Sponzorovaný odkaz

3600 Osvětlování, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61231 ZMĚNA A1 - Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS) 
Katalogové číslo:  94918
ČSN EN 61231 ZMĚNA A1 - Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)
ČSN EN 61231 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61823 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL 
Katalogové číslo:  68307
ČSN EN 61823 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL
ČSN EN 61823ČSN EN 61823 Norma uvádí požadavky na vlastnosti sériových transformátorů AGL, které se používají pro osvětlování letištních ploch s obvody konstantního proudu 6,6A při provozním napě
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60630 ZMĚNA A7 - Maximální obrysy pro žárovky 
Katalogové číslo:  98675
ČSN EN 60630 ZMĚNA A7 - Maximální obrysy pro žárovky
ČSN EN 60630 ZMĚNA A7
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62554 - Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách 
Katalogové číslo:  90380
ČSN EN 62554 - Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách
ČSN EN 62554ČSN EN 62554 Norma specifikuje metody přípravy vzorků pro stanovení obsahu rtuti v nových zářivkách (včetně jednopaticových, dvoupaticových, s vlastním předřadníkem a zářivky se stude
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62717 ZMĚNA A2 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky 
Katalogové číslo:  508265
ČSN EN 62717 ZMĚNA A2 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
ČSN EN 62717 ZMĚNA A2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63129 - Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků 
Katalogové číslo:  511242
ČSN EN IEC 63129 - Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků
ČSN EN IEC 63129ČSN EN IEC 63129 Tento dokument popisuje metodu určenou ke stanovení specifických charakteristik zapínacího proudu jednotlivých a/nebo sériově vyráběných světelnětechnických výrob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63103 - Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu 
Katalogové číslo:  512007
ČSN EN IEC 63103 - Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu
ČSN EN IEC 63103ČSN EN IEC 63103 Tento dokument specifikuje metody měření spotřeby elektrické energie v neaktivním režimu (režimech), které jsou použitelné pro elektrické osvětlovací zařízení. Zahr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60630 ZMĚNA A5 - Maximální obrysy pro žárovky 
Katalogové číslo:  74522
ČSN EN 60630 ZMĚNA A5 - Maximální obrysy pro žárovky
ČSN EN 60630 ZMĚNA A5
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61822 ed. 2 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu 
Katalogové číslo:  85275
ČSN EN 61822 ed. 2 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu
ČSN EN 61822 ed. 2ČSN EN 61822 ed. 2 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na regulátor konstantního proudu (CCR) se jmenovitým proudem 6,6 A , který je určen pro napájení sériových obvodů l
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61547 ed. 2 - Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti 
Katalogové číslo:  85525
ČSN EN 61547 ed. 2 - Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti
ČSN EN 61547 ed. 2ČSN EN 61547 ed. 2 Tato norma platí pro požadavky elektromagnetické kompatibility pro osvětlovací zařízení spadající do rozsahu činnosti technické komise 34 IEC, jako jsou světe
Cena:  232,- Kč
ČSN 36 0011-4 - Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů 
Katalogové číslo:  94683
ČSN 36 0011-4 - Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
ČSN 36 0011-4ČSN 36 0011-4 Tato norma platí pro měření osvětlení venkovních prostorů a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1. Stanovuje požadavky na přípravu i postup měř
Cena:  171,- Kč
ČSN 36 0010 ZMĚNA 1 - Měření světla. Kmenová norma 
Katalogové číslo:  18925
ČSN 36 0010 ZMĚNA 1 - Měření světla. Kmenová norma
ČSN 36 0010 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60630 ZMĚNA A3 - Maximální obrysy pro žárovky 
Katalogové číslo:  58547
ČSN EN 60630 ZMĚNA A3 - Maximální obrysy pro žárovky
ČSN EN 60630 ZMĚNA A3
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50490 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů 
Katalogové číslo:  82554
ČSN EN 50490 - Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů
ČSN EN 50490ČSN EN 50490 Tato evropská norma uvádí všeobecné minimální rámcové požadavky pro jednotky, které jsou nezávislé na technologii používané pro ovládání a/nebo monitorování jednotlivých sv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60630 ZMĚNA A4 - Maximální obrysy pro žárovky 
Katalogové číslo:  68770
ČSN EN 60630 ZMĚNA A4 - Maximální obrysy pro žárovky
ČSN EN 60630 ZMĚNA A4
Cena:  446,- Kč
ČSN 36 0050-2 - Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi 
Katalogové číslo:  95338
ČSN 36 0050-2 - Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi
ČSN 36 0050-2ČSN 36 0050-2 Tato část normy se používá spolu s ČSN 36 0050-1 a specifikuje ergonomické požadavky na základy navrhování osvětlení míst se stálým osvětlením v podzemí dolů pro poruby s
Cena:  95,- Kč
ČSN 36 0011-1 - Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  94680
ČSN 36 0011-1 - Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
ČSN 36 0011-1ČSN 36 0011-1 Tato norma platí pro měření denního osvětlení i umělého osvětlení vnitřních a venkovních prostorů. Stanovuje základní požadavky na přípravu i postup měření osvětlení. Jej
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60360 - Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů 
Katalogové číslo:  56212
ČSN EN 60360 - Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů
ČSN EN 60360ČSN EN 60360 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60360:1998. Evropská norma EN 60360:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60630 ZMĚNA A6 - Maximální obrysy pro žárovky 
Katalogové číslo:  85527
ČSN EN 60630 ZMĚNA A6 - Maximální obrysy pro žárovky
ČSN EN 60630 ZMĚNA A6
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61375-2-5 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet 
Katalogové číslo:  97728
ČSN EN 61375-2-5 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet
ČSN EN 61375-2-5ČSN EN 61375-2-5 This part of EN 61375 defines Ethernet Train Backbone (ETB) requirements to fulfil open train data communication system based on Ethernet technology. Respect of thi
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62493 ed. 2 - Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  98882
ČSN EN 62493 ed. 2 - Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím
ČSN EN 62493 ed. 2ČSN EN 62493 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro hodnocení osvětlovacího zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím. Hodnocení se týká indukovaného vnitřn
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 61820-1 - Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy 
Katalogové číslo:  508922
ČSN EN IEC 61820-1 - Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy
ČSN EN IEC 61820-1ČSN EN IEC 61820-1 Tato část IEC 61820 zahrnuje zásady požadavků na konstrukci a instalaci systémů AGL včetně řízení, monitorování a přeměny energie, kabelů a jakýchkoli elektrick
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62717 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky 
Katalogové číslo:  503702
ČSN EN 62717 - LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
ČSN EN 62717ČSN EN 62717 Tato mezinárodní norma specifikuje výkonnostní požadavky na LED moduly spolu se zkušebními metodami a podmínkami nezbytnými k prokázání shody s touto normou. Požadavky té
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61228 ed. 2 - UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace 
Katalogové číslo:  81961
ČSN EN 61228 ed. 2 - UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace
ČSN EN 61228 ed. 2ČSN EN 61228 ed. 2 Toto druhé vydání doplňuje a zpřesňuje popis a měření, jakož i hodnocení a specifikaci UV zářivek, které se používají pro opalování v domácnostech a pro obdobné
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat