Sponzorovaný odkaz

3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60730-2-19 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků 
Katalogové číslo:  65896
ČSN EN 60730-2-19 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků
ČSN EN 60730-2-19ČSN EN 60730-2-19 Tato norma platí pro elektricky ovládané olejové ventily pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely, kde se využívá elektřiny, na těchto zařízeních
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů 
Katalogové číslo:  65972
ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů
ČSN EN 60730-2-2 ed. 2ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 Tato norma platí pro částečné hodnocení tepelných chráničů motorů, jak jsou definovány v IEC 60730-1, pro domácnost a podobné použití, včetně vytápění
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků 
Katalogové číslo:  98078
ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků
ČSN EN 60730-2-5 ed. 3ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 Tato norma platí pro automatické elektrické řídicí systémy hořáků pro samočinné řízení hořáků na olej, plyn, uhlí nebo jiné hořlavé látky, určené pro do
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu 
Katalogové číslo:  81313
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu
ČSN EN 60730-2-11 ed. 2ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 Tato změna stanoví souběžnou platnost s ČSN EN 60730-2-11 ed. 2:2008.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  90850
ČSN EN 60730-1 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60730-1 ed. 3ČSN EN 6073-1 ed. 3 Tato norma platí obecně pro automatická elektrická řídicí zařízení pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely, na těchto zařízeních nebo ve spoje
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače 
Katalogové číslo:  508274
ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače
ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 Tato část 2-14 platí pro elektrické ovladače pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo spolu se zařízeními pro domácnost a podobné použití.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody 
Katalogové číslo:  508464
ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody
ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody pro použití v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60730-2-14 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače 
Katalogové číslo:  54707
ČSN EN 60730-2-14 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače
ČSN EN 60730-2-14ČSN EN 60730-2-14 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-14:1997. Evropská norma EN 60730-2-14:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60730-1 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  21144
ČSN EN 60730-1 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60730-1ČSN EN 60730-1/A17 Tato změna A17 mění a doplňuje ČSN EN 60730-1 v kapitole 1, 7. 23, 26 a příloze H.
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 60730-1 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  62489
ČSN EN 60730-1 ed. 2 - Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60730-1 ed. 2ČSN EN 60730-1 ed. 2 Tato norma platí obecně pro automatická elektrická řídicí zařízení se jmenovitým napětím do 690 V a se jmenovitým proudem do 63 A pro použití ve spotřebi
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky 
Katalogové číslo:  508466
ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky
ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí pro elektricky ovládané dveřní zámky používané v zařízení, na zařízení nebo ve spojení se zařízením, včetně zařízení
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků 
Katalogové číslo:  500614
ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků
ČSN EN 60730-2-6 ed. 3ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku s minimálním jmenovitým přetlakem -60 kPa a maximálním jmenovitým přetlake
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti 
Katalogové číslo:  505785
ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 - Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti
ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání vlhkosti pro použití v zařízeních nebo ve spojení se zařízení
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat