Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50625-2-1 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů
Vydáno: 01.09.2015
ČSN EN 50625-2-1 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

ČSN EN 50625-2-1

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 50625-2-1
Třídící znak:369082
Počet stran:24
Vydáno:01.09.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98200
Popis

ČSN EN 50625-2-1

Tato evropská norma se vztahuje na zpracování světelných zdrojů. Tato norma se použije na zpracování světelných zdrojů, dokud není dosaženo stavu, kdy přestávají být odpadem nebo dokud frakce světelných zdrojů nejsou recyklovány, využity nebo odstraněny. Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, které se podílejí na zpracování, včetně manipulace, třídění a skladování světelných zdrojů. Tato evropská norma se vztahuje na všechna zpracovatelská zařízení, včetně těch, která ke zpracování používají mobilní zařízení.