Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60990 ed. 2 - Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem
Vydáno: 01.02.2017
ČSN EN 60990 ed. 2 - Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

ČSN EN 60990 ed. 2

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
S účinností od 2019-07-04 se nahrazuje ČSN EN 60990 (36 9060) z listopadu 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60990 ed. 2
Třídící znak:369060
Počet stran:56
Vydáno:01.02.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501516
Popis

ČSN EN 60990 ed. 2

Tato mezinárodní norma definuje metody měření stejnosměrného proudu nebo střídavého proudu sinusového nebo nesinusového průběhu, který může protékat lidským tělem, a proudu protékajícího ochranným vodičem. Měřicí metody doporučené pro DOTYKOVÝ PROUD jsou založeny na možných účincích elektrického proudu protékajícího lidským tělem. V této normě je měření proudu protékajícího obvodem, představujícím impedanci lidského těla, uváděno jako měření DOTYKOVÉHO PROUDU. Tyto obvody nemusí vždy platit pro těla zvířat. Předmětem této normy není stanovit ani odvodit určité mezní hodnoty. Informace týkající se účinků proudu procházejícího lidským tělem udává soubor IEC/TS 60479, z nichž lze pak mezní hodnoty odvodit. Tato norma je použitelná pro všechny třídy ochrany ZAŘÍZENÍ podle IEC 61140.