Sponzorovaný odkaz

1270 Větrání, klimatizace, odsávání

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov 
Katalogové číslo:  95442
TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
TNI CEN/TR 14788TNI CEN/TR 14788 Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V do
Cena:  605,- Kč
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  25019
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
ČSN 12 7040ČSN 12 7040 Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14134 - Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů 
Katalogové číslo:  507538
ČSN EN 14134 - Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
ČSN EN 14134ČSN EN 14134 This document specifies checks and measurement methods in order to verify the fitness for purpose of installed ventilation systems in dwellings. It can be applied to comm
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15423 - Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů 
Katalogové číslo:  88599
ČSN EN 15423 - Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
ČSN EN 15423ČSN EN 15423 Tato norma poskytuje návod pro projektanty, montážníky, komisaře a údržbáře na zapracování ochranných opatření pro rozvody vzduchu, včetně dvojúčelových systémů pro odvod t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16798-15 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace 
Katalogové číslo:  503338
ČSN EN 16798-15 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
ČSN EN 16798-15ČSN EN 16798-15 This European Standard covers the calculation of the operational parameters and the energy consumption of cooling generation systems. The cooling generation consist
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15665 - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov 
Katalogové číslo:  84586
ČSN EN 15665 - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
ČSN EN 15665ČSN EN 15665 Tato norma stanovuje kritéria pro hodnocení účinnosti větracích systémů v nových, stávajících a rekonstruovaných rodinných a bytových domech. Jsou v ní také definovány způs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16798-5-2 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba 
Katalogové číslo:  503981
ČSN EN 16798-5-2 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba
ČSN EN 16798-5-2ČSN EN 16798-5-2 This European Standard covers energy performance calculation of mechanical ventilation systems with integrated heating/cooling generation, including domestic hot
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16798-7 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5) 
Katalogové číslo:  503337
ČSN EN 16798-7 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
ČSN EN 16798-7ČSN EN 16798-7 This European Standard describes the methods to calculate the ventilation air flow rates for buildings to be used for energy calculations evaluation, heating and cool
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16798-1 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6 
Katalogové číslo:  508558
ČSN EN 16798-1 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6
ČSN EN 16798-1Anotace ČSN EN 16798-1 This document specifies requirements for indoor environmental parameters for thermal environment, indoor air quality, lighting and acoustics and specifies how
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1751 - Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů 
Katalogové číslo:  95086
ČSN EN 1751 - Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
ČSN EN 1751ČSN EN 1751 Tato evropská norma popisuje metody pro zkoušení a hodnocení klapek a ventilů používaných ve vzduchovodech s rozdílem tlaků do 2000 Pa. Norma popisuje způsoby stanovení netěs
Cena:  358,- Kč
ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů 
Katalogové číslo:  32696
ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
ČSN 12 7001ČSN 12 7001 Touto normou se zavádí ST SEV 4486-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR do normy RVHP doplňují tři články, které v podstatě s ochranou zdraví nes
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16798-3 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4) 
Katalogové číslo:  503982
ČSN EN 16798-3 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
ČSN EN 16798-3ČSN EN 16798-3 This European Standard applies to the design, energy performance of buildings and implementation of ventilation, air conditioning and room conditioning systems for no
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16798-17 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) 
Katalogové číslo:  503334
ČSN EN 16798-17 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
ČSN EN 16798-17ČSN EN 16798-17 This European Standard specifies the common methodology and the requirements for inspection of air conditioning systems in buildings for space cooling and/or heatin
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16798-5-1 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba 
Katalogové číslo:  503333
ČSN EN 16798-5-1 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
ČSN EN 16798-5-1ČSN EN 16798-5-1 This European Standard covers the energy performance calculation of mechanical ventilation and air conditioning systems, including humidification and dehumidifica
Cena:  655,- Kč
ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení 
Katalogové číslo:  95487
ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení
ČSN 12 7010ČSN 12 7010 Tato norma obsahuje základní ustanovení a shromažďuje podklady potřebné pro navrhování větracích a klimatizačních zařízení, která upravují prostředí pro pobyt osob. Jsou to s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení 
Katalogové číslo:  92914
ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
ČSN EN 12599ČSN EN 12599 Tato norma stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení pro účely přejímky. Norma umožňuje volbu mezi
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  80757
ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti
ČSN EN 1886
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16798-9 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  503335
ČSN EN 16798-9 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
ČSN EN 16798-9ČSN EN 16798-9 This European Standard covers the energy performance calculation of complete cooling systems. It gives a calculation method that defines how to collect the cooling en
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat