Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61603-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně
Sponsored link
Vydáno: 01.04.1999
ČSN EN 61603-1 - Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61603-1

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 1: Všeobecně

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN 61603-1
Třídící znak:368011
Počet stran:28
Vydáno:01.04.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55382
Popis

ČSN EN 61603-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61603-1:1997. Evropská norma EN 61603-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61603-1:1997 a jeho oprava z května 1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 61603 (v ČR ČSN EN 61603) poskytuje metody měření a specifikuje společné technické vlastnosti částí systémů, které používají difúzní vyzařování, nebo vyzařování širokého svazku infračervených paprsků jako nosičů informace představující zejména zvukové a/nebo obrazové signály, ale také řídicí data vztahující se ke zvukovým a obrazovým přístrojům. ČSN EN 61603-1 (36 8011) byla vydána v dubnu 1999. Tato norma spolu s ČSN EN 61603-2 a ČSN EN 61603-3 nahrazuje ČSN IEC 764 (36 8011) z října 1997 (idt HD 455 S1:1985). ČSN IEC 746 z října 1997 tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.