Sponzorovaný odkaz

1250 Filtry a výměníky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1822-1 - Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování 
Katalogové číslo:  507817
ČSN EN 1822-1 - Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování
ČSN EN 1822-1ČSN EN 1822-1 This document applies to high efficiency particulate and ultra-low penetration air filters (EPA, HEPA and ULPA) used in the field of ventilation and air conditioning and
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29463-5 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky 
Katalogové číslo:  506580
ČSN EN ISO 29463-5 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky
ČSN EN ISO 29463-5ČSN EN ISO 29463-5 This part of ISO 29463 specifies the reference test procedure for determining the efficiency of filters at their most penetrating particle size (MPPS). It als
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16890-3 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu 
Katalogové číslo:  505626
ČSN EN ISO 16890-3 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
ČSN EN ISO 16890-3ČSN EN ISO 16890-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-3:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29464 - Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie 
Katalogové číslo:  509196
ČSN EN ISO 29464 - Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
ČSN EN ISO 29464ČSN EN ISO 29464 This document establishes a terminology for the air filtration industry and comprises terms and definitions only. This document is applicable to particulate and g
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15957 - Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení 
Katalogové číslo:  97710
ČSN EN ISO 15957 - Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení
ČSN EN ISO 15957ČSN EN ISO 15597 This International Standard defines the properties of load test dusts used for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) air filters as well as air cleaning
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29463-4 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda 
Katalogové číslo:  506579
ČSN EN ISO 29463-4 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda
ČSN EN ISO 29463-4ČSN EN ISO 29463-4 This part of ISO 29463 specifies the test procedure of the "scan method", considered to be the reference method, for determining the leakage of filter elements.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10121-1 - Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí 
Katalogové číslo:  95748
ČSN EN ISO 10121-1 - Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí
ČSN EN ISO 10121-1ČSN EN ISO 10121-1 This part of ISO 10121 aims to provide an objective laboratory test method, a suggested apparatus, normative test sections and normative tests for evaluation of
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 29463-2 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic 
Katalogové číslo:  506577
ČSN EN ISO 29463-2 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic
ČSN EN ISO 29463-2ČSN EN ISO 29463-2 This part of ISO 29463 specifies the aerosol production and measuring equipment used for testing high-efficiency filters and filter media in accordance with ISO
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16890-4 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic 
Katalogové číslo:  505694
ČSN EN ISO 16890-4 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
ČSN EN ISO 16890-4ČSN EN ISO 16890-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-4:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16891 - Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média 
Katalogové číslo:  500145
ČSN EN ISO 16891 - Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média
ČSN EN ISO 16891ČSN EN ISO 16891 Test methods for evaluating degratadion of characteristics of cleanable filter media This International Standard specifies a standard reference test method useful
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16890-2 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu 
Katalogové číslo:  505489
ČSN EN ISO 16890-2 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
ČSN EN ISO 16890-2ČSN EN ISO 16890-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-2:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů 
Katalogové číslo:  506578
ČSN EN ISO 29463-3 - Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů
ČSN EN ISO 29463-3ČSN EN ISO 29463-3 This part of ISO 29463 specifies the test procedure for testing the efficiency of flat sheet filter media. It is intended for use in conjunction with ISO 29463-
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16890-1 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM) 
Katalogové číslo:  504646
ČSN EN ISO 16890-1 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
ČSN EN ISO 16890-1ČSN EN ISO 16890-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-1:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat