Sponzorovaný odkaz

1220 Ventilátory a dmychadla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12759 - Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů 
Katalogové číslo:  98581
ČSN EN ISO 12759 - Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů
ČSN EN ISO 12759ČSN EN ISO 12759 This International Standard establishes a classification of fan efficiency for all fan types driven by motors with an electrical input power range from 0,125 kW to
Cena:  605,- Kč
ČSN 12 2011 - Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání 
Katalogové číslo:  25003
ČSN 12 2011 - Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání
ČSN 12 2011ČSN 12 2011 Norma platí pro posuzování jakosti chodu axiálních a radiálních ventilátorů s celkovou hmotností nad 1 kg, jejichž frekvence otáčení je v rozsahu 5 s-1 až 200 s-1. Norma n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13349 - Ventilátory - Terminologie a kategorizace 
Katalogové číslo:  87429
ČSN EN ISO 13349 - Ventilátory - Terminologie a kategorizace
ČSN EN ISO 13349ČSN EN ISO 13349 Tato norma obsahuje terminologii a definuje kategorie pro všeobecné účely ventilátorů a jejich součástí. Je použitelná pro všechny typy ventilátorů. Použití této no
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 5801 - Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu 
Katalogové číslo:  506345
ČSN EN ISO 5801 - Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
ČSN EN ISO 5801ČSN EN ISO 5801 This document specifies procedures for the determination of the performance of fans of all types except those designed solely for air circulation, e.g. ceiling fans a
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 12 2013 - Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  25004
ČSN 12 2013 - Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek
ČSN 12 2013ČSN 12 2013 Touto normou se zavádí ST SEV 4790-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o čtyři články. První z nich stanovuje, že aerodyna
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13350 - Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů 
Katalogové číslo:  99204
ČSN EN ISO 13350 - Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů
ČSN EN ISO 13350ČSN EN ISO 13350 This Standard deals with the determination of those technical characteristics needed to describe all aspects of the performance of jet fans as defined in ISO 13349.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 13351 - Průmyslové ventilátory - Rozměry 
Katalogové číslo:  85635
ČSN EN ISO 13351 - Průmyslové ventilátory - Rozměry
ČSN EN ISO 13351
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5802 - Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ 
Katalogové číslo:  83211
ČSN EN ISO 5802 - Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ
ČSN EN ISO 5802
Cena:  803,- Kč
ČSN 12 2002 - Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  25000
ČSN 12 2002 - Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN 12 2002ČSN 12 2002 Norma platí pro výrobu a používání ventilátorů, jejichž společná ustanovení jsou uvedena v ČSN 12 2001, a stanoví základní bezpečnostní požadavky na vlastní provedení ventilá
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 14694 - Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací 
Katalogové číslo:  95618
ČSN ISO 14694 - Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací
ČSN ISO 14694ČSN ISO 14694 Tato mezinárodní norma poskytuje specifikace mezí vibrací a vyvážení ventilátorů pro všechny aplikace s výjimkou těch ventilátorů, které jsou zkonstruovány výhradně pro c
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat