Sponzorovaný odkaz

12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  25019
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
ČSN 12 7040ČSN 12 7040 Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov 
Katalogové číslo:  95442
TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
TNI CEN/TR 14788TNI CEN/TR 14788 Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V do
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 29463-5 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky 
Katalogové číslo:  506580
ČSN EN ISO 29463-5 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
ČSN EN ISO 29463-5ČSN EN ISO 29463-5 This part of ISO 29463 specifies the reference test procedure for determining the efficiency of filters at their most penetrating particle size (MPPS). It als
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17192 - Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507380
ČSN EN 17192 - Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 17192ČSN EN 17192 This document defines the test methods and performance characteristics for rigid or semi-rigid non-metallic ductwork which are used for ventilation and air conditioning o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14134 - Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů 
Katalogové číslo:  507538
ČSN EN 14134 - Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
ČSN EN 14134ČSN EN 14134 This document specifies checks and measurement methods in order to verify the fitness for purpose of installed ventilation systems in dwellings. It can be applied to comm
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1822-1 - Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování 
Katalogové číslo:  507817
ČSN EN 1822-1 - Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
ČSN EN 1822-1ČSN EN 1822-1 This document applies to high efficiency particulate and ultra-low penetration air filters (EPA, HEPA and ULPA) used in the field of ventilation and air conditioning and
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13141-3 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru 
Katalogové číslo:  503336
ČSN EN 13141-3 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru
ČSN EN 13141-3ČSN EN 13141-3 This European Standard specifies methods for measuring the main performance characteristics of range hoods for residential use. It applies to air extraction range hoo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16282-7 - Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru 
Katalogové číslo:  503978
ČSN EN 16282-7 - Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
ČSN EN 16282-7ČSN EN 16282-7 This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, testing, maintenance and safety of kitchen fire suppression syst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16890-3 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu 
Katalogové číslo:  505626
ČSN EN ISO 16890-3 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
ČSN EN ISO 16890-3ČSN EN ISO 16890-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-3:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16947-1 - Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12 
Katalogové číslo:  503083
ČSN EN 16947-1 - Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
ČSN EN 16947-1ČSN EN 16947-1 This European Standard specifies operational activities, overall alarming, fault detection and diagnostics, reporting, monitoring, energy management functions, functi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12759-4 - Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách 
Katalogové číslo:  509687
ČSN EN ISO 12759-4 - Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách
ČSN EN ISO 12759-4ČSN EN ISO 12759-4 (12 2004) This document establishes a system for the classification of fan efficiency for all fan types driven by motors of nominal rating 0,125 kW and above. I
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16282-6 - Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  510070
ČSN EN 16282-6 - Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 16282-6ČSN EN 16282-6 This document specifies requirements covering the design, construction, installation and operation of aerosol separators to be used in ventilation systems, including
Cena:  232,- Kč
ČSN 12 2011 - Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání 
Katalogové číslo:  25003
ČSN 12 2011 - Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání
ČSN 12 2011ČSN 12 2011 Norma platí pro posuzování jakosti chodu axiálních a radiálních ventilátorů s celkovou hmotností nad 1 kg, jejichž frekvence otáčení je v rozsahu 5 s-1 až 200 s-1. Norma n
Cena:  171,- Kč
ČSN 12 4015 - Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25009
ČSN 12 4015 - Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek
ČSN 12 4015ČSN 12 4015 Norma je překladem ST SEV 4028-88 s čs. doplňky. Platí pro odlučovací zařízení všech typů nezávisle na principu funkce a stanoví pravidla přejímky, metody a podmínky předb
Cena:  95,- Kč
ČSN 12 6009 - Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy 
Katalogové číslo:  25016
ČSN 12 6009 - Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy
ČSN 12 6009ČSN 12 6009 Touto normou se zavádí ST SEV 6347-88 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro zařízení sušicí a sušárny p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13141-8 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti 
Katalogové číslo:  95824
ČSN EN 13141-8 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
ČSN EN 13141-8ČSN EN 13141-8 This European Standard specifies the laboratory test methods and test requirements for the testing of aerodynamic, thermal and acoustic performance, and the electrica
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15957 - Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení 
Katalogové číslo:  97710
ČSN EN ISO 15957 - Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
ČSN EN ISO 15957ČSN EN ISO 15597 This International Standard defines the properties of load test dusts used for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) air filters as well as air cleaning
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat