Sponzorovaný odkaz

3697 Identifikační karty a ochrana dat

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody 
Katalogové číslo:  21463
ČSN EN 1038 - Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody
ČSN EN 1038ČSN EN 1038 Tato evropská norma stanoví aplikačně závislé charakteristiky IC karet, pro aplikaci v telefonním automatu. Tato evropská norma nestanoví aplikačně nezávislé charakteristi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 15408-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk 
Katalogové číslo:  84965
ČSN EN ISO/IEC 15408-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk
ČSN EN ISO/IEC 15408-3ČSN ISO/IEC 15408-3 Mezinárodní norma ISO/IEC 15408-3 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomise SC27, Bezpečnostní technik
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO/IEC 29150 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption 
Katalogové číslo:  96365
ČSN ISO/IEC 29150 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption
ČSN ISO/IEC 29150ČSN ISO/IEC 29150 Tato norma specifikuje čtyři mechanismy pro signcryption, které využívají kryptografické techniky s veřejným klíčem, vyžadující, aby jak původce, tak příjemce chr
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 27033-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení 
Katalogové číslo:  96555
ČSN ISO/IEC 27033-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
ČSN ISO/IEC 27033-3ČSN ISOIEC 27033-3 Tato část ISO/IEC 27033 popisuje hrozby, techniky návrhu a otázky řízení spojené s referenčními síťovými scénáři. Pro každý scénář poskytuje podrobné pokyny oh
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 13888-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky 
Katalogové číslo:  89472
ČSN ISO/IEC 13888-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky
ČSN ISO/IEC 13888-2ČSN ISO/IEC 13888-2 Norma ČSN ISO/IEC 13888-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky se zabývá sl
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 27034-1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy 
Katalogové číslo:  95858
ČSN ISO/IEC 27034-1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy
ČSN ISO/IEC 27034-1ČSN ISOIEC 27034-1 Organizace by měly chránit své informační a technologické infrastruktury, aby se udržely v podnikání. Tradičně toto bylo řešeno na úrovni IT ochranou perimet
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 14533-1 - Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES) 
Katalogové číslo:  94706
ČSN ISO 14533-1 - Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES)
ČSN ISO 14533-1ČSN ISO 14533-1 Jedná s o první vydání (ISO 14533-1: 2012), jehož je technickou revizí. ISO 14533 se skládá z následujících částí se společným názvem - Procesy, datové prvky a doku
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 18014-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny 
Katalogové číslo:  93332
ČSN ISO/IEC 18014-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny
ČSN ISO/IEC 18014-3ČSN ISO/IEC 18014-3 Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 18014-3: 2006), jehož je technickou revizí. ČSN ISO/IEC 18014 se skládá z následujících částí se
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 27033-5 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN) 
Katalogové číslo:  98744
ČSN ISO/IEC 27033-5 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)
ČSN ISO/IEC 27033-5ČSN ISOIEC 27033-5 Tato část ISO/IEC 27033 poskytuje směrnice pro výběr, implementaci a monitorování technických opatření nezbytných k zajištění bezpečnosti sítě použitím virtuál
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 29151 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací 
Katalogové číslo:  505461
ČSN ISO/IEC 29151 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací
ČSN ISO/IEC 29151ČSN ISO/IEC 29151 Počet organizací zpracovávajících osobně identifikovatelné informace (PII) se zvyšuje, stejně jako množství PII, s nimiž se tyto organizace zabývají. Zároveň také
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 15693-1 - Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky 
Katalogové číslo:  506983
ČSN ISO/IEC 15693-1 - Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky
ČSN ISO/IEC 15693-1ČSN ISO/IEC 15693-1 Tento dokument definuje fyzikální charakteristiky karet s vazbou na dálku (VICC). Je určen, aby byl používán spolu s dalšími částmi souboru ISO/IEC 15693.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 27004 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení 
Katalogové číslo:  504172
ČSN ISO/IEC 27004 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení
ČSN ISO/IEC 27004ČSN ISO/IEC 27004 ISO/IEC 27004:2016 poskytuje směrnice, jejichž cílem je pomoci organizacím v hodnocení vý-konnosti bezpečnosti informací a efektivitě systému řízení bezpečnosti i
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC 27006 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací 
Katalogové číslo:  500567
ČSN ISO/IEC 27006 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27006ČSN ISO/IEC 27006 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje doporučení pro orgány provádějící audit a certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (Information S
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Z1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí 
Katalogové číslo:  511413
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Z1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Amd. 1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí 
Katalogové číslo:  509455
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Amd. 1 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí
ČSN EN ISO/IEC 29100 ZMĚNA Amd. 1
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 27007 - Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací 
Katalogové číslo:  511168
ČSN ISO/IEC 27007 - Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27007ČSN ISO/IEC 27007 Audit systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) lze provádět na základě řady kritérií auditu, samostatně nebo v kombinaci. Tato norma poskytuje pokyny pro vše
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 7501-1 - Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas 
Katalogové číslo:  85202
ČSN ISO/IEC 7501-1 - Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas
ČSN ISO/IEC 7501-1ČSN ISO/IEC 7501-1 ISO/IEC 7501-1:2008 je určena k využití ve všech aplikacích souvisejících se strojově čitelnými pasy. Určuje formát a poskytuje návod pro konstrukci strojově či
Cena:  1 540,- Kč
ČSN ISO/IEC 10373-1 - Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky 
Katalogové číslo:  88376
ČSN ISO/IEC 10373-1 - Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky
ČSN ISO/IEC 10373-1ČSN ISO/IEC 10373-1 ed. 2 Soubor ISO/IEC 10373 stanoví metody zkoušení charakteristik identifikačních karet. Tyto karty jsou definovány v ISO/IEC 7810. V každé zkušební metodě js
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 18014-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny 
Katalogové číslo:  93331
ČSN ISO/IEC 18014-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny
ČSN ISO/IEC 18014-2ČSN ISO/IEC 18014-2 Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 18014-2:2006), jehož je technickou revizí. ČSN ISO/IEC 18014 se skládá z následujících částí se
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 9796-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel 
Katalogové číslo:  93151
ČSN ISO/IEC 9796-2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel
ČSN ISO/IEC 9796-2ČSN ISO/IEC 9797-2 Mechanismy digitálního podpisu jsou používány k poskytování služeb, jako je například autentizace entit, autentizace původu dat, nepopiratelnost a integrita dat
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 14533-2 - Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES) 
Katalogové číslo:  94707
ČSN ISO 14533-2 - Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES)
ČSN ISO 14533-2ČSN ISO 14533-2 Jedná s o první vydání (ISO 14533-2: 2012), jehož je technickou revizí. ISO 14533 se skládá z následujících částí se společným názvem -Procesy, datové prvky a dokum
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 27002 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací 
Katalogové číslo:  95679
ČSN EN ISO/IEC 27002 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
ČSN EN ISO/IEC 27002ČSN ISOIEC 27002 Tato mezinárodní norma je určena pro organizace k použití jako doporučení pro výběr opatření v rámci procesu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO/IEC 7810 ZMĚNA Amd. 2 - Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky 
Katalogové číslo:  96109
ČSN ISO/IEC 7810 ZMĚNA Amd. 2 - Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky
ČSN ISO/IEC 7810 ZMĚNA Amd. 2
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat