Sponzorovaný odkaz

3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50419 - Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ) 
Katalogové číslo:  76807
ČSN EN 50419 - Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)
ČSN EN 50419ČSN EN 50419 Toto druhé vydání doplňuje a zpřesňuje značení elektronických a elektrických zařízení v souladu se Směrnicí 2002/96/ES.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 45557 - Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  510713
ČSN EN 45557 - Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45557ČSN EN 45557 This document specifies a general method for assessing the proportion of recycled material in an energy-related product. This document is applicable as the framework to be
Cena:  347,- Kč
TNI IEC/TR 62635 - Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti 
Katalogové číslo:  93442
TNI IEC/TR 62635 - Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti
TNI IEC/TR 62635TNI IEC/TR 62635 Technická normalizační informace TNI IEC/TR 62635 nabízí metodiku pro výměnu informací mezi výrobci EEZ a zpracovatelskými zařízeními a pro výpočet míry recyklov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45559 - Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  509159
ČSN EN 45559 - Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45559ČSN EN 45559 Tento dokument zavádí společnou metodu pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie. Má dva klíčové záměr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45558 - Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  509158
ČSN EN 45558 - Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45558ČSN EN 45558 Hlavním účelem tohoto dokumentu je poskytnout zdroj informací o používání kritických surovin, které mají být vyměňovány oběma směry v dodavatelském řetězci a s dalšími rele
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 45554 - Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  510360
ČSN EN 45554 - Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45554ČSN EN 45554 This document provides generic methods to assess the following aspects: 1. the ability of products to be repaired 2. the ability of products, or parts thereof, to be re
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45556 - Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  509368
ČSN EN 45556 - Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45556ČSN EN 45556 Tento dokument se zabývá posuzováním podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie na obecné úrovni a lze jej aplikovat v kterémkoli okamži
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45553 - Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  511097
ČSN EN 45553 - Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45553ČSN EN 45553 This document contains a general method to assess the ability of energy-related products to be remanufactured. It is intended to be used by technical committees when produc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62542 - Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů 
Katalogové číslo:  95033
ČSN EN 62542 - Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů
ČSN EN 62542ČSN EN 62542 Tato mezinárodní norma specifikuje obecné termíny a definice, které se v rámci IEC vztahují ke standardizaci v životním prostředí. Slouží jako terminologický slovník, kte
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  510359
ČSN EN 45552 - Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45552ČSN EN 45552 This document defines a framework comprising of parameters and methods for assessing the reliability and durability of ErPs. It is intended to be used in the preparation of
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45555 - Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie 
Katalogové číslo:  509725
ČSN EN 45555 - Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie
ČSN EN 45555ČSN EN 45555 This document establishes general principles for: - Assessing the recyclability of energy-related products; - Assessing the recoverability of energy-related products. Thi
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat