Sponzorovaný odkaz

3695 Kancelářské zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO/IEC 14473 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů 
Katalogové číslo:  59515
ČSN ISO/IEC 14473 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro specifikaci obrazových snímačů
ČSN ISO/IEC 14473ČSN ISO/IEC 14473 Norma přebírá překladem mezinárodní normu ISO/IEC 14473:1999. Norma specifikuje minimální informace, které musí výrobce obrazových snímačů zahrnout do technick
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled 
Katalogové číslo:  60047
ČSN ISO/IEC 10746-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Přehled
ČSN ISO/IEC 10746-1ČSN ISO/IEC 10746-1 Rychlý růst distribuovaného zpracování vedl k potřebě koordinující základní struktury pro normalizaci otevřeného distribuovaného zpracování (ODP). Referenč
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 14750 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní 
Katalogové číslo:  62057
ČSN ISO/IEC 14750 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní
ČSN ISO/IEC 14750ČSN ISO/IEC 14750 Toto doporučení | mezinárodní norma je určena k tomu, aby poskytovala referenční model ODP (Otevřeného distribuovaného zpracování - viz Doporučení ITU-T X.902
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO/IEC 10746-4 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury 
Katalogové číslo:  60046
ČSN ISO/IEC 10746-4 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury
ČSN ISO/IEC 10746-4ČSN ISO/IEC 10746-4 Rychlý růst distribuovaného zpracování vedl k potřebě koordinující základní struktury pro normalizaci otevřeného distribuovaného zpracování (ODP). Referenč
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 15404 - Informační technologie - Kancelářské stroje - Minimální informace zahrnuté do specifikačních listů - Zařízení pro faksimile 
Katalogové číslo:  62098
ČSN ISO/IEC 15404 - Informační technologie - Kancelářské stroje - Minimální informace zahrnuté do specifikačních listů - Zařízení pro faksimile
ČSN ISO/IEC 15404ČSN ISO/IEC 15404 Tato mezinárodní norma je určena k tomu, aby uživatelům usnadnila volbu zařízení pro faksimile (faxového zařízení), které vyhovuje jejich požadavkům. V tét
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 15775 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Metody specifikace reprodukce obrazu barevných kopírovacích strojů analogovými zkušebními diagramy - Realizace a aplikace 
Katalogové číslo:  62108
ČSN ISO/IEC 15775 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Metody specifikace reprodukce obrazu barevných kopírovacích strojů analogovými zkušebními diagramy - Realizace a aplikace
ČSN ISO/IEC 15775ČSN ISO/IEC 15775 Norma ISO/IEC 15775 Informační technologie - Kancelářská zařízení - Metody specifikace reprodukce obrazu barevných kopírovacích strojů analogovými zkušebními d
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 11160-1 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro listy specifikací - Tiskárny - Část 1: Tiskárny 1. třídy a tiskárny 2. třídy 
Katalogové číslo:  57850
ČSN ISO/IEC 11160-1 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Minimální informace pro listy specifikací - Tiskárny - Část 1: Tiskárny 1. třídy a tiskárny 2. třídy
ČSN ISO/IEC 11160-1ČSN ISO/IEC 11160-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 11160-1:1996. Mezinárodní norma ISO/IEC 11160-1:1996 má status české technické normy. Norma se skládá
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 10561 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Zařízení pro tisk - Metoda měření průchodnosti - Tiskárny 1. a 2. třídy 
Katalogové číslo:  59228
ČSN ISO/IEC 10561 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Zařízení pro tisk - Metoda měření průchodnosti - Tiskárny 1. a 2. třídy
ČSN ISO/IEC 10561ČSN ISO/IEC 10561 V této mezinárodní normě je specifikována metoda pro měření průchodnosti tiskáren 1. třídy a 2. třídy s použitím tří různých zkušebních vzorů (normalizovaný ob
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 13235-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování: Specifikace 
Katalogové číslo:  59229
ČSN ISO/IEC 13235-1 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování: Specifikace
ČSN ISO/IEC 13235-1ČSN ISO/IEC 13235-1 Předmětem této normy je specifikace podnikání pro funkci obchodování, specifikace informací pro funkci obchodování, výpočetní specifikace pro obchodníky (t
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 13660 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy 
Katalogové číslo:  69490
ČSN ISO/IEC 13660 - Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy
ČSN ISO/IEC 13660ČSN ISO/IEC 13660 Tato norma přejímá překladem anglickou verzi ISO/IEC 13660:2001. ČSN ISO/IEC 13660 specifikuje atributy jakosti výstupní trvalé kopie jako dokumentu obsahujícíh
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 1831 - Specifikace tisku pro optické čtení 
Katalogové číslo:  16301
ČSN ISO 1831 - Specifikace tisku pro optické čtení
ČSN ISO 1831ČSN ISO 1831 Norma obsahuje ISO 1831:1980. Účelem této mezinárodní normy je položit základ průmyslových norem pro papír a tisk používaný v systémech optického čtení (Optical Characte
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 4232-3 - Kancelářské stroje. Minimální informace k začlenění do specifikačních listů. Část 3: Poštovní výplatní stroje 
Katalogové číslo:  16404
ČSN ISO 4232-3 - Kancelářské stroje. Minimální informace k začlenění do specifikačních listů. Část 3: Poštovní výplatní stroje
ČSN ISO 4232-3ČSN ISO 4232-3 Norma obsahuje ISO 4232-3:1984. Tato mezinárodní norma stanovuje minimální informaci, která má být začleněna do specifikačních listů různých typů kancelářských stroj
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO/IEC 13235-3 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování - Část 3: Poskytování funkce obchodování s použitím služby adresáře OSI 
Katalogové číslo:  59230
ČSN ISO/IEC 13235-3 - Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Funkce obchodování - Část 3: Poskytování funkce obchodování s použitím služby adresáře OSI
ČSN ISO/IEC 13235-3ČSN ISO/IEC 13235-3 V této normě je popsáno, jak může být funkce obchodování ODP (otevřeného distribuovaného zpracování) realizována s použitím informačních záznamů a podpůrný
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat