Sponzorovaný odkaz

3680 Aplikovaná elektronika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61030 - Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B) 
Katalogové číslo:  26434
ČSN EN 61030 - Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B)
ČSN EN 61030ČSN EN 61030 Tato mezinárodní norma uvádí režimy přenosu, komunikační protokoly, postupy adresování, příkazový jazyk a elektrické charakteristiky pro systém domácí digitální sběrnice
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61603-7 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace 
Katalogové číslo:  70362
ČSN EN 61603-7 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace
ČSN EN 61603-7ČSN EN 61603-7 Tato část normy popisuje vlastnosti digitálního multiplexního kanálu a systém multiplexního přenosu zvukových nosných, jako rozšíření pro konferenční překladové a pod
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61603-8-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály 
Katalogové číslo:  71166
ČSN EN 61603-8-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály
ČSN EN 61603-8-1ČSN EN 61603-8-1 Tato část normy specifikuje vlastnosti a metody měření systémů pro přenos digitálního zvukového signálu pomocí infračerveného záření s pomocnou nosnou, pracující
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50090-7-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu 
Katalogové číslo:  71753
ČSN EN 50090-7-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu
ČSN EN 50090-7-1ČSN EN 50090-7-1 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné zásady pro management sítě a zařízení, sdílený a nezávislý na způsobu instalace. Cílem je normalizovat interakci mezi klie
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár 
Katalogové číslo:  510612
ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár
ČSN EN 50090-5-2 ed. 2ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Tato evropská norma definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro HBES třídy 1, krouc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50090-3-3 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES 
Katalogové číslo:  84295
ČSN EN 50090-3-3 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES
ČSN EN 50090-3-3ČSN EN 50090-3-3 Tato norma uvádí všeobecné směrnice a doporučení pro zajištění vzájemné komunikace mezi zařízeními HBES vyrobenými různými výrobci. Rovněž obsahuje směrnice pro náv
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) 
Katalogové číslo:  98347
ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)
ČSN EN 50090-4-3 ed. 2ČSN EN 50090-4-3 ed.2 This European Standard concentrates on control applications for Home and Building HBES Open Communication System and covers any combination of electronic
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1 
Katalogové číslo:  71355
ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1
ČSN EN 50090-3-2 ed. 2ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 Tato Část EN 50090 specifikuje strukturu a funkci serverů pro objekty, které tvoří rozhraní mezi aplikační vrstvou a aplikací a managementem. Specifik
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 
Katalogové číslo:  510614
ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1
ČSN EN 50090-5-1 ed. 2ČSN EN 500905-1 ed. 2 Tato evropská norma definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro silové vedení třídy 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61920 ed. 2 - Přenos infračerveného signálu vzduchem 
Katalogové číslo:  71167
ČSN EN 61920 ed. 2 - Přenos infračerveného signálu vzduchem
ČSN EN 61920 ed. 2ČSN EN 61920 ed. 2 Tato norma popisuje a klasifikuje infračervená zařízení a zabývá se vzájemným rušením, které je způsobeno rozšířeným současným používáním různých infračervený
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50090-4-2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1 
Katalogové číslo:  71356
ČSN EN 50090-4-2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1
ČSN EN 50090-4-2ČSN EN 50090-4-2 Tato Část EN 50090 specifikuje služby a protokol nezávisle na fyzické vrstvě pro vrstvu síťového spoje a pro síťovou vrstvu a transportní vrstvu pro užití v elekt
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61603-6 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály 
Katalogové číslo:  65078
ČSN EN 61603-6 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály
ČSN EN 61603-6ČSN EN 61603-6 Tato norma specifikuje všeobecné popžadavky a metody měření zařízení používající infračervené záření pro přenos informací pro analogové systémy, které nejsou pokryty
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61603-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  55382
ČSN EN 61603-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 61603-1ČSN EN 61603-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61603-1:1997. Evropská norma EN 61603-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50090-3-4 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky 
Katalogové číslo:  503921
ČSN EN 50090-3-4 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky
ČSN EN 50090-3-4ČSN EN 50090-3-4 Tato norma definuje bezpečnost pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy. Je založena na ISO/IEC 24767-2 Bezpečnost domácí sítě / Obslužná aplikac
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50090-6-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby 
Katalogové číslo:  504183
ČSN EN 50090-6-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby
ČSN EN 50090-6-1ČSN EN 50090-6-1 Tato norma definuje normalizované rozhraní založené na webových službách mezi HBES a dalšími systémy informačních technologií (IT). Normalizované rozhraní je zapouz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50090-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace 
Katalogové číslo:  89577
ČSN EN 50090-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace
ČSN EN 50090-1ČSN EN 50090-1 Tato evropská norma se zaměřuje na řídicí aplikace pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy a pokrývá jakoukoli kombinaci elektronických zařízení spojenýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50090-4-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1 
Katalogové číslo:  71688
ČSN EN 50090-4-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1
ČSN EN 50090-4-1ČSN EN 50090-4-1 Tato Část EN 50090 specifikuje služby a protokol aplikační vrstvy pro užití v elektronických systémech pro byty a budovy. Poskytuje služby a rozhraní pro uživatel
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50090-3-1 - Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí 
Katalogové číslo:  22230
ČSN EN 50090-3-1 - Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí
ČSN EN 50090-3-1ČSN EN 50090-3-1 Tato evropská norma je Částí 3-1 řady norem EN 50090 z oblasti bytových a domovních elektronických systémů (BDES). - Podává všeobecnou informaci o využívání těc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50090-5-2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár 
Katalogové číslo:  71552
ČSN EN 50090-5-2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár
ČSN EN 50090-5-2ČSN EN 50090-5-2 Tato evropská norma definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro HBES třída 1, kroucený pár, v j
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50090-5-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 
Katalogové číslo:  73704
ČSN EN 50090-5-1 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1
ČSN EN 50090-5-1ČSN EN 50090-5-1 Tato evropská norma definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro silové vedení třída 1, v jejích d
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1 
Katalogové číslo:  500479
ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 - Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1
ČSN EN 50090-5-3 ed. 2ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro vysokofrekvenční přenos z
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50849 - Nouzové zvukové systémy 
Katalogové číslo:  503259
ČSN EN 50849 - Nouzové zvukové systémy
ČSN EN 50849ČSN EN 50849 Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanove
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat