Sponzorovaný odkaz

3648 Zdravotnické elektrické přístroje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů 
Katalogové číslo:  99710
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů
ČSN EN 60601-2-25 ed. 2ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů. Do jejího rozsahu platnosti je nyní zahrnut i obsah normy ČSN EN 60601-2-51 Zd
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62353 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů 
Katalogové číslo:  97147
ČSN EN 62353 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
ČSN EN 62353 ed. 2ČSN EN 62353 ed. 2 ČSN EN 62353 ed. 2 platí pro zkoušení zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů (ME přístroje a ME systémy), nebo částí těchto
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů 
Katalogové číslo:  98440
ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů
ČSN EN 60601-2-10 ed. 2ČSN EN 60601-2-10 ed.2 Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů, pro použití v praxi fyzikální medicíny. Zahrnuje transkutánní elektri
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV 
Katalogové číslo:  98312
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV
ČSN EN 60601-2-8 ed. 2ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů s jmenovitými napětími rentgenky v rozs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii 
Katalogové číslo:  98279
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii
ČSN EN 60601-2-17 ed. 2ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 nahrazuje předchozí vydání z listopadu 2004. Pozornost je věnována novým normám IEC, změnám stávajících norem IEC, pokroku v t
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů 
Katalogové číslo:  81288
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů
ČSN EN 60601-2-37 ed. 2ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST a NEZBYTOU FUNKČNOST ULTRAZVUKOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍSTROJŮ definovaných jako ZDRAVOTNICKÉ ELEKT
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení 
Katalogové číslo:  82057
ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení
ČSN EN 60601-1-3 ed. 2ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 Tato skupinová norma se zabývá ochrannými opatřeními, která má zajistit výrobce při návrhu a konstrukci lékařských diagnostických rentgenových zařízení
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60601-1-9 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí 
Katalogové číslo:  82599
ČSN EN 60601-1-9 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí
ČSN EN 60601-1-9ČSN EN 60601-1-9 Předmětem této skupinové normy je zavedení všeobecných požadavků na řešení zdravotnických elektrických přístrojů z hlediska ohledů k životnímu prostředí. Doplňují s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů 
Katalogové číslo:  89346
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
ČSN EN 60601-2-45 ed. 3ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 Předmětem této normy je stanovení požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost pro mamografická rentgenová zařízení a mamografické stereotak
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů 
Katalogové číslo:  89344
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů
ČSN EN 60601-2-46 ed. 2ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají elektrické části.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  85077
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN 60601-2-44 ed. 3ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost a funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii a specifikuje zkoušky, určené pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 80601-2-35 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví 
Katalogové číslo:  86349
ČSN EN 80601-2-35 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví
ČSN EN 80601-2-35ČSN EN 80601-2-35 ČSN EN 80601-2-35 pro ohřívací prostředky s přikrývkami, poduškami nebo matracemi pro použití ve zdravotnictví specifikuje požadavky na jejich základní bezpečnost
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů 
Katalogové číslo:  99517
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 Tato norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů, používané v nemocničním prostředí stejně jako při
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 80601-2-72 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru 
Katalogové číslo:  500301
ČSN EN ISO 80601-2-72 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru
ČSN EN ISO 80601-2-72ČSN EN ISO 80601-2-72 Toto první vydání ISO 80601-2-72 zrušuje a nahrazuje druhé vydání ISO 10651-2:2004. Toto vydání ISO 80601-2-72 představuje zásadní technickou revizi ISO 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50637 - Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti 
Katalogové číslo:  504696
ČSN EN 50637 - Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti
ČSN EN 50637ČSN EN 50637 Tato norma platí pro ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST a NEZBYTNOU FUNKČNOST ZDRAVOTNICKÝCH LŮŽEK, dále nazývaných ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA, podle definice 201.3.218. určených pro DĚTI podle
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 82304-1 - Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů 
Katalogové číslo:  504888
ČSN EN 82304-1 - Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů
ČSN EN 82304-1ČSN EN 82304-1 Tato část normy 82304 je věnována bezpečnosti a zabezpečení zdravotnických softwarových produktů určených k provozování na obecných výpočetních platformách a k uvedení
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče 
Katalogové číslo:  500884
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systém
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů 
Katalogové číslo:  508029
ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů
ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (36 4801) definuje zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltra
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat