Sponzorovaný odkaz

3675 Televize

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62516-2 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS 
Katalogové číslo:  90192
ČSN EN 62516-2 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS
ČSN EN 62516-2ČSN EN 62516-2 Tato norma specifikuje charakteristiky a požadavky pro intektivní datové služby používající binární formát pro scénu (BIFS) v přijímačích pozemního digitálního multimed
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50157-2-1 - Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení 
Katalogové číslo:  57569
ČSN EN 50157-2-1 - Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení
ČSN EN 50157-2-1ČSN EN 50157-2-1 Tato norma specifikuje rozšiřování do sestavy řetězu (sériové zapojení zařízení) (s možností spuštění jen dvou zařízení propojených bod - bod (pouze zobrazovací j
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62028 - Základní metody měření digitálních televizních přijímačů 
Katalogové číslo:  70366
ČSN EN 62028 - Základní metody měření digitálních televizních přijímačů
ČSN EN 62028ČSN EN 62028 Tato norma se vztahuje na metody měření digitálních televizních přijímačů pro příjem digitálních televizních vysílačů za standardních podmínek. Stanovuje vlastnosti přijí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62261-1 - Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat 
Katalogové číslo:  79626
ČSN EN 62261-1 - Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat
ČSN EN 62261-1ČSN EN 62261-1 Struktura slovníku metadat definovaná v této Části IEC 62261 pokrývá používání metadat pro všechny druhy použití (obraz, zvuk a data v jejich různých formách). Strukt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61937-7 ed. 2 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X 
Katalogové číslo:  75454
ČSN EN 61937-7 ed. 2 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X
ČSN EN 61937-7 ed. 2ČSN EN 61937-7 ed. 2 Tato norma specifikuje metodu přenosu bitového toku kódovaného nelineární PCM podle formátů ATRAC, ATRAC 2/3 a ATRAC-X digitálním zvukovým rozhraním podle
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62297-2 - Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu 
Katalogové číslo:  74517
ČSN EN 62297-2 - Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu
ČSN EN 62297-2ČSN EN 62297-2 Tato část IEC 62297 specifikuje, jak je zpráva o spouštění, definovaná v IEC 62297-1, přenášena. Spouštění je definováno jako informace vysílaná od poskytovatele služ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61937-9 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT 
Katalogové číslo:  80981
ČSN EN 61937-9 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT
ČSN EN 61937-9ČSN EN 61937-9 Tato norma specifikuje metodu přenosu zvukového bitového toku kódovaného nelineární PCM podle formátu MAT. Kódování bitového toku a datového burstu se děje podle částí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62261-2 - Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče 
Katalogové číslo:  79624
ČSN EN 62261-2 - Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče
ČSN EN 62261-2ČSN EN 62261-2 Tato Část IEC 62261 definuje protokol kódování pro oktetovou úroveň položky dat a datových skupin. Tento protokol definuje strukturu dat, která je nezávislá na aplikaci
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50049-1 - Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor 
Katalogové číslo:  54942
ČSN EN 50049-1 - Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor
ČSN EN 50049-1ČSN EN 50049-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50049-1:1997. Evropská norma EN 50049-1:1997 má status české technické normy. Tato norma definuje vlastnosti vzájemného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62315-1 - Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  70368
ČSN EN 62315-1 - Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 62315-1ČSN EN 62315-1 Tato norma specifikuje požadavky na monitory digitální televize (DTV), které používají digitální rozhraní pro nekomprimovaný digitální signál v základním pásmu. Tyto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62297-1 - Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát 
Katalogové číslo:  74516
ČSN EN 62297-1 - Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát
ČSN EN 62297-1ČSN EN 62297-1 Tato část IEC 62297 specifikuje schéma použití spouštění informací vysílaných od poskytovatele služeb televizního vysílání jako části dat vysílání, určených k řízení
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62298-1 - Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis 
Katalogové číslo:  74518
ČSN EN 62298-1 - Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis
ČSN EN 62298-1ČSN EN 62298-1 Tato část IEC 62298 uvádí všeobecný přehled použití služby TeleWeb, která umožňuje vysílání textu a grafiky způsobem obdobným jako v internetové síti a jejich zobrazo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62731 ed. 2 - Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505472
ČSN EN IEC 62731 ed. 2 - Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky
ČSN EN IEC 62731 ed. 2ČSN EN IEC 62731 ed. 2 Tato norma specifikuje funkcionalitu text na řeč pro přijímače televizního vysílání se systémem text na řeč. Takový systém může být jedno zařízení, tj.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62516-1 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  84682
ČSN EN 62516-1 - Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 62516-1ČSN EN 62516-1 Tato norma specifikuje základní vlastnosti a minimální požadavky na pozemní digitální multimediální rozhlasové přijímače (T-DMB). Obsah této normy obsahuje systémové in
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61937-6 ed. 2 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC 
Katalogové číslo:  77580
ČSN EN 61937-6 ed. 2 - Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC
ČSN EN 61937-6 ed. 2ČSN EN 61937-6 ed. 2 Tato norma specifikuje metodu přenosu bitového toku kódovaného nelineární PCM podle formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC digitálním zvukovým rozhraním podle IEC
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62516-3 - Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů 
Katalogové číslo:  94051
ČSN EN 62516-3 - Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů
ČSN EN 62516-3ČSN EN 62516-3 Tato norma popisuje společné rozhraní aplikačního programu (API). Poskytuje platformu softwaru, která, je-li kombinována s T-DMB O/S, tvoří pro aplikační programy unive
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62216 - Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T 
Katalogové číslo:  89134
ČSN EN 62216 - Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T
ČSN EN 62216ČSN EN 62216 Tato mezinárodní norma specifikuje přijímače pro oba standardy Standard Television (SD) a Hingh Definition (HD) systému. DVB-T. Týká se: - vysílacích organizací - v
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62375 - Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní 
Katalogové číslo:  72915
ČSN EN 62375 - Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní
ČSN EN 62375ČSN EN 62375 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu přenosu kódu poměru stran, kódu s informací o řízení kopírování a ostatní kódy ve vertikálním zatemňovacím intervalu jasového si
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62298-4 - Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu 
Katalogové číslo:  75780
ČSN EN 62298-4 - Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu
ČSN EN 62298-4ČSN EN 62298-4 Tato norma specifikuje profil hyperteletextu TeleWebu, který umožňuje zobrazení textu a grafiky vhodným dekodérem. Služba TeleWeb zahrnuje soubory multimediálních dat,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62298-2 - Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu 
Katalogové číslo:  74519
ČSN EN 62298-2 - Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu
ČSN EN 62298-2ČSN EN 62298-2 Tato část IEC 62298 specifikuje přenosovou vrstvu TeleWeb. Službu TeleWeb je možné vysílat několika různými způsoby, například VBI, DVB, DAB atd. a k různým druhům de
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat