Sponzorovaný odkaz

3647 Rentgeny

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61262-2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru 
Katalogové číslo:  21467
ČSN EN 61262-2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru
ČSN EN 61262-2ČSN EN 61262-2 Norma je identická s EN 61262-2:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-2:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62985 - Metody výpočtu odhadované velikosti specifické dávky (SSDE) ve výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  509547
ČSN EN IEC 62985 - Metody výpočtu odhadované velikosti specifické dávky (SSDE) ve výpočetní tomografii
ČSN EN IEC 62985ČSN EN IEC 62985 This document applies to CT SCANNERS that are able to display and report CTDIVOL in accordance with IEC 60601-2-44, and RADIATION dose index monitoring software (RD
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61262-3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti 
Katalogové číslo:  21468
ČSN EN 61262-3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 3: Stanovení rozložení jasu a jasové nerovnoměrnosti
ČSN EN 61262-3ČSN EN 61262-3 Norma je identická s EN 61262-3:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-3:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61676 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii 
Katalogové číslo:  67810
ČSN EN 61676 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii
ČSN EN 61676ČSN EN 61676 Tato norma stanoví požadavky na funkční charakteristiky přístrojů používaných při NEINVAZIVNÍM MĚŘENÍ NAPĚTÍ RENTGENKY do 150 kV a při příslušných zkouškách splnění těcht
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60336 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek 
Katalogové číslo:  74997
ČSN EN 60336 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek
ČSN EN 60336 ed. 2ČSN EN 60336 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro OHNISKA ve zdravotnických diagnostických RENTGENOVÝCH ZÁŘIČÍCH pro použití ve zdravotnictví, které pracují při NAPĚTÍ RENTGENKY
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61331-3 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů 
Katalogové číslo:  97509
ČSN EN 61331-3 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů
ČSN EN 61331-3 ed. 2ČSN EN 61331-3 ed. 2 Tato část IEC 61331 platí pro ochranné prostředky, jako jsou ochranné oděvy a brýle pro ochranu osob proti rentgenovému záření až do 150 kV, během radiologi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60731 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii 
Katalogové číslo:  91354
ČSN EN 60731 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii
ČSN EN 60731 ed. 2ČSN EN 60731 ed. 2 ČSN EN 60731 ed. 2 stanovuje požadavky na funkční charakteristiky radioterapeutických dozimetrů, určených k měření absorbované dávky ve vodě nebo kermy ve vzd
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61675-1 ed. 2 - Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy 
Katalogové číslo:  96224
ČSN EN 61675-1 ed. 2 - Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy
ČSN EN 61675-1 ed. 2ČSN EN 61675-1 ed. 2 ČSN EN 61675-1 ed. 2:2014 specifikuje terminologii a metody zkoušení, jež jsou nutné pro vyjádření charakteristik pozitronových emisních tomografů (PET), kt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61331-1 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů 
Katalogové číslo:  97505
ČSN EN 61331-1 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů
ČSN EN 61331-1 ed. 2ČSN EN 61331-1 ed. 2 Tato část IEC 61331 platí pro materiály ve formě vrstvy použité pro výrobu ochranných prostředků před rentgenovým zářením při jakostech záření generovaných
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61331-2 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule 
Katalogové číslo:  97507
ČSN EN 61331-2 ed. 2 - Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule
ČSN EN 61331-2 ed. 2ČSN EN 61331-2 ed. 2 Tato část IEC 61331 platí pro průhledné ochranné tabule používané pro radiační ochranu v rentgenové diagnostice a rentgenové terapii. Také platí pro průhled
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62220-1-1 - Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování 
Katalogové číslo:  98105
ČSN EN 62220-1-1 - Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-1: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané při skiagrafickém zobrazování
ČSN EN 62220-1-1ČSN EN 62220-1-1 This part of IEC 62220 specifies the method for the determination of the DETECTIVE QUANTUM EFFICIENCY (DQE) of DIGITAL X-RAY IMAGING DEVICES as a function of AIR
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61217 ed. 2 - Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice 
Katalogové číslo:  91356
ČSN EN 61217 ed. 2 - Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice
ČSN EN 61217 ed. 2ČSN EN 61217 ed. 2 ČSN EN 61217 ed. 2 se vztahuje na přístroje a data, včetně obrazových dat pacienta, související s procesem teleradioterapie, které se používají v návaznosti na
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61262-7 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce 
Katalogové číslo:  22251
ČSN EN 61262-7 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 7: Stanovení modulační přenosové funkce
ČSN EN 61262-7ČSN EN 61262-7 Norma je identická s EN 61262-7:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-7:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61303 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů 
Katalogové číslo:  21408
ČSN EN 61303 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů
ČSN EN 61303ČSN EN 61303 Norma je identická s EN 61303:1995. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 1303:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Platí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61262-4 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu 
Katalogové číslo:  21469
ČSN EN 61262-4 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 4: Stanovení zkreslení obrazu
ČSN EN 61262-4ČSN EN 61262-4 Norma je identická s EN 61262-4:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-4:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61262-6 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění 
Katalogové číslo:  21471
ČSN EN 61262-6 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 6: Stanovení poměru kontrastu a indexu oslnění
ČSN EN 61262-6ČSN EN 61262-6 Norma je identická s EN 61262-6:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-6:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60580 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy 
Katalogové číslo:  510850
ČSN EN IEC 60580 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy
ČSN EN IEC 60580 ed. 2ČSN EN IEC 60580 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na funkčnost a zkoušení měřidel součinu dávky a plochy a/nebo příkonu součinu dávky a plochy, jimž je pacient vystave
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60580 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy 
Katalogové číslo:  61063
ČSN EN 60580 - Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy
ČSN EN 60580ČSN EN 60580 Tato mezinárodní norma specifikuje provozní vlastnosti a zkoušení MĚŘIDEL SOUČINU DÁVKY A PLOCHY s IONIZAČNÍMI KOMORAMI určených k měření SOUČINU DÁVKY A PLOCHY a/nebo P
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60526 - Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů 
Katalogové číslo:  71501
ČSN EN 60526 - Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů
ČSN EN 60526
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60522 - Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče 
Katalogové číslo:  57983
ČSN EN 60522 - Stanovení vlastní filtrace rentgenového zářiče
ČSN EN 60522ČSN EN 60522 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60522:1999. Evropská norma EN 60522:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61262-5 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti 
Katalogové číslo:  21470
ČSN EN 61262-5 - Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 5: Stanovení detekční kvantové účinnosti
ČSN EN 61262-5ČSN EN 61262-5 Norma je identická s EN 61262-5:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1262-5:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62220-1-3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování 
Katalogové číslo:  82992
ČSN EN 62220-1-3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování
ČSN EN 62220-1-3ČSN EN 62220-1-3 Tato část IEC 62220 specifikuje metody určení detekční kvantové účinnosti (DQE) digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení jako funkci kermy ve vzduchu a prost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61675-2 ed. 2 - Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování 
Katalogové číslo:  99348
ČSN EN 61675-2 ed. 2 - Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování
ČSN EN 61675-2 ed. 2ČSN EN 61675-2 ed. 2 This part of IEC 61675 specifies terminology and test methods for describing the characteristics of GAMMA CAMERAS equipped with PARALLEL HOLE COLLIMATORS fo
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat