/IEC 26300 - Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0
ČSN ISO/IEC 26300ČSN ISO/IEC 26300 Tato norma definuje schéma XML pro kancelářské aplikace a jejich sémantiku. Schéma lze použít pro kancelářské dokumenty, včetně textových, tabulkových kalkulátorů
Cena:  4 620,- Kč
ČSN ISO/IEC 19785-2 - Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority 
Katalogové číslo:  82778
ČSN ISO/IEC 19785-2 - Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority
ČSN ISO/IEC 19785-2ČSN ISO/IEC 19785-2 Tato část ISO/IEC 19785 specifikuje postupy probíhající v Registrační autoritě odpovědné za přidělování komponent objektových identifikátorů ASN.1 pro identif
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 19086-1 - Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy 
Katalogové číslo:  503918
ČSN ISO/IEC 19086-1 - Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy
ČSN ISO/IEC 19086-1ČSN ISOIEC 19086-1 Tato norma poskytuje přehled, základní koncepty a definice pro rámec SLA v oblasti cloud computingu. ISO/IEC 19086 vychází z konceptů cloud computingu defino
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 27037 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů 
Katalogové číslo:  500973
ČSN EN ISO/IEC 27037 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů
ČSN EN ISO/IEC 27037ČSN EN ISO/IEC 27037 This International Standard provides guidelines for specific activities in handling digital evidence, which are identification, collection, acquisition an
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 27043 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů 
Katalogové číslo:  500975
ČSN EN ISO/IEC 27043 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů
ČSN EN ISO/IEC 27043ČSN EN ISO/IEC 27043 This International Standard provides guidelines based on idealized models for common incident investigation processes across various incident investigation
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 419212-5 - Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby 
Katalogové číslo:  505288
ČSN EN 419212-5 - Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby
ČSN EN 419212-5ČSN EN 419212-5 This part of this series contains Identification, Authentication and Digital Signature (IAS) services in addition to the QSCD mechanisms already described in Part 1 t
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/IEC 30107-2 - Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty 
Katalogové číslo:  506824
ČSN ISO/IEC 30107-2 - Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty
ČSN ISO/IEC 30107-2ČSN ISO/IEC 30107-2 ISO/IEC 30107-2:2017 stanoví termíny a definice, které jsou užitečné při specifikaci, charakterizaci a hodnocení metod detekce prezentačního útoku. V posled
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 18045 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT 
Katalogové číslo:  510099
ČSN EN ISO/IEC 18045 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT
ČSN EN ISO/IEC 18045ČSN EN ISO/IEC 18045 ISO/IEC 18045:2008 is a companion document to ISO/IEC 15408, Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security. ISO/IEC 180
Cena:  2 145,- Kč
ČSN ISO/IEC 11581-1 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  63376
ČSN ISO/IEC 11581-1 - Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 1: Všeobecně
ČSN ISO/IEC 11581-1ČSN ISO/IEC 11581-1 Norma ČSN ISO/IEC 11581 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon se skládá ze šesti částí (ikony všeobecně
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 15445 - Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML) 
Katalogové číslo:  63569
ČSN ISO/IEC 15445 - Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML)
ČSN ISO/IEC 15445ČSN ISO/IEC 15445 Norma zavádí mezinárodní normu ISO/IEC 15445:2000 překladem. ČSN ISO/IEC 15445 obsahuje 12 kapitol, 2 přílohy a seznam literatury. Norma specifikuje hypertex
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC TR 10183-2 - Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy 
Katalogové číslo:  18404
ČSN ISO/IEC TR 10183-2 - Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 2: Osnova pro abstraktní testovací případy
ČSN ISO/IEC TR 10183-2ČSN ISO/IEC TR 10183-2 Norma obsahuje ISO/IEC TR 10183-2:1993. ISO/IEC 10183 se skládá ze dvou částí pod společným názvem Informační technika - Textové a kancelářské systém
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 419211-6 - Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis 
Katalogové číslo:  96564
ČSN EN 419211-6 - Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis
ČSN EN 419211-6ČSN EN 419211-6 This European Standard specifies a protection profile for a secure signature creation device that may im-port signing keys and communicate with the signature creation
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 19794-1 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura 
Katalogové číslo:  92758
ČSN ISO/IEC 19794-1 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura
ČSN ISO/IEC 19794-1ČSN ISOIEC 19794-1 Účelem této části ISO/IEC 19794 je popis obecných hledisek a požadavků pro definování formátů výměny biometrických dat. Notace a formáty převodu poskytují ne
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 19794-2 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu 
Katalogové číslo:  93411
ČSN ISO/IEC 19794-2 - Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu
ČSN ISO/IEC 19794-2ČSN ISO/IEC 19794-2 Řada ISO/IEC 19794=2 podporuje interoperabilitu a výměnu dat mezi biometrickými aplikacemi a systémy. Specifikuje požadavky, které řeší komplikace při používá
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat