Sponzorovaný odkaz

3690 Informační technika všeobecně a terminologie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN CLC/TS 62367 - Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení) 
Katalogové číslo:  74151
ČSN CLC/TS 62367 - Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení)
ČSN CLC/TS 62367ČSN CLC/TS 62367 Tato technická specifikace určuje včlenění bezpečnosti pro obvody se signály xDSL v zařízeních připojených k telekomunikační síti a uvádí pravidla pro zacházení s
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 15816 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu 
Katalogové číslo:  68171
ČSN ISO/IEC 15816 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu
ČSN ISO/IEC 15816ČSN ISO/IEC 15816 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečnostními informačními objekty pro řízení přístupu. Poskytuje definice objektů, které jsou obecně potřebné ve více než jed
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16425 - Jednoduché otevřené rozhraní 
Katalogové číslo:  96071
ČSN EN 16425 - Jednoduché otevřené rozhraní
ČSN EN 16425ČSN EN 16425 This European Standard specifies the Simple Publishing Interface (SPI), an abstract protocol for publishing digital content and/or the metadata that describes it into repos
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 - Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy 
Katalogové číslo:  97595
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 - Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 Účelem řady norem ISO/IEC/IEEE 29119 testování softwaru je definovat sadu mezinárodních odsouhlasených norem testování softwaru, které mohou být p
Cena:  605,- Kč
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění 
Katalogové číslo:  98881
ČSN CLC/TS 50574-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění
ČSN CLC/TS 50574-2ČSN EN 50574 dává osobám odpovědným za zpětný odběr úkol definovat cílové hodnoty. Tato technická specifikace stanoví příslušné cílové hodnoty, charakteristické údaje; postupy odb
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62321-3-1 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  95873
ČSN EN 62321-3-1 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
ČSN EN 62321-3-1ČSN EN 62321-3-1 Část 3-1 normy IEC 62321 popisuje analýzu při předběžném testování pěti látek, konkrétně olova (Pb), rtuti (Hg), kadmia (Cd), celkového chromu (Cr) a bromu (Br) v h
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50174-3 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov 
Katalogové číslo:  95492
ČSN EN 50174-3 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
ČSN EN 50174-3 ed. 2ČSN EN 50174-3 ed. 2 Tato norma stanoví pravidla pro projektovou přípravu a instalaci kabelových rozvodů vně budov při použití metalické a optické vláknové kabeláže. Zabývá se v
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50581 - Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek 
Katalogové číslo:  92911
ČSN EN 50581 - Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek
ČSN EN 50581 ČSN EN 50581 Některé látky obsažené v elektrických a elektronických výrobcích jsou omezovány právními předpisy a/nebo specifikacemi zákazníků. Výrobci finálních výrobků tudíž musí být
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62321-1 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled 
Katalogové číslo:  94318
ČSN EN 62321-1 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled
ČSN EN 62321-1ČSN EN 62321-1 Tato norma se zabývá vzorkem jako předmětem úpravy a měření. Charakter vzorku a způsob, jakým je získán, je stanoven osobou, která provádí zkoušení, nikoliv touto nor
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62040-3 ed. 2 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení 
Katalogové číslo:  89583
ČSN EN 62040-3 ed. 2 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
ČSN EN 62040-3 ed. 2ČSN EN 62040-3 ed. 2 Tato část souboru norem platí pro pohyblivé, stacionární a pevné elektronické systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které poskytují jedno nebo třífázové v
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62430 - Ekodesign elektrických a elektronických produktů 
Katalogové číslo:  85066
ČSN EN 62430 - Ekodesign elektrických a elektronických produktů
ČSN EN 62430ČSN EN 62430 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a postupy k integraci environmentálních aspektů do procesů návrhu a vývoje elektrických a elektronických produktů, včetně jejic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62040-5-3 - Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky 
Katalogové číslo:  502493
ČSN EN 62040-5-3 - Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky
ČSN EN 62040-5-3ČSN EN 62040-5-3 This part of IEC 62040 establishes the performance and test requirements applied to movable, stationary and fixed electronic DC uninterruptible power systems (DC UP
Cena:  655,- Kč
ČSN CLC/TS 62441 - Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky 
Katalogové číslo:  502984
ČSN CLC/TS 62441 - Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky
ČSN CLC/TS 62441ČSN CLC/TS 62441 Tato technická specifikace uvádí bezpečnostní opatření omezující pravděpodobnost rozšíření plamene po místnosti následkem náhodného vzplanutí vnějšího krytu výrobků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62321-7-2 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou 
Katalogové číslo:  503760
ČSN EN 62321-7-2 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou
ČSN EN 62321-7-2ČSN EN 62321-7-2 Tato část IEC 62321 popisuje postupy pro kvantitativní měření šestimocného chromu, Cr(VI), ve vzorcích polymerů a elektroniky. Tato metoda využívá organické rozpouš
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 2382-37 - Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika 
Katalogové číslo:  503660
ČSN ISO/IEC 2382-37 - Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika
ČSN ISO/IEC 2382-37ČSN ISO/IEC 2382-37 Hlavním účelem této normy je poskytnout systematický popis pojmů v oboru biometriky a objasnit používání termínů v tomto oboru. Norma zavádí systematický
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 - Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software 
Katalogové číslo:  508732
ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 - Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software
ČSN ISO/IEC/IEEE 90003ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 Tato norma popisuje zavedení systému managementu kvality, což je pro organizaci strategickým rozhodnutím, které může pomoci zlepšit její celkovou výkonn
Cena:  605,- Kč
TNI CLC/TR 50625-6 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614 
Katalogové číslo:  506406
TNI CLC/TR 50625-6 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614
TNI CLC/TR 50625-6TNI CLC/TR 50625-6 Tato technická zpráva poskytuje informace o souladu mezi směrnicí 2012/19/EU a normami řady EN 50625 a normou EN 50614.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50310 ed. 4 ZMĚNA A1 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách 
Katalogové číslo:  511025
ČSN EN 50310 ed. 4 ZMĚNA A1 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách
ČSN EN 50310 ed. 4 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/IEC 20000-3 - Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1 
Katalogové číslo:  509787
ČSN ISO/IEC 20000-3 - Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
ČSN ISO/IEC 20000-3ČSN ISO/IEC 20000-3 Tento dokument obsahuje pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti s požadavky stanovenými v ISO/IEC 20000-1. Tento dokumenty může pomoci při stanovení, zda
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 14598-5 - Informační technologie - Hodnocení softwarového produktu - Část 5: Postup pro hodnotitele 
Katalogové číslo:  57557
ČSN ISO/IEC 14598-5 - Informační technologie - Hodnocení softwarového produktu - Část 5: Postup pro hodnotitele
ČSN ISO/IEC 14598-5ČSN ISO/IEC 14598-5 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 14598-5:1998. Mezinárodní norma ISO/IEC 14598-5:1998 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 14
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/IEC 11411 - Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci 
Katalogové číslo:  51784
ČSN ISO/IEC 11411 - Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci
ČSN ISO/IEC 11411ČSN ISO/IEC 11411 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 11411:1995. Mezinárodní norma ISO/IEC 11411:1995 má status české technické normy. Základním smyslem vyprac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62474 - Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl 
Katalogové číslo:  92201
ČSN EN 62474 - Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl
ČSN EN 62474ČSN EN 62474 Tato mezinárodní norma stanoví postup, obsah a formu materiálových deklarací pro produkty společností, působících v a dodávajících elektrotechnickému průmyslu. Chemické lát
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62040-1 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 
Katalogové číslo:  83414
ČSN EN 62040-1 - Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS
ČSN EN 62040-1ČSN EN 62040-1 Tato část IEC 62040 se aplikuje na zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) s akumulátorem elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodu. Primární funkcí UPS pokrytého
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 - Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování 
Katalogové číslo:  98066
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 - Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování
ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 Účelem řady norem ISO/IEC/IEEE 29119 testování softwaru je definovat sadu mezinárodně od-souhlasených norem pro testování softwaru, které mohou být
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Most popular standard
for technical documentation
EN 50581

 

Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat