Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 12 2002 - Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.12.1990
ČSN 12 2002 - Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 2002

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 12 2002
Třídící znak:122002
Počet stran:8
Vydáno:01.12.1990
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:25000
Popis

ČSN 12 2002

Norma platí pro výrobu a používání ventilátorů, jejichž společná ustanovení jsou uvedena v ČSN 12 2001, a stanoví základní bezpečnostní požadavky na vlastní provedení ventilátorů. Dále stanoví technicko-organizační opatření na pracovišti, mající vliv na jejich bezpečný provoz, obsluhu a údržbu. Norma platí i pro dovážené ventilátory. Norma se proti tomu nevztahuje na ventilátory pro domácnost a podobné účely. Jsou - poněkud neobvykle - normalizovány jen technické požadavky a v nich podkapitola pro montáž, provoz, obsluhu a údržbu. Norma se zabývá především kryty, elektrickým zařízením a hlučností i kmitáním. Pro posledně jmenované, hygienický významné vlastnosti požaduje dodržet požadavky hygienických předpisů, ale tam, kde to není možné požaduje provést další technická a stavebnětechnická řešení podle místních podmínek. ČSN 12 2002 byla schválena 30.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1990. Nahradila ČSN 12 2002 z 20.5.1977.